"2020 தமிழ்நாட்டில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

2,371 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  5 மாதங்களுக்கு முன்
சி
update ....
சி (இற்றை)
சி (update ....)
| yGrid=
| legend=
| x = 09 மார்ச், 10 மார்ச், 11 மார்ச், 12 மார்ச், 13 மார்ச், 14 மார்ச், 15 மார்ச், 16 மார்ச், 17 மார்ச், 18 மார்ச், 19 மார்ச், 20 மார்ச், 21 மார்ச், 22 மார்ச், 23 மார்ச், 24 மார்ச், 25 மார்ச், 26 மார்ச், 27 மார்ச், 28 மார்ச், 29 மார்ச், 30 மார்ச், 31 மார்ச், 1 ஏப்ரல், 2 ஏப்ரல், 3 ஏப்ரல், 4 ஏப்ரல், 5 ஏப்ரல், 6 ஏப்ரல், 7 ஏப்ரல், 8 ஏப்ரல், 9 ஏப்ரல், 10 ஏப்ரல், 11 ஏப்ரல், 12 ஏப்ரல்
 
| y1 = 1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3,3,6,7,9,15,23,29,38,42,50,67,124,234,309,411,485,571,621,690,738,834,911,969,1075
 
| y2 = 0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,4,4,4,6,6,8,8,8,19,21,27,44,44,50
 
| y3 = 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,5,6,6,8,8,8,10,11
 
| y1Title=உறுதிப்படுத்தப்பட்டது
}}
| below =
}}
 
{{Side box |metadata=No<!--This makes the box display on the mobile site-->
| above = '''தினசரி செயலில் உள்ள கோவிட்-19 தொற்றுகள்'''
| position = left
| abovestyle = text-align:center
| text =
{{Graph:Chart
|height=270
|width=650
|type=rect
|y1=1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,2,5,6,8,14,21,27,36,39,47,62,119,229,302,404,474,558,607,665,709,799,859,915,1014
|x=09 மார்ச், 10 மார்ச், 11 மார்ச், 12 மார்ச், 13 மார்ச், 14 மார்ச், 15 மார்ச், 16 மார்ச், 17 மார்ச், 18 மார்ச், 19 மார்ச், 20 மார்ச், 21 மார்ச், 22 மார்ச், 23 மார்ச், 24 மார்ச், 25 மார்ச், 26 மார்ச், 27 மார்ச், 28 மார்ச், 29 மார்ச், 30 மார்ச், 31 மார்ச், 1 ஏப்ரல், 2 ஏப்ரல், 3 ஏப்ரல், 4 ஏப்ரல், 5 ஏப்ரல், 6 ஏப்ரல், 7 ஏப்ரல், 8 ஏப்ரல், 9 ஏப்ரல், 10 ஏப்ரல், 11 ஏப்ரல், 12 ஏப்ரல்
|showValues=offset:4
|xGrid=
|yGrid=
|y1Title=Active cases
|yAxisMin=0
|yAxisTitle=தினசரி செயலில் உள்ள தொற்றுகள்
|xAxisAngle=-40
|xAxisTitle=நாள்
|colors=#1f77b4
}}
}}
 
|width=650
|type=stackedrect
|y1=0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,6,1,5,2,7,8,1,1,1,1,3,6,6,12,7,11,90
 
|y2=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50,110,74,100,69,85,47,63,42,84,70
|y3y2=0,0,0,0,0,0,0,10,0,2,1,30,0,3,15,0,0,0,0,450,0110,074,0100,069,085,47,63,42,84,70,47,0
 
|y4=1,0,0,0,1,3,3,2,5,5,2,0,3,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0
|y3=0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,1,3,0,3,15,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0
|x=07 மார்ச், ., 18 மார்ச், 19 மார்ச், 20 மார்ச், 21 மார்ச், 22 மார்ச், 23 மார்ச், 24 மார்ச், 25 மார்ச், 26 மார்ச், 27 மார்ச், 28 மார்ச், 29 மார்ச், 30 மார்ச், 31 மார்ச், 1 ஏப்ரல், 2 ஏப்ரல், 3 ஏப்ரல், 4 ஏப்ரல், 5 ஏப்ரல், 6 ஏப்ரல், 7 ஏப்ரல், 8 ஏப்ரல், 9 ஏப்ரல், 10 ஏப்ரல்
 
|y4=1,0,0,0,1,3,3,2,5,5,2,0,3,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,16
 
|x=07 மார்ச், ., 18 மார்ச், 19 மார்ச், 20 மார்ச், 21 மார்ச், 22 மார்ச், 23 மார்ச், 24 மார்ச், 25 மார்ச், 26 மார்ச், 27 மார்ச், 28 மார்ச், 29 மார்ச், 30 மார்ச், 31 மார்ச், 1 ஏப்ரல், 2 ஏப்ரல், 3 ஏப்ரல், 4 ஏப்ரல், 5 ஏப்ரல், 6 ஏப்ரல், 7 ஏப்ரல், 8 ஏப்ரல், 9 ஏப்ரல், 10 ஏப்ரல், 11 ஏப்ரல், 12 ஏப்ரல்
|showValues=
|xGrid=
{| class="wikitable plainrowheaders sortable" style="text-align:right; font-size:100%; margin:0px 0px 0em 0em;"
|-
! colspan="64" |<div class="covid-show-table">தமிழ்நாட்டில் மாவட்டம் வாரியாக கொரோனாவைரசுத் தொற்றுகளின் எண்ணிக்கை
|-
|- class="covid-sticky"
! style="width:15em;" scope="col" |மாவட்டம்
! style="width:5em;" scope="col" |தற்போது பாதிக்கப்பட்டுள்ளோர்நோயாளிகள்
! style="width:5em;" scope="col" |உடல்நலம் தேறியவர்கள்
! style="width:5em;" scope="col" |இறப்புகள்
! style="width:5em;" scope="col" |மொத்தமாகஉடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்தேறியவர்கள்<br/>{{Update inline|date=April 2020|reason=Recoveries columns}}
|-
! style="text-align:right; padding-right:17px;" |3334/38
! style="text-align:right; padding-right:17px;" |607969
! style="text-align:right; padding-right:17px;" |811
! style="text-align:right; padding-right:17px;" |650
! style="text-align:right; padding-right:17px;" |621
|-
! style="text-align:left; background:#fbb;" |[[சென்னை மாவட்டம்|சென்னை]]
|104199
|5
|4
|2
|110
|-
! style="text-align:left; background:#fbb;" |[[கோவை மாவட்டம்|கோவை]]
|59119
| style="color:gray;" |0
|1
| style="color:gray;"|0
|59
|-
! style="text-align:left; background:#fbb;" |[[திண்டுக்கல்ஈரோடு மாவட்டம்|திண்டுக்கல்ஈரோடு]]
|4564
|1
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|45
|-
! style="text-align:left; background:#fbb;" |[[திருநெல்வேலிதிருப்பூர் மாவட்டம்|திருநெல்வேலிதிருப்பூர்]]
|3860
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|38
|-
! style="text-align:left; background:#fbb;" |[[ஈரோடுதிருநெல்வேலி மாவட்டம்|ஈரோடுதிருநெல்வேலி]]
|3256
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|32
|-
! style="text-align:left; background:#fbb;" |[[திருச்சிராப்பள்ளிதிண்டுக்கல் மாவட்டம்|திருச்சிராப்பள்ளிதிண்டுக்கல்]]
|3056
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|30
|-
!style="text-align:left; background:#fbb;" |[[நாமக்கல் மாவட்டம்|நாமக்கல்]]
|2845
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|28
|-
! style="text-align:left; background:#fbb;" |[[இராணிப்பேட்டைசெங்கல்பட்டு மாவட்டம்|இராணிப்பேட்டைசெங்கல்பட்டு]]
|2543
|style="color:gray;"|0
| style="color:gray;" |0
|251
|-
! style="text-align:left; background:#fbb;" |[[செங்கல்பட்டுதிருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம்|செங்கல்பட்டுதிருச்சிராப்பள்ளி]]
|2343
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|-
! style="text-align:left; background:#fbb;" |[[தேனி மாவட்டம்|தேனி]]
|41
|1
| style="color:gray;" |0
|24
|-
! style="text-align:left; background:#fbb;" |[[கரூர்இராணிப்பேட்டை மாவட்டம்|கரூர்இராணிப்பேட்டை]]
|2339
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|23
|-
! style="text-align:left; background:#fbb;" |[[தேனிதிருவள்ளூர் மாவட்டம்|தேனிதிருவள்ளூர்]]
|2429
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|1
|23
|-
! style="text-align:left; background:#fbb;" |[[மதுரைகரூர் மாவட்டம்|மதுரைகரூர்]]
|1825
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|1
|19
|-
! style="text-align:left; background:#fbb;" |[[விழுப்புரம்மதுரை மாவட்டம்|விழுப்புரம்மதுரை]]
|1525
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|1
|16
|-
! style="text-align:left; background:#fbb;" |[[கடலூர்நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்|கடலூர்நாகப்பட்டினம்]]
|1324
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|13
|-
! style="text-align:left; background:#fbb;" |[[சேலம்தூத்துக்குடி மாவட்டம்|சேலம்தூத்துக்குடி]]
|1224
|1
| style="color:gray;" |0
|-
! style="text-align:left; background:#fbb;" |[[விழுப்புரம் மாவட்டம்|விழுப்புரம்]]
|23
|1
| style="color:gray;" |0
|12
|-
! style="text-align:left; background:#f5deb3;" |[[திருவள்ளூர்கடலூர் மாவட்டம்|திருவள்ளூர்கடலூர்]]
|1219
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|style="color:gray;"|0
|12
|-
! style="text-align:left; background:#f5deb3;" |[[திருவாரூர்சேலம் மாவட்டம்|திருவாரூர்சேலம்]]
|1217
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|style="color:gray;"|0
|12
|-
! style="text-align:left; background:#f5deb3;" |[[நாகப்பட்டினம்திருப்பத்தூர் மாவட்டம்|நாகப்பட்டினம்திருப்பத்தூர்]]
|1116
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|11
|-
! style="text-align:left; background:#f5deb3;" |[[தூத்துக்குடிகன்னியாகுமரி மாவட்டம்|தூத்துக்குடிகன்னியாகுமரி]]
|1115
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|11
|-
! style="text-align:left; background:#f5deb3;" |[[விருதுநகர்திருவாரூர் மாவட்டம்|விருதுநகர்திருவாரூர்]]
|1113
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|11
|-
! style="text-align:left; background:#f5deb3;" |[[திருப்பத்தூர்வேலூர் மாவட்டம்|திருப்பத்தூர்வேலூர்]]
|1112
|1
| style="color:gray;" |0
|-
|style="color:gray;"|0
! style="text-align:left; background:#f5deb3;" |[[தஞ்சாவூர் மாவட்டம்|தஞ்சாவூர்]]
|11
|-
! style="text-align:left" |[[திருவண்ணாமலை மாவட்டம்|திருவண்ணாமலை]]
|9
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|9
|-
! style="text-align:left; background:#f5deb3;" |[[தஞ்சாவூர்திருவண்ணாமலை மாவட்டம்|தஞ்சாவூர்திருவண்ணாமலை]]
|811
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|8
|-
! style="text-align:left; background:#f5deb3;" |[[திருப்பூர்விருதுநகர் மாவட்டம்|திருப்பூர்விருதுநகர்]]
|711
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|7
|-
! style="text-align:left; background:#ffff96;" |[[கன்னியாகுமரிநீலகிரி மாவட்டம்|கன்னியாகுமரிநீலகிரி]]
|69
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|6
|-
!style="text-align:left; background:#ffff96;" |[[காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்|காஞ்சிபுரம்]]
|58
| style="color:gray;" |0
|1
|-
| style="color:gray;" |0
! style="text-align:left; background:#ffff96;" |[[சிவகங்கை மாவட்டம்|சிவகங்கை]]
|6
|-
! style="text-align:left" |[[சிவகங்கை மாவட்டம்|சிவகங்கை]]
|5
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|5
|-
!style="text-align:left; background:#ffff96;" |[[வேலூர்தென்காசி மாவட்டம்|வேலூர்தென்காசி]]
|5
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|5
|-
! style="text-align:left; background:#ffff96;" |[[நீலகிரிகள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம்|நீலகிரிகள்ளக்குறிச்சி]]
|43
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|4
|-
!style="text-align:left; background:#ffff96;" |[[கள்ளக்குறிச்சிஇராமநாதபுரம் மாவட்டம்|கள்ளக்குறிச்சிஇராமநாதபுரம்]]
|2
| 1
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|2
|-
! style="text-align:left; background:#ffff96;" |[[இராமநாதபுரம்அரியலூர் மாவட்டம்|இராமநாதபுரம்அரியலூர்]]
|1
| style="color:gray;" |0
|style="color:gray;"|0
|1
|2
|-
! style="text-align:left; background:#ffff96;" |[[அரியலூர்பெரம்பலூர் மாவட்டம்|அரியலூர்பெரம்பலூர்]]
|1
| style="color:gray;" |0
| style="color:gray;" |0
|1
|-
! style="text-align:left"|[[பெரம்பலூர் மாவட்டம்|பெரம்பலூர்]]
|1
|style="color:gray;"|0
|style="color:gray;"|0
|1
|- class="sortbottom"
! colspan="4" style="text-align:center;"|{{small|அச்சுறுத்தல் நிலை: {{Legend inline|#ffff96|நிலை 1}} {{Legend inline|#f5deb3|நிலை 2}} {{Legend inline|#fbb|நிலை 3}}}}
| style="text-align:center;" colspan="5" |{{Small|6 ஏப்ரல் 2020}}<ref>{{Cite web|url=https://stopcorona.tn.gov.in/|title=StopCoronaTN – Health & Family Welfare Department, Government of Tamil Nadu|language=en-US|access-date=2020-04-07}}</ref>
|-
| colspan="4" style="text-align:center;" |{{Small|10 ஏப்ரல் 2020 வரை<ref>{{Cite web|url=https://stopcorona.tn.gov.in/|title=StopCoronaTN – Health & Family Welfare Department, Government of Tamil Nadu|language=en-US|access-date=2020-04-07}}</ref>
|}
 
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2951055" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது