சமூக மொழியியல்

மொழியியல்
கோட்பாட்டு மொழியியல்
ஒலியியல்
ஒலியனியல்
உருபனியல்
சொற்றொடரியல்
சொற்பொருளியல்
மொழிநடை
விதிமுறை
சூழ்பொருளியல்
பயன்பாட்டு மொழியியல்
சமூக மொழியியல்
அறிதிற மொழியியல்
வரலாற்று மொழியியல்
சொற்பிறப்பியல்
ஒப்பீட்டு மொழியியல்

சமூக மொழியியல் என்பது, பண்பாட்டு நெறிமுறை, எதிர்பார்ப்புக்கள், சூழல் என்பவை அடங்கிய சமூகத்தின் எல்லா அம்சங்களும், மொழி பயன்படுத்தப்படும் முறையில் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள் பற்றி ஆய்வு செய்யும் துறையாகும்.

இனம், சமயம், தகுதி, பால், கல்வி நிலை போன்ற சமூகக் காரணிகளால் வேறுபடுத்தப்படுகின்ற குழுக்களிடையே எவ்வாறு மொழி வேறுபடுகின்றது, எவ்வாறு இத்தகைய வேறுபாடுகளின் தோற்றமும், கடைப்பிடிப்பும், தனிமனிதர்களை இவ்வாறான சமூக வகுப்புக்கள் அல்லது சமூக பொருளாதார வகுப்புக்களுள் வகைப்படுத்துவதற்குப் பயன்படுகின்றன போன்ற விடயங்களும் சமூக மொழியியலின் கீழ் ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன. மொழியின் பயன்பாடு இடத்துக்கிடம் வேறுபடுவதுபோல், சமூகப் பிரிவினர் மத்தியிலும் மொழிப் பயன்பாடு வேறுபட்டுக் காணப்படுகின்றது. இவ்வாறு ஏற்படுகின்ற சமூக மொழிவழக்குகளையே சமூக மொழியியலாளர் ஆய்வு செய்கின்றனர்.

மேற்கோள்கள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சமூக_மொழியியல்&oldid=3247392" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது