ஜங்காரத்வனி

ஜங்காரத்வனி கருநாடக இசையின் 19வது மேளகர்த்தா இராகம் ஆகும். அசம்பூர்ண பத்ததியில் 19வது இராகத்திற்கு ஜங்காரபிரமரி என்ற பெயர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இலக்கணம் தொகு

 
ஜங்காரத்வனி சுரங்கள் C யிலிருந்து தொடக்கம்
ஆரோகணம்: ஸ ரி221 ப த1 நி1 ஸ்
அவரோகணம்: ஸ் நி11 ப ம12 ரி2
  • இது வேத என்றழைக்கப்படும் 4வது வட்டத்தில் (சக்கரத்தில்) முதல் மேளம்.
  • இந்த இராகத்தில் ஷட்ஜம், சதுஸ்ருதி ரிஷபம் (ரி2), சாதாரண காந்தாரம்(க2), சுத்த மத்திமம்(ம1), பஞ்சமம், சுத்த தைவதம்(த1), சுத்த நிஷாதம் (நி1) ஆகிய சுரங்கள் வருகின்றன.

சிறப்பு அம்சங்கள் தொகு

உருப்படிகள் தொகு

வகை உருப்படி இயற்றியவர் தாளம்
கிருதி பணிபதிசாயீ மாம்பாது தியாகராஜ சுவாமிகள் ஆதி
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஜங்காரத்வனி&oldid=3830699" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது