இலங்கை நாடாளுமன்றத் தேர்தல், சூலை 1960 - Other languages