பயனர் உரிமைகள்

பயனரைத் தேர்க  
பயனர் குழுக்களைப் பார்வையிடுகViewing user groups of user Almighty34 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)

உறுப்பினர்: நிர்வாகிகள் (until 11:18, 3 பெப்ரவரி 2024), தானியக்கமாக ரோந்திடும் பயனர்கள், IP தடை விதிவிலக்குகள், ரோந்திடுபவர்கள், முன்னிலையாக்கர்கள்

தானகவே உடன்வரும் உறுப்பினர்:

கூடவே வரும் உறுப்பினர்:

தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்கள்

பயனர் உரிமைகள் பதிகை

  • 12:32, 17 செப்டம்பர் 2023 Sundar பேச்சு பங்களிப்புகள் Almighty34-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை நிர்வாகி (temporary, until 11:18, 3 பெப்ரவரி 2024), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், தானியங்கி, ஐபி தடை விதிவிலக்கு, சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 11:18, 3 பெப்ரவரி 2024), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், ஐபி தடை விதிவிலக்கு, சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (தவறுதலாக வழங்கியது)
  • 11:18, 3 ஆகத்து 2023 Sundar பேச்சு பங்களிப்புகள் Almighty34-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர், ஐபி தடை விதிவிலக்கு, சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 11:18, 3 பெப்ரவரி 2024), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், ஐபி தடை விதிவிலக்கு, சுற்றுக்காவலர், முன்னிலையாக்கர்மற்றும் தானியங்கி-இற்கு மாற்றினார் (நீட்டிப்பு)
  • 04:19, 19 ஏப்ரல் 2023 Sundar பேச்சு பங்களிப்புகள் Almighty34-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர், ஐபி தடை விதிவிலக்கு, சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 04:19, 19 சூலை 2023), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், ஐபி தடை விதிவிலக்கு, சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (நிருவாகப் பள்ளியில் இணைப்பு)
  • 10:53, 31 சூலை 2021 Kanags பேச்சு பங்களிப்புகள் Almighty34-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை சுற்றுக்காவலர்-இலிருந்து சுற்றுக்காவலர், ஐபி தடை விதிவிலக்கு, தானியக்க சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார்
  • 09:43, 31 சனவரி 2021 Kanags பேச்சு பங்களிப்புகள் Almighty34-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை சுற்றுக்காவலர்-இலிருந்து முன்னிலையாக்கர் (temporary, until 09:43, 31 சூலை 2021)மற்றும் சுற்றுக்காவலர்-இற்கு மாற்றினார்
  • 09:55, 16 சனவரி 2021 Kanags பேச்சு பங்களிப்புகள் Almighty34-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர்மற்றும் சுற்றுக்காவலர்-இலிருந்து சுற்றுக்காவலர்-இற்கு மாற்றினார்
  • 09:55, 16 சனவரி 2021 Kanags பேச்சு பங்களிப்புகள் Almighty34-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை முன்னிலையாக்கர் (temporary, until 14:59, 9 பெப்ரவரி 2021)-இலிருந்து தானியக்க சுற்றுக்காவலர்மற்றும் சுற்றுக்காவலர்-இற்கு மாற்றினார்
  • 14:59, 9 சனவரி 2021 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் Almighty34-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை (எதுவுமில்லை)-இலிருந்து முன்னிலையாக்கர் (temporary, until 14:59, 9 பெப்ரவரி 2021)-இற்கு மாற்றினார் (மீளமை செய்வதற்கு வசதியாக)
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:UserRights/Almighty34" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது