வந்தாள் ஸ்ரீதேவி (தொலைக்காட்சித் தொடர்) - Other languages