சூறாவளி

சூறாவளி (cyclone) பூமியைப் போல் ஒரே திசையில் சுற்றும் அடர்த்தியான, உருண்டையான நிலையற்ற இயக்கத்தைக் கொண்ட பரப்பு என்று வானிலையியல் கூறுகிறது.[1][2]. மேலும் வானிலையியலானது சூறாவளியின் போது வட துருவத்தில் சுருண்டு ஏறுகின்ற காற்று இடஞ்சுழியிலும் தென் துருவத்தில் ஏறுகின்ற காற்று வலஞ்சுழியிலும் வீசும் என்று கூறுகிறது.

பிப்ரவரி 27, 1987 அன்று பேரன்ட்ஸ் கடல் மீதிருந்த போலார் லோ,

பெரிய அளவில் உண்டாகும் சூறாவளிகள் பெரும்பாலும் குறைந்த காற்றழுத்த மண்டல பகுதிகளில் தான் உண்டாகின்றன.[3][4]. மிகப் பெரிய குறைந்த காற்றழுத்த அமைப்புகள் குளிர்ந்த துருவப் பகுதிகளிலும், வெப்ப மண்டலங்களுக்கு மேற்பட்ட பகுதிகளிலும் உள்ள சைநோப்டிக் அளவுகோலில் இருக்கும் இடங்களில் காணப்படுகின்றன. சற்று வெப்பத்துடன் இருக்கும் வெப்ப மண்டல சூறாவளிகள், துருவ பகுதிகளில் உண்டாகும் குறைந்த காற்றழுத்த சூறாவளிகள், மீசோ சூறாவளிகள் ஆகியவை குறைந்த அளவுகோலான மீசோ ஸ்கேல் இடங்களில் உண்டாகின்றன. மிதமான வெப்ப மண்டலத்தில் நடுத்தரமான அளவில் சூறாவளிகள் உருவாகின்றன.[5][6] புவிக்கு வெளியே செவ்வாய் கிரகம், நெப்டியூன் போன்ற இதர கோள்களிலும் சூறாவளிகள் உண்டாகின்றன.[7][8]

சூறாவளி உருவாகுவதையும் அது வலுவடைவதையும் சைக்ளோஜெனிசிஸ் விவரிக்கிறது.[9]. பாரோக்ளினிக் மண்டலங்கள் என்று அழைக்கப்படும் பெரிய பரப்பளவைக் கொண்ட மத்திய நில நடுக் கோடுகள் இருக்கும் வெப்ப மண்டலங்களில் உருவாகும் வெப்பமண்டலங்களுக்கு வெளியே உண்டாகும் சூறாவளிகள் அலைகள் போல் உண்டாகின்றன. சூறாவளிகள் சுழற்சி மூடி வலுவடையும் போது, பல மண்டலங்களும் ஒன்று கூடி ஒரு வானிலை முற்றத்தை உண்டாக்குகின்றன. முற்றிலும் குளிர்ந்த அமைப்பு தடுப்புகளாக, சூறாவளிகள் அவற்றின் ஆயுள் காலத்தின் இறுதியில் உருவெடுக்கின்றன. இரண்டிலிருந்து ஆறு நாட்கள் வரை ஆயுள் காலத்தைக் கொண்டிருக்கும் இந்தச் சூறாவளிகளை, துருவ மண்டலங்கள் அல்லது வெப்பமண்டலத்துக்கு வெளியே உள்ள மண்டலத்தில் இருக்கும் விரைகாற்றோடைகள் (jet streams) வழி நடத்திச் செல்லுகின்றன.

வித விதமான திண்மையை கொண்டு தனித்தனியே இரண்டு விதமான காற்றுத் திணிவை கொண்டுள்ள இந்த காற்று முற்றம் முக்கியமான வானவியல் நிகழ்வுகளுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளன. முற்றத்தால் பிரிக்கப்படும் காற்று திணிவுகள் தட்ப வெப்பத்திலும், ஈரப்பதத்திலும் நிறைய வேறுபாடுகளுடன் இருக்கின்றன. சில சமயங்களில் உண்டாகும் புயல் வீறீட்டு கோடுகள், வரண்ட கோடுகளை பின் தொடர்ந்து, கடுமையான வானிலை மற்றும் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பின் தொடரலாம்; சிறிய அளவில் சூறாவளிகள் உண்டாகலாம்; வலுவான குளிர்ந்த முற்றங்களால் இவை உருவாகின்றன. அவை சுழல் மையத்தின் மேற்கு பகுதியில் தோன்றி, பொதுவாக மேற்கில் இருந்து கிழக்கை நோக்கி நகர்கின்றன. வெப்ப முற்றங்கள் பொதுவாக சூறாவளி மையங்களுக்கு கிழக்கே தோன்றுகின்றன. அப்படி தோன்றுவதற்கு முன்னால் அதிக அளவில் தொடர் மேக படலங்கள் உருவாகுதல், நீராவியின் உறைவு படிவங்கள் விரைவு படுதல், மூடு பனி உண்டாகுதல் ஆகிய அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. இவை சூறாவளியின் பாதையில் துருவங்களை நோக்கி சூறாவளிகளுக்கு முன்னரே செல்கின்றன. தடைப்பட்டிருக்கும் முற்றங்கள் பொதுவாக சூறாவளிகளின் ஆயுட்காலத்தின் கடைசிப் பகுதியில் தோன்றுகின்றன. இவை சூறாவளியின் மையப் பகுதிக்கு அருகாமையில் தோன்றி சூறாவளி மையத்தை சுற்றி வளைத்துக் கொள்கின்றன.

டிராபிகள் சைக்லோஜெநிசிஸ் வெப்ப மண்டலங்களில் உண்டாகும் சூறாவளிகளைப் பற்றி விவரிக்கின்றது. உள்ளிருக்கும் வெப்பத்தாலும், இடியுடன் கூடிய மழையுடன் இருக்கும் வெப்பமண்டல சூறாவளிகள் அடிப்படையில் வெப்பத்தன்மை கொண்டவையாக இருக்கின்றன.[10] சரியான சூழ்நிலைகளில் இந்த சூறாவளிகள் வெப்பமண்டலங்களுக்கு வெளியேவும்; மிதமான வெப்ப மண்டலத்துக்கும், வெப்பமண்டலத்துக்கும் இடையேயும் தாவுகின்றன. நிலத்தின் மேல் வெப்பத்துடன் உருவாகின்ற இந்த மீசோ சூறாவளிகள் சுழற்காற்று உண்டாக காரணமாக இருக்கின்றன.[11] மீசோ சூறாவளிகளால் நீர் தாரைகளும் உண்டாகின்றன. ஆனால் இவை பெரும்பாலும் நிலையான சுற்றுப்புற சூழல்கள் இல்லாததாலும் குறைவான செங்குத்தான காற்றுப்பெயர்ச்சியினாலும் தான் தோன்றுகின்றன.[12]

உருவமைப்புதொகு

எல்லா சூறாவளிகளுக்கும் நிறைய பொது உருவமைப்புப் பண்புகள் இருக்கின்றன. இவை குறைவான காற்றழுத்த பரப்புகளாக உள்ளதால், ஒரு பகுதியில் இருக்கும் காற்று மண்டலத்தில் மிக குறைவான காற்றழுத்தம் இருக்கும் இடத்தில் இவை மையம் கொள்கின்றன. இவை முற்றிய சூறாவளிகளில் கண் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.[13] மையத்தின் அருகே, காற்றழுத்த சாய்வளவு ஆற்றல் (சூறாவளியின் வெளியே இருக்கும் காற்றழுத்தத்தை விட அதன் மையத்தில் இருக்கும் காற்றழுத்தத்திலிருந்து) மற்றும் கொரியோலிஸ் ஆற்றல் ஆகிய இரண்டும் சரியான அளவில் இருக்க வேண்டும். அப்படி இல்லையென்றால், சூறாவளி காற்றழுத்தத்தின் வேறுபாட்டினால் தன் மேலேயே நிலை குலைந்து விழுந்துவிடும்.[14] கொரியோலிஸ் விளைவாக வட துருவத்தில், பெரிய சூறாவளிகளின் காற்றோட்டம் இடஞ்சுழியாகவும், தென் துருவத்தில் வலஞ்சுழி ஆகவும் உள்ளது.[15] (சூறாவளியல்லாமல் மற்றவகை வளிகள், வட துருவத்தில் வலஞ்சுழி ஆகவும் தென் துருவத்தில் இடஞ்சுழி ஆகவும் வீசுகின்றன .)

உருவாக்கம்தொகு

 
படத்தின் மீது இருக்கும் சிவப்பு புள்ளியின் இடத்தில் தொடக்க கட்டத்தில் எக்ஸ்ட்ராட்ராபிகல் குறைவான காற்றழுத்த பரப்புக்கள் தோன்றுகின்றது. இலை போன்ற மேகம் செயற்கை கோள் மூலமாக பார்க்கப்படும் போது, அது செங்குத்தாக இருக்கிறது. இது சைக்லோஜெநிசிசின் தொடக்க கட்டமாகும். ஜெட் ஸ்ட்ரீமின் மேல் தட்டில் இருக்கும் கற்பனைக் கோட்டின் இருப்பிடம் நீல நிறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

காற்று மண்டலத்தின் ஒரு பகுதியில் உருவாகும் அல்லது வலுவடையும் காற்றுச் சுழற்சியை சைக்லோஜெநிசிஸ் என்று கூறலாம். (குறைந்த காற்றழுத்த மண்டலம்).[9] சைக்லோஜெநிசிஸ் என்பது ஒரு பொதுச் சொல் போன்றது. இது எந்த முறையில் ஒரு சூறாவளி உண்டானாலும் அதனை குறிக்க உதவுகிறது. இது எந்த அளவிலும் ஏற்படலாம். (ஒரு மைக்ரோ ஸ்கேலில் இருந்து சைநோப்டிக் ஸ்கேல் அளவு வரை) ஒரு வெப்ப மண்டலத்தில் அதிக வெப்பத்துடன் உண்டாகும் சூறாவளி தனது ஆயுள் காலத்தின் இறுதியில் குளிர்ந்த சூறாவளியாக உறைவதற்கு முன்னர், வானிலை முற்றத்துடன் அலையாக உருவெடுக்கின்றது. மறைந்திருக்கும் வெப்பத்தினாலும், இடியுடன் கூடிய மழை போன்ற காரணிகளாலும் உண்டாகும் வெப்பமண்டல சூறாவளிகள் சூடாக இருக்கின்றன.[10] நிலத்தின் மேல் வெப்பத்துடன் உண்டாகும் மீசோ சூறாவளிகள் சுழல் காற்றாகவும் உருவெடுக்கின்றன.[11] இந்த மீசோ சூறாவளிகளால் நீர் தாரைகள் உண்டாகின்றன. ஆனால் பெரும்பாலும் இந்த நீர் தாரைகள் நிலையில்லாத சுற்றுப்புறச் சூழலினாலும், செங்குத்தான காற்று பெயர்ச்சி குறைவாக இருப்பதினாலும் உண்டாகின்றன.[12] சைக்லோஜெநிசிஸ் என்பது சைக்லோசிச்க்கு எதிர்மறையானது. இதனிடம் அதிக காற்றழுத்த மண்டலங்களை கையாளும் அளவுக்கு (அதிக காற்றழுத்த அமைப்பு) ஆற்றல் உண்டு. இதனால் சூறாவளி நின்றும் போகலாம். இதனை ஆண்டி சைக்லோஜெநிசிஸ் என்று அழைக்கலாம்.[16]

மேற்பரப்பு குறைவு வெவ்வேறு காரணங்களால் உண்டாகலாம். வடக்கு-தெற்கு மலை தடைக்கு கிழக்கே அடர்த்தியான குறை அதிக காற்றழுத்த அமைப்பு மேடாகும் போது, இடவிளக்க விவரம் மேற்பரப்பு குறைவை காட்டுகின்றது.[17] துவக்க காலங்களில் வெப்பத்துடன் காணப்படும் மேற்பரப்பு குறைவுகளை மீசோஸ்கேல் கன்வெகடிவ் அமைப்புகள் உருவாக்குகின்றன.[18] முன்னிலையில் இருக்கும் இந்த தடங்கல், அலைகள் போன்ற உருவத்தை கொண்டு வளரலாம்; அப்போது குறைபாடு உச்ச இடத்தில் இருக்க நேரிடுகிறது. இந்த தாழ்வை சுற்றி சூறாவளியின் ஓட்டம் கண்டிப்பாக இருக்கிறது. ஈகுவேடரை நோக்கி இந்த தாழ்வுக்கு மேற்கே துருவ காற்று சுழற்சியோட்டத்தால், குளிர் முற்றத்தின் வழியாக தள்ளப்படுகின்றது. இதே சமயத்தில் வெப்ப காற்றுடன் இருப்பவை வெப்ப முற்றத்தின் வழியே தள்ளப்படுகிறது. சூறாவளிக்கு வெளியே இருக்கும் அதிக திண்மை உடைய காற்று திணிவு அரிக்கப்படும்போது வெப்ப முற்றத்தை விடக் குளிர் முற்றம் அதிக வேகத்தில் நகர்ந்து வெப்ப மண்டலத்தை பிடிக்க முயற்சி செய்கிறது. இந்த உயர்ந்த திண்மையை கொண்டுள்ள காற்றுத்திணிவு, சூறாவளியின் பின் சென்று, ஒரு குறுகிய வெப்ப பரப்பை உண்டு பண்ணுகிறது.[19] இந்த கட்டத்தில், வெப்ப காற்று திணிவு, மேலே இருக்கும் ஒரு வெப்ப பாத்திரம் போல் இருக்கும் குழியை நோக்கி அனுப்பப்படுகிறது. அப்போது அங்கு ஒரு தடையுடன் கூடிய முற்றம் தோன்றுகிறது.[20]

 
ஈரப்பதத்திலிருந்து வெளிவரும் குளுமையால் உருவாகும் ஆற்றல் வெப்பமண்டர சூறாவளிகள் உருவாகக் காரணமாக இருக்கின்றது. வெப்பம் கொண்ட கடல் மீது காற்று உயர்வதினால் உடன்பாடான பின்னூட்டம் ஏற்படுகின்றது.[21]

காற்று மண்டலத்தில் வெப்ப மண்டல சூறாவளிகள் உருவாவதையும் வலுவடைவதையும் வெப்ப மண்டல சைக்லோஜெநிசிஸ் என்ற பெயரைக் கொண்டு அழைக்கலாம்.[22] வெப்ப மண்டல சைக்லோஜெநிசிஸ் மத்திய நில நடுக்கோட்டு சைக்லோஜெநிசிஸ் உருவாவதை விட வித்தியாசமான முறையில் உருவாகின்றது. ஒரு சாதகமான காற்றுமண்டல சுற்றுப்புற சூழலில் தெளிவான சலனத்தால் வெப்பத்துடன் உருவாகும் சூறாவளியை வெப்ப மண்டல சைக்லோஜெநிசிஸ் என்று கூறலாம். வெப்ப மண்டல சைக்லோஜெநிசிஸ் என்று அழைக்கப்பட அது முக்கியமான ஆறு தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டி இருக்கிறது: போதுமான அளவு கடல் மேற்பரப்பில் வெப்பம், காற்றுமண்டலத்தில் நிலை இல்லாமை, அடிவளி மண்டலத்தின் கீழ் மற்றும் மத்திய பகுதிகளில் அதிக அளவு ஈரப்பதம், குறைந்த காற்றழுத்த மையத்தை உருவாக்கும் அளவுக்கு போதிய அளவு கொரியோலிஸ் ஆற்றல், முன்னதில் உருவாக்கி இருக்கும் குறையழுத்த மையம் அல்லது தடைகள் மற்றும் குறைந்த செங்குத்தலான வின்ட் ஷியர்கள்.[23] உலகெங்கும் ஆண்டுதோறும் ஏறத்தாழ 86 வெப்ப மண்டல சூறாவளிகள் சுழல் காற்று உக்கிரத்துடன் உருவாகின்றன. அவற்றில் 47 புயல் காற்று/ புயல் சூறாவளி வலு அடைகின்றன. 20 மிக தீவிரமான வெப்பமண்டல சூறாவளிகளாக உருவெடுக்கின்றன. (சாப்பிர் - சிம்ப்சன் புயல் காற்று அளவுகோலில் மூன்றாவது வகையில் உள்ளது. (Saffir-Simpson Hurricane Scale)).[24]

காற்றின் வேகம் அதிகரிக்கும் போது அல்லது உயரத்தின் திசை ("காற்று பெயர்ச்சி") மாறும் போது மீசோ சூறாவளிகள் உருவாகின்றன. இது காற்று மண்டலத்தின் கீழ்ப்பகுதியை கண்ணுக்கு தெரியாத குழாய் போன்ற உருண்டை வடிவில் சுழல வைக்கிறது. இடியுடன் கூடிய புயலின் சலன படிவம் இந்த சுழல் காற்றைத் தன்னிடம் இழுத்துக் கொள்கிறது. இந்த உருண்டையான மாதிரியை மேலெழச் செய்கிறது. (நிலத்திற்கு இணையொத்து இருப்பதிலிருந்து செங்குத்தாக மாறுகிறது). இதனால் முழு படிவமும் செங்குத்தலான பத்தியாக சுழலவைக்கிறது. மீசோ சூறாவளிகள் பொதுவாக குறைவான அளவில் தோன்றக்கூடியவை: அவை சைநோப்டிக் அளவுகோலுக்கும் (நூற்றுக்கணக்கான கிலோமீட்டர்கள்), மைக்ரோ அளவுகோலுக்கும் (நூற்று கணக்கான மீட்டருக்கும்) மத்தியில் இருக்கிறது. இந்த பண்புகளை ரேடார் படங்களின் உதவியோடு பார்க்க முடிகிறது.[25] சூறாவளியின் கண் பொதுவாக அமைதியாகவும் ஒரு நிலையாகவும் இருக்கிறது.

சூறாவளியின் பெயர்கள்தொகு

சூறாவளி அல்லது புயல் என்பது உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் பல்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது. மேற்கிந்தியத் தீவுகளில் சூறாவளி (Hurricane) என்றும், ஐக்கிய அமெரிக்காவில் சுழன்றடிக்கும் சூறாவளி (Tornado) என்றும், சீனக் கடற்கரைப் பகுதிகளில் சூறாவளிப் புயல் (Typoon) என்றும், மேற்கு ஆஸ்திரேலியக் கடற்கரைப் பகுதிகளில் வில்லி வில்லி (Willy Willy) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதியில் புயல் (Cyclone) எனப்படுகிறது. இவை அனைத்தும் ஒரே பொருளையே குறிக்கிது.[26]

வகைகள்தொகு

முக்கியமான ஆறுவகையான சூறாவளிகள் உள்ளன: துருவ மண்டல சூறாவளிகள் (போலார் சைக்ளோன்), துருவ பகுதிகளை நோக்கிய சூறாவளிகள் (போலார் லோ), வெப்பமல் மண்டல சூறாவளிகள் (எக்ஸ்ட்ரா-ட்ராபிகல் சைக்ளோன்), சப்ட்ராபிகல் சைக்ளோன்{/0, {0}ட்ராபிகல் சைக்ளோன் மற்றும் மீசோ சைக்ளோன்

துருவ மண்டல சூறாவளிகள்தொகு

போலார் வோர்டேக்ஸ்[27] என்றும் அழைக்கப்படும் போலார் , சப்-போலார் , அல்லது ஆர்க்டிக் சூறாவளி , ஒரு குறைவான காற்றழுத்த பகுதியாகும், இது குளிர் காலத்தில் வலுவடைந்து கோடைக்காலத்தில் வலு இழக்கிறது.[28] இந்த போலார் சூறாவளி, ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த வானிலை அமைப்பாகும். 1,000 கிலோமீட்டர்கள் (620 mi) இலிருந்து 2,000 கிலோமீட்டர்கள் (1,200 mi) வரை சுழல்கின்ற காற்று, வடக்கு அரை கோளத்தில் இடஞ்சுழி திசையிலும் தெற்கு அரை கோளத்தில் வலஞ்சுழி திசையிலும் சுற்றுகின்றது. வடக்கு அரை கோளத்தில் சூறாவளிகளுக்கு சராசரியாக இரண்டு மையங்கள் இருக்கின்றன. ஒரு மையம் பாபின் தீவின் அருகிலும் மற்றொன்று வட கிழக்கு சைபீரியா அருகிலும் உள்ளன.[27] தென் அரைக் கோளத்தில், 160 மேற்கு காலக்கோட்டிற்கு அருகே உள்ள ராஸ் பனி தட்டின் விளிம்பில் காணப்படுகிறது.[29] போலார் வோர்டேக்ஸ் வலுவானதாக இருக்கும் போது வெஸ்டர்லீசின் ஓட்டம் பூமியின் மேற்பரப்பை நோக்கி இருக்கிறது. போலார் சூறாவளி வலுவிழந்து இருக்கும் போது, கடும் குளிர் பிறக்கிறது.[30]

துருவ பகுதிகளை நோக்கிதொகு

போலார் லோ என்பது சிறிய அளவில் தோன்றி, சிறிது காலமே உயிர் வாழ்கின்ற ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த அமைப்பாகும் (காற்றழுத்த இழிவு). இது துருவ பகுதிகளுக்கு அருகே உள்ள கடல் பகுதிகளில், அதுவும் வடக்கு மற்றும் தெற்கு அரை கோளங்களில் துருவ முற்றத்தில் காணப்படுகின்றன. இந்த அமைப்பு, கிடையான நீள அளவுகோலில், 1,000 கிலோமீட்டர்கள் (620 mi) ஐ விட குறைவாக இருக்கிறது. மேலும் இது இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு மேல் நீடித்து இருப்பதில்லை. இவை மீசோ அளவுகோல் வானிலை அமைப்புகளின் ஒரு பகுதியாய் இருக்கின்றன. மரபொழுங்கை தழுவி வெளியிடப்படுகின்ற அறிக்கைகளைக் கொண்டு போலார் லோக்களை கண்டுபிடிக்க முடியாது. இவை மேல் நிலநடுக்கோடுகளில் நடக்கும், கப்பல்துறை, வாயு, எண்ணெய் தொழில் முறைகளுக்கு ஆபத்தானவையாக இருக்கின்றன. போலார் லோக்களை போலார் மீசோஸ்கேல் வோர்டேக்ஸ், ஆர்க்டிக் புயல், ஆர்க்டிக் லோ, குளிர்ந்த காற்றழுத்த இழிவு என்று பல பெயர்களைக் கொண்டு இதனை அழைக்கலாம். இன்று இந்த சொற்றொடர் குறைந்தது 17 m/s. வேகத்தையாவது கொண்டுள்ள மேற்பரப்பின் அருகில் உள்ள காற்றில் ஏற்படுகின்ற கடுமையான அமைப்புகளுக்கு மட்டும் பொருந்தும்.[31]

வெப்ப மண்டலங்களுக்கு வெளியே இருக்கும் மண்டலம்தொகு

 
இங்கிலாந்து மற்றும் அயர்லாந்தை பாதிக்கும் ஒரு கற்பனையான கூடுதல் ட்ராபிகல் சினாப்டிக் வரைப்படம். ஐசோபார்களுக்கு நடுவே உள்ள நீல அம்புக் குறிகள் காற்றின் திசையை குறிக்கின்றன. "L" அடையாளம் குறைந்த காற்றழுத்த மையங்களை ("லோ") குறிக்கின்றன. தடை செய்யப்பட்ட குளிர்ந்த மற்றும் வெப்ப முன்னிலை எல்லைகளை குறியுங்கள்.

வெப்ப மண்டல மற்றும் குளிர் துருவ பண்பு நலன்கள் இல்லாமல் சைநோப்டிக் ஸ்கேல் மதிப்பிடும் அளவில் இருக்கும் குறைந்த காற்றழுத்த வானிலை அமைப்பை எக்ஸ்ட்ரா ட்ராபிகல் சூறாவளி என்று அழைக்கிறோம். இவை தட்ப வெப்பத்தில் உள்ள கிடையான சாய்வளவுடனும் முற்றங்களுடனும், டியூ பாயிண்ட்ஸ் உடனும் தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றன. அந்த இடங்களை பாரோக்ளினிக் சோன்கள் என்று நாம் அழைக்கலாம்.[32]

கோளத்தின் மத்திய நில நடுக்கோட்டுப் பகுதிகளில் இந்த வகை சூறாவளிகள் உண்டாகின்றன என்று, எக்ஸ்ட்ரா ட்ராபிகல் (வெப்ப மண்டலத்துக்கு வெளியே) என்ற பெயரே விளக்குகிறது. இந்த அமைப்புகள் மத்திய- நில நடுக்கோட்டு சூறாவளிகள் என்று அவை உருவாவதன் காரணத்திற்காக அழைக்கப்படலாம், அல்லது "வெப்பமண்டலத்தைக் கடந்த சூறாவளிகள்" என்றும் அழைக்கப்படலாம். இங்கு தான் கூடுதல் வெப்ப மண்டல மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன.[32][33] வானிலை ஆய்வாளர்களாலும் பொதுமக்களாலும் இவை காற்றழுத்த இழிவு என்றும் குறைபாடு என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. சூறாவளிகள் அல்லாதவற்றுடன் எல்லா நாட்களிலும் காணப்படுகின்ற நிகழ்வுகள் சேர்ந்து, உலகெங்கும் இருக்கின்ற வானிலையை ஆட்டிவைக்கின்றன.

வெஸ்டர்லீசுக்குள் இருக்கும் தட்ப வெப்பம் மற்றும் டியூ பாயின்ட் சாய்வளவு பகுதிகள் ஓரம் உருவாவதினால் எக்ஸ்ட்ரா ட்ராபிகல் சூறாவளிகள் பெரோக்ளினிக் என்று வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால் சில சமயங்களில் இவை பேரோ ட்ராபிக் ஆக அவற்றின் வாழ்நாளின் முடிவில் மாற்றமடைகின்றன. அப்பொழுது இந்த தட்ப வெப்ப மாற்றம் சூறாவளியை சுற்றிச் சீராக விநியோகப்பட்டிருக்கும் போது, சூறாவளியின் ஆரையும் சீராக இருக்கிறது.[34] சூறாவளி வெப்பமான நீரின் மீது நீடித்து இருந்து, அதன் மையம் சூடாகும் போது மற்றும் அங்கு மத்திய சலனம் அதிகம் ஆகும் போது, எக்ஸ்ட்ரா ட்ராபிகல் சூறாவளியாக இருப்பது சப் ட்ராபிகல் சூறாவளியாக மாற நேரிடுகிறது. சமயங்களில் அதுவே வெப்ப மண்டல சூறாவளியாகவும் மாற நேரிடுகிறது.[10]

மித வெப்ப மண்டல சூறாவளிதொகு

 
மெல்லிய வெப்ப மண்டல சூறாவளி ஆன்ட்ரியா, 2007

மித வெப்ப மண்டல சூறாவளியானது ட்ராபிகல் சூறாவளி மற்றும் கூடுதல் வெப்ப மண்டல சூறாவளியின் பண்பு நலன்களைக் கொண்டுள்ள ஒரு வானிலை அமைப்பாகும். இவற்றால் நிலநடுக்கோட்டுக்கும் 50 வது இணை-க்கும் நடுவே உருவாக முடிகிறது.[35] 1950 ஆம் ஆண்டுகளின் ஆரம்பகாலங்களில் வானவியல் ஆய்வாளர்கள் இவை வெப்ப மண்டல சூராவளிகளா அல்லது மித வெப்ப மண்டல சூறாவளிகளா என்று பிரிக்க முடியாமல் குழம்பி இருந்த நிலையில் இவற்றை அவர்கள் பகுதி வெப்ப மண்டலம் ட்ராபிகல் மற்றும் அரைகுறையான வெப்பமண்டல சூறாவளிகள் என்று அழைத்து வகைப்படுத்திக்கொண்டனர்.[36] 1972 ஆம் ஆண்டுக்குள், தேசிய சூறாவளி மையம் இந்த சூறாவளியை தெளிவாக அதிகாரபூர்வமாக வகைப்படுத்தியது.[37] 2002 ஆம் ஆண்டு, அட்லாண்டிக் பேசினில் உள்ள வெப்ப மண்டல சூறாவளி அட்டவணையில் இல்லாத பெயர்களை மித வெப்ப மண்டல சூறாவளிகளுக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தனர்.[35] இவை வெப்ப மண்டல சூறாவளிகள் மாதிரி அல்லாமல், அதிக அளவு காலத்தில் நிறைய படிவங்களை உடைய காற்றை கொண்டிருக்கின்றன. இந்த சூறாவளி குறைவான அல்லது வலு இல்லாத தட்ப வெப்ப நிலை சாய்வளவு இருக்கின்ற இடங்களில் தோன்றுகிறது.[35]

இவை வெப்ப மண்டலங்களில் காணப்படுவதை விட குளிர்ந்த தட்ப வெப்பத்துடன் இருக்கும் கூடுதல் வெப்ப மண்டல சூறாவளிகளில் இருந்து தோன்றுவதனால், இவற்றுக்குத் தேவையான கடல் மேற்பரப்பு தட்ப வெப்பம் வெப்ப மண்டல சூறாவளிகளை விட மூன்று டிகிரீ செல்ஷியஸ் குறைவாகவோ, அல்லது ஐந்து டிகிரீ [[பாரென்ஹீட்/0} குறைவாகவோ, 23 டிகிரி செல்ஷியஸ் அளவு பதிவாகிறது.|பாரென்ஹீட்/0} குறைவாகவோ, 23 டிகிரி செல்ஷியஸ் அளவு பதிவாகிறது.[38]]] இதற்கு மித வெப்ப மண்டல சூறாவளிகள் பொதுவாகவே புயல் தோன்றும் மரபு எல்லை கோட்டுக்களுக்கு வெளியே உருவாகின்றன என்று பொருள். மித வெப்ப மண்டல சூறாவளிகள் மிக குறைவான புயல் ஆற்றல் காற்றுக்களைக் கொண்டிருந்தாலும், சில சமயங்களில் அவற்றின் மையம் வெப்பம் அடையும் போது அவை வெப்ப மண்டல சூறாவளியாக மாறுகின்றன.[39]

வெப்ப மண்டலம்தொகு

 
காத்திரினா சூறாவளி, ஒரு அரிதான தெற்கு அட்லேண்டிக் ட்ராபிகல் சூறாவளி, மார்ச் 26 2004 அன்று சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திலிருந்து பார்க்கப்பட்டது.

வெப்ப மண்டலச் சூறாவளி (tropical cyclone) என்பது ஒரு புயல் அமைப்பாகும். இதில் ஏராளமான இடியுடன் கூடிய புயல்களும் ,குறைந்த காற்றழுத்த மையங்களும் உள்ளன. இதன் மூலமாக பலமான காற்றுகளும் வெள்ளப்பெருக்கு எடுத்து ஓடும் மழையும் உண்டாகின்றன. ஈரப்பதத்துடன் இருக்கும் காற்று வெளிப்படும் போது, வெப்ப மண்டல சூறாவளி வெப்பத்தை உள்ளிழுக்கிறது. இதனால் ஈரப்பதத்துடன் இருக்கும் காற்றில் இருக்கின்ற நீராவி குளுமை அடைகிறது. நார்தீச்டர்ஸ், யூரோபியன் விண்ட்ச்டார்ம்ஸ், போலார் லோ போன்ற மற்ற சூறாவளி அமைப்புகள் போல் அல்லாது ட்ராபிகல் சூறாவளி வேறு விதமாக உருவாகின்றது. இதனாலேயே அவை வெப்பக் கருவுடைய சூறாவளி அமைப்பு என்று அழைக்கப்படுகின்றது.[10]

ட்ராபிகல் என்னும் சொல் இந்த அமைப்புகள் தோன்றும் பூகோள இடத்தை குறிப்பதுடன் (இவை ட்ராபிகல் மண்டலம் என்று கூறப்படுகின்ற இடங்களில் தோன்றுகின்றன), இவை தோன்றும் கடல் வெப்ப காற்று திணிவுகளையும் குறிப்பிடுகின்றது. சூறாவளி என்னும் சொல் இப்படிப்பட்ட அறிகுறிகளை காட்டும் புயல்களை, அதாவது வடக்கு அரைகோளத்தில் இடஞ்சுழி திசை போகும் காற்றையும் தெற்கு அரைகோளத்தில் வலஞ்சுழி திசை அடிக்கும் காற்றையும் குறிப்பிடுகின்றது. தோன்றும் இடத்தையும், அடையும் அளவையும் பொருத்து ட்ராபிகல் சூறாவளிகள், சுழல் காற்று, புயல் காற்று, வெப்ப மண்டல புயல், புயல் சீற்றம், வெப்ப மண்டல காற்றழுத்த இழிவு அல்லது சாதாரணமாக புயல் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. பொதுவாக சொல்லப்போனால், அட்லேண்டிக் பேஸினிலும், பெசிபிக் பகுதியிலுள்ள இந்த வெப்ப மண்டல் சூறாவளியை ஹரிகேன் என்று அழைக்கின்றனர். (இது மத்திய அமெரிக்க காற்று கடவுளான ஹரகன் பெயரில் உள்ளது)[40]

இந்த வெப்ப மண்டல சூறாவளிகளால் மிக பலத்த காற்றுடன் பயங்கரமான மழையையும் உருவாக்க முடியும். இவற்றுடன் இந்த சூறாவளிகள் உயரமான அலைகளையும், அழிவு உண்டாக்கக்கூடிய புயல் அலைஎழுச்சிகளையும் உருவாக்க முடிகிறது.[41] இவை பெரிய பரப்பைகொண்ட வெப்ப நீர் வளங்கள்[42] மீது தோன்றுகின்றன. நிலம் மீது இவை நகரும் போது தங்கள் வலுவை இழக்கின்றன.[43] இதனால் தான் கடலோர பகுதிகள் வெப்ப மண்டல சூறாவளிகளால் பெரும் சேதம் அடையும் போது, உள்ளடங்கிய நிலப்பரப்புகள் எந்த வித பயமும் இன்றி பலத்த காற்றுகளிடமிருந்து பத்திரமாக இருக்கின்றன. அனால் இந்த பலத்த மழையினால் உள்ளே இருக்கும் நிலங்களும் கூட வெள்ளப்பெருக்கெடுத்து ஓடலாம். புயலினால் உருவாகும் அலை எழுச்சிகளால் கடலோரப் பகுதிகள் கூட சமயங்களில் வெள்ளப்பெருக்கால் மூழ்கலாம். 40 கிலோமீட்டர்கள் (25 mi) மக்கள் தொகை மீது பேரழிவுகளை இந்த வெப்ப மண்டல சூறாவளிகள் கொண்டு வந்தாலும், இவை வறட்சி நிலவரங்களை போக்க பெரிதும் உதவுகின்றன.[44] இவை வெப்ப மண்டலத்தில் இருக்கும் சூட்டையும், ஆற்றலையும் மிதமான வெப்ப நில நடுக்கோட்டு மண்டலத்துக்கு எடுத்துச் செல்கின்றன. இந்த காரணத்தால் வெப்ப மண்டல சூறாவளிகள் உலக காற்றுமண்டலத்தில் ஏற்படும் சுழற்சியில் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றது என்று கூறலாம். இதன் விளைவாக வெப்ப மண்டல சூறாவளிகள் புவியின் அடிவளி மண்டலத்தில் ஒரு சமநிலையை கொண்டுவருகின்றன.

காற்று மண்டலத்தில் ஒரு லேசான குழப்பம் ஏற்படும்போது அங்கு வெப்ப மண்டல சூறாவளிகள் ஏற்பட கூடுகின்றன. இதர வகை சூறாவளிகள் வெப்ப மண்டல சூறாவளிகளின் பண்பு நலன்களை பெறும்போது தோன்றுகின்றன. வழிநடத்தி செல்லும் காற்றுகளால், அடிவளி மண்டலத்தில் வெப்ப மண்டல சூறாவளிகள் நகர்த்தப்படுகின்றன; இந்த நிலை சாதகமாக இருந்தால் வெப்ப மண்டல சலனம் அதிகரித்து அங்கு ஒரு கண் உருவாகின்றது. ஆனால், இந்த அமைப்பை சுற்றியுள்ள நிலைமை வலுவிழக்க நேரும் போது, வெப்ப மண்டல சூறாவளிகள் குறைந்து, காணாமல் போக நேரிடுகின்றன. தட்ப வெப்பத்தில் இருக்கும் காற்றுத் திணிவுகளில், ஆற்றல் மூலங்கள் குளுமையாகும் போது மாற்றம் ஏற்பட்டால், வெப்ப மண்டல சூறாவளிகள், மேல் நோக்கிய நில நடுக்கோட்டு மண்டலங்களுக்குச் செல்கின்றன. அவற்றை அப்போது நாம் கூடுதலான வெப்ப மண்டல சூறாவளிகள் என்று அழைக்கிறோம்;[10] விவரமாக கணிக்கும் போது ஒரு வெப்ப மண்டல சூறாவளி எக்ஸ்ட்ரா ட்ராபிகல் சூறாவளியாக மாறிக்கொண்டு இருக்கும் போது, அது மித வெப்ப மண்டல சூறாவளியாக மாற வாய்ப்பே கிடையாது.[45]

மீசோஸ்கேல்தொகு

 
க்ரீன்பர்கில் இருந்து வந்த மீசோ சைக்ளோன், டாப்ளர் வெதர் ரேடரால் அறிவிக்கப்பட்ட கேன்சஸ் டோர்நேடோ

மீசோ சைக்ளோன் என்பது சுழல் காற்றாகும், இது ஒரு கன்வெகடிவ் புயலுக்குள் ஏறத்தாழ 2 கிலோமீட்டர்கள் (1.2 mi) கிலோமீட்டரிலிருந்து 10 கிலோமீட்டர்கள் (6.2 mi) கீலோமீட்டர் வரை வட்ட குறுக்களவை கொண்டிருக்கும். (வானவியலின் மீசோ ஸ்கேல்)[46] ஒரு செங்குத்தான சுழலச்சை சுற்றி சுழன்று காற்று உயரும், இது பொதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ட அரைகோளத்தில் குறைந்த காற்றழுத்த அமைப்புகள் இருக்கும் திசையில் ஏற்படும். ஒரு குறிப்பிட்ட சிறு பகுதியில் நடக்கும் இந்த சூழல் தீவிரமான இடியுடன் கூடிய புயலுடன் உருவாகின்றது.[47] இந்த சூறாவளிகளால் பலமான மேற்பரப்பு காற்றுகளும் தீவிரமான ஆலங்கட்டி மழைகளும் உருவாகலாம். மீசோ சூறாவளிகள் சூப்பர் செல்களில் இருக்கும் படிவங்கள் இருக்கும் இடத்தில் சூறைக்காற்று போலவே உண்டாகின்றன. அமெரிக்கா முழுதிலும் உருவாகின்ற 1700 மீசோ சூறாவளிகளில், பாதிமட்டும் தான் சூறைக்காற்றுகளாக உருவாகின்றன.[11]

 
செவ்வாய் கிரகத்தில் சூறாவளி, ஹப்பேல் விண்வெளி தொலைநோக்காடியால் படம் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

சூறாவளிகள் இந்த புவிக்கு மட்டுமே நிகழ்ந்தேறுவன அல்ல. நெப்ட்யூனில், ஒரு சிறிய கரும்புள்ளி இருக்கிறது. அதைப்போல் ஜோவியன் கோள்களிலும் புயல்கள் மிக சாதாரணமானவையாகும். இது மந்திரவாதியின் கண் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது பெரிய கரும்புள்ளியில் மூன்றில் ஒரு பங்கு அளவை கொண்டுள்ளது. இது கண் போன்று இருப்பதால் இதற்கு மந்திரவாதியின் கண் என்ற பெயர் வந்தது. இந்த மந்திரவாதியின் கண்ணில் ஒரு வெள்ளை மேகமும் இருக்கின்றது.[8] செவ்வாய் கிரகத்திலும் பல புயல்கள் உருவாகியுள்ளன.[7] கிரேட் ரெட் ஸ்பாட் போன்ற ஜோவிய புயல்கள் பேய்க்காற்றாகவும், புயல் சுழற்சியாகவும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன. ஆனால் இது ஒரு தவறான கணிப்பு. இந்த கிரேட் ரெட் ஸ்பாட் ஆண்டி சைக்லோனின் எதிர்மறையாகும்.[48]

குறிப்புகள்தொகு

 1. "cyclone circulation". Glossary of Meteorology . American Meteorological Society. 2011-07-07 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2008-09-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Unknown parameter |= ignored (உதவி); External link in |work= (உதவி)
 2. "cyclone1". Glossary of Meteorology . American Meteorological Society. 2008-10-04 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2008-09-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Unknown parameter |= ignored (உதவி); External link in |publisher=, |work= (உதவி)
 3. "BBC Weather Glossary - Cyclone". BBC Weather. 2001-11-27 அன்று மூலதளத்திலிருந்து பரணிடப்பட்டது எடுக்கப்பட்டது. 2006-10-24 அன்று பார்க்கப்பட்டது. External link in |publisher= (உதவி)
 4. "UCAR Glossary - Cyclone". University Corporation for Atmospheric Research. 2006-10-24 அன்று பார்க்கப்பட்டது. External link in |publisher= (உதவி)
 5. Robert Hart (18 பிப்ரவரி 2003). "Cyclone Phase Analysis and Forecast: Help Page". Florida State University Department of Meteorology. 2006-10-03 அன்று பார்க்கப்பட்டது. External link in |publisher= (உதவி)
 6. ஒர்லன்ஸ்கி, I., 1975. காற்றுமண்டல செய்முறைகளை புரிந்து கொள்வதற்காக பிரிக்கப்பட்டுள்ள அளவுகோல்கள் அமெரிக்கன் மீடியாராலாஜிக்கல் சொசைடி செய்திகள், 56(5), 527-530.
 7. 7.0 7.1 டேவிட் பிராண்ட். ஹபிள் தொலைநோக்காடி வழியாக கொர்நேளால் வழி நடத்தி செல்லப்பட்ட குழு செவ்வாயின் வடக்கு துருவத்தில் ஏற்பட்ட பெரும் புயலை பார்க்கின்றது. 2008-06-02 அன்று மீட்டெடுக்கப்பட்டது.
 8. 8.0 8.1 நாசா. வரலாற்று சூறாவளிகள். பரணிடப்பட்டது 2008-04-15 at the வந்தவழி இயந்திரம் 2008-06-02 அன்று திரும்ப எடுக்கப்பட்டது.
 9. 9.0 9.1 ஆர்க்டிக் க்ளைமேடாலாஜி அண்ட் மீடியாராலாஜி. சைக்லோஜெநிசிஸ். பரணிடப்பட்டது 2006-08-30 at the வந்தவழி இயந்திரம் 2006-12-28 அன்று திருப்பப்பட்டது. பிழை காட்டு: Invalid <ref> tag; name "Arc" defined multiple times with different content
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. "Frequently Asked Questions: What is an extra-tropical cyclone?". NOAA. 2007-03-23 அன்று பார்க்கப்பட்டது. பிழை காட்டு: Invalid <ref> tag; name "AOML FAQ A7" defined multiple times with different content
 11. 11.0 11.1 11.2 போர்சஸ் ஆப் நேச்சர். டோர்நேடோஸ் : தி மீசோசைக்ளோன். பரணிடப்பட்டது 2008-06-16 at the வந்தவழி இயந்திரம் 2008-06-02 இன்று மீட்டெடுக்கப்பட்டது.
 12. 12.0 12.1 நேஷனல் வெதர் சர்விஸ் கி வெஸ்ட் நீர் தாரை வகைகளைப்பற்றிய குறிப்பு: http://www.srh.noaa.gov/eyw/HTML/spoutweb.htm
 13. Landsea, Chris and Sim Aberson. (August 13 2004). "What is the "eye"?". Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory. 
 14. அபெர்தீன் பல்கலைக்கழகம். நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் காற்று மண்டலம்.
 15. கிறிஸ் லாண்ட்சீ. கரு பொருள்: D3) வடக்கு (தெற்கு) அரைகோளத்தில் ஏன் ட்ராபிகல் சைக்லோன்களின் காற்று இடம்சுழி (வலஞ்சுழி) திசை நோக்கி அடிக்கிறது? மீட்கப்பட்ட நாள் 2009-01-09.
 16. "American Meteorological Society Glossary - Cyclogenesis". Allen Press Inc. 2000-06. 2007-09-27 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2006-10-12 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Unknown parameter |= ignored (உதவி); Check date values in: |date= (உதவி); External link in |publisher= (உதவி)
 17. COMET ப்ரோக்ராம் அடிவழி மண்டலத்துடன் ஓட்டம் கொண்டுள்ள தொடர்பு
 18. ரேமண்ட் D. மேனார்டி, J.M. பிரிட்ச் எ மீசோஸ்கேல் கன்வெகடிவ் காம்ப்ளெக்ஸ்-ஜெனரேடட் இநேர்ஷியல்லி ச்டேபல் வாரம் கோர் வார்டேக்ஸ்
 19. தி பிசிக்ஸ் பாகத் புக் காற்றின் திண்மை
 20. St. லூயிஸ் பலகலைக்கழகம் ட்ரோவல் என்றால் என்ன? பரணிடப்பட்டது 2006-09-16 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 21. கெர்ரி இமானுவேல். "ஆண்திரோபோஜெனிக் இபெக்ட்ஸ் ஆன் டிராபிகல் சயிக்லோன் ஆக்டிவிடி" (கெர்ரி இமானுவேல்)2008 பிப்ரவரி 25 அன்று அணுகப்பட்டது.
 22. Arctic Climatology and Meteorology. "Definition for Cyclogenesis". National Snow and Ice Data Center. 2006-08-30 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2006-10-20 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 23. கிறிஸ் லாண்ட்சி. கரு பொருள் Subject: A15) வெப்பமண்டல சூறாவளிகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன ? 2008-06-02 அன்று மீட்டெடுக்கப்பட்டது.
 24. Chris Landsea. "Climate Variability table - Tropical Cyclones". Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, National Oceanic and Atmospheric Administration. 2006-10-19 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 25. ரோஜர் எட்வர்ட்ஸ். தி ஆன்லைன் டோர்நேடோ FAQ: டோர்நேடோக்களைப்பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள். பரணிடப்பட்டது 2006-09-29 at the வந்தவழி இயந்திரம் 2008-06-02 அன்று மீட்டெடுக்கப்பட்டது.
 26. சூறாவளியின் பெயர்கள்
 27. 27.0 27.1 [2] ^ வானியல் ஆராய்ச்சி அரும்பதவிளக்கம்.(2009). துருவ சுழல் பரணிடப்பட்டது 2011-01-09 at the வந்தவழி இயந்திரம் 2008-06-02 அன்று மீட்டெடுக்கப்பட்டது.
 28. ஹால்டோர் ஜோன்சன் (Halldór Björnsson.) உலகளாவிய சுற்றோட்டம். 2008-06-02 அன்று மீட்டெடுக்கப்பட்டது.
 29. ருயி-ரோங் சென, டான் L. போயேர் மற்றும் லிசுன் டவோ. அன்டார்க்டிகாவுக்கு அருகே காற்றுமண்டலத்தில் நடக்கும் மாறுதல்களை ஆய்வுக்கூடம் மூலம் கண்டறிதல். 2008-06-02 அன்று மீட்டெடுக்கப்பட்டது.
 30. ஜேம்ஸ் E. களோப்பேல். ஆராய்ச்சியாளர்கள், அடுக்கு மண்டல போலார் வோர்டேக்சுகள் குளிர்கால குளுமையை பாதிக்கிறது என்று கூறுகின்றனர். பரணிடப்பட்டது 2001-12-24 at the வந்தவழி இயந்திரம் 2008-06-02 அன்று மீட்டெடுக்கப்பட்டது.
 31. E. A. Rasmussen and J. Turner (2003). Polar Lows: Mesoscale Weather Systems in the Polar Regions. Cambridge University Press. பக். 612. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:9780521624305. 
 32. 32.0 32.1 Dr. DeCaria (2005-12-07). "ESCI 241 – Meteorology; Lesson 16 – Extratropical Cyclones". Department of Earth Sciences, Millersville University, Millersville, Pennsylvania. 2008-02-08 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2006-10-21 அன்று பார்க்கப்பட்டது. External link in |publisher= (உதவி) பிழை காட்டு: Invalid <ref> tag; name "ExtraLessonMillUni" defined multiple times with different content
 33. Robert Hart and Jenni Evans (2003). "Synoptic Composites of the Extratropical Transition Lifecycle of North Atlantic TCs as Defined Within Cyclone Phase Space" (PDF). American Meteorological Society. 2006-10-03 அன்று பார்க்கப்பட்டது. External link in |publisher= (உதவி)
 34. ரயன் N. மாவ். அதிகாரம் 3: சைக்ளோன் படிவங்கள் மற்றும் எக்ஸ்ட்ரா ட்ராபிகல் சூறாவளியாக மாறும் கோட்பாடுகள். பரணிடப்பட்டது 2008-05-10 at the வந்தவழி இயந்திரம் 2008-06-15 அன்று மீட்டெடுகப்பட்டது.
 35. 35.0 35.1 35.2 கிறிஸ் லாண்ட்சி. கரு பொருள்: A6) சப் ட்ராபிகல் சூறாவளி என்றால் என்ன ? 2008-06-02 அன்று மீட்டெடுக்கப்பட்டது.
 36. டேவிட் B. ச்பீக்ளர். பதில். 2008-07-14 அன்று திரும்ப எடுக்கப்பட்டது.
 37. R. H. சிம்ப்சன் மற்றும் பால் ஜெ. ஹெபெர்ட். அட்லாண்டிக் கரிகேன் சீசன் ஆப் 1972. 2008-06-02 அன்று மீட்டெடுக்கப்பட்டது.
 38. David Mark Roth (15 பிப்ரவரி 2002). "A Fifty year History of Subtropical Cyclones" (PDF). Hydrometeorological Prediction Center. 2007-09-26 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 2006-10-04 அன்று பார்க்கப்பட்டது. External link in |publisher= (உதவி)
 39. Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. "Frequently Asked Questions: What is a sub-tropical cyclone?". NOAA. 2006-07-25 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 40. National Hurricane Center (2005). "Glossary of NHC/TPC Terms". National Oceanic and Atmospheric Administration. 2006-11-29 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 41. James M. Shultz, Jill Russell and Zelde Espinel (2005). "Epidemiology of Tropical Cyclones: The Dynamics of Disaster, Disease, and Development". Oxford Journal. 24 பிப்ரவரி 2007 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 42. Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. "Frequently Asked Questions: How do tropical cyclones form?". NOAA. 2006-07-26 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 43. தேசிய சூராவளி மையம். கருப்பொருள் : C2) நிலையத்தில் உள்ள மாறுதல்கள் ட்ராபிகல் சூறாவளிகளை சிதைத்ததா? 2008-06-02 அன்று மீட்டெடுக்கப்பட்டது.
 44. நேஷனல் ஓசியானிக் அண்ட் அட்மொச்பியறிக் அட்மிநிஸ்டிரேஷன். 2005 ட்ராபிகல் ஈஸ்டர்ன் நார்த் பெசிபிக் கரிகேன் அவுட்லுக். 2006-10-01 அன்று மீட்டெடுக்கப்பட்டது.
 45. Padgett, Gary (2001). "Monthly Global Tropical Cyclone Summary for December 2000". 2006-03-31 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 46. "American Meteorological Society Glossary - Mesocyclone". Allen Press Inc. 2000-06. 2006-07-09 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2006-12-07 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Check date values in: |date= (உதவி); External link in |publisher= (உதவி)
 47. நேஷனல் வெதர் சர்விஸ் போர்காச்ட் ஆபிஸ் ஸ்டேட் காலேஜ், பென்சில்வேனியா. பிரியக்கூடிய புயல் மற்றும் அண்டி-சைக்லோனிக் சுழல் கொண்ட மீசோசைக்ளோன், எல்க் கவுன்டி மீது ஜூலை 10, 2006 அன்று கவனிக்கப்பட்டது. 2008-06-02 அன்று மீட்டெடுக்கப்பட்டது.
 48. Ellen Cohen. "Jupiter's Great Red Spot". Hayden Planetarium. 2007-11-16 அன்று பார்க்கப்பட்டது. External link in |publisher= (உதவி)

வெளி இணைப்புகள்தொகு

விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
சூறாவளிகள்
என்பதின் ஊடகங்கள் உள்ளன.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சூறாவளி&oldid=3577284" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது