சிறந்த திரை வண்ணத்திற்கான அகாதமி விருது - Other languages