தற்காதல், அல்லது நாசீசிசம் (Narcissism, நார்சீசிசம்) என்னும் சொல் தற்பெருமை கூறுதலின் தனிமனிதச் சிறப்பியல்பு தனிக்கூறினைக் குறிக்கிறது, இது சுய-பிம்ப தன்முனைப்புக்குத் தொடர்புடைய பண்புநல தனிக்கூறுகளின் தொகுப்பையும் உள்ளடக்கியிருக்கிறது. நாசீசிசம் , நாசீசிஸ்டிக் , மற்றும் நாசீசிஸ்டி என்னும் சொற்கள் பெரும்பாலும் இழிவுப்படுத்தக்கூடியவைகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இது வீண் தற்பெருமை, தற்செருக்கு, தன்முனைப்பு அல்லது வெறுமனே சுயநலம் என்று குறிக்கிறது. ஒரு சமூகக் குழுவுக்குப் பொருத்தும்போது அது சில நேரங்களில் உயர்ந்தோர் குழாம் அல்லது மற்றவர்களின் துன்பத்தில் அக்கறையின்மையைக் குறிக்கிறது.

"நாசீசிசம்" என்னும் பெயர் கிரேக்க புராணக் கதைகளிலிருந்து பெறப்பட்டது. நாசீசிசஸ் ஒரு அழகான கிரேக்க இளைஞன், அவன் தேவதை எக்கோவின் மூர்க்கத்தனமான காதலை நிராகரித்தான். அதற்குத் தண்டனையாக ஒரு தண்ணீர் குட்டையில் தோன்றும் அவனுடைய பிம்பத்தையே அவன் காதலிக்கும்படி சபிக்கப்பட்டான். தன்னுடைய காதலை நிறைவேற்றமுடியாத நாசீசிசஸ் நலிவுற்று, நாசீசிசஸ் என்னும் தன்னுடைய பெயரைக் கொண்ட பூவாக மாறிவிடுகிறான்.

பிறப்பிலிருந்தே சில நாசீசிசம்கள் நம் எல்லோரின் ஒரு அத்தியாவசிய அங்கமாக இருப்பதாக ஃப்ராய்ட் நம்பினார்.[1] பெரியவர்களிடத்தில், போதிய அளவு ஆரோக்கியமான நாசீசிசம், ஒரு தனிநபரின் புலப்பாடு தேவைகள் மற்றவர்களுடன் தொடர்புபடுத்திச் சமன்படுத்திப் பார்க்க அனுமதிக்கிறது, என்று ஆண்ட்ரூ பி. மோரிசன் குறிப்பிடுகிறார்.[2]

வரலாறு தொகு

அதிகமான சுயநலம் என்னும் கருத்தாக்கம் வரலாறு முழுவதும் அறியப்பட்டு வந்திருக்கிறது. பழங்கால கிரேக்கத்தில் அந்தக் கருத்தாக்கம் அளவுக்கு மீறிய இறுமாப்பு என புரிந்துகொள்ளப்பட்டது.

சமீப காலங்களில் தான் அது உளவியல் பொருளில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. 1898 ஆம் ஆண்டில் இல் ஹாவ்லாக் எல்லிஸ் என்னும் ஆங்கில பாலியல் ஆய்வாளர், மிதமிஞ்சிய சுயஇன்பம் தொடர்பாக "நாசீசிசஸ்-போன்ற" என்ற பதத்தைப் பயன்படுத்தினார், இங்கு ஒரு நபர் தானே தன்னுடைய பாலியல் பொருளாக ஆகிவிடுகிறார்.[3]

1899 ஆம் ஆண்டில் பால் நாச்சே தான் முதன் முதலில் பாலியல் நெறிபிறழ்வு ஆய்வில் "நாசீசிசம்" என்னும் சொல்லைப் பயன்படுத்தினார்.

1911 ஆம் ஆண்டில் ஒட்டா ராங்க், நாசீசிசத்துக்குக் குறிப்பாக தொடர்புடைய முதல் உளநிலை பகுப்பாய்வுக்குரிய தாளை வெளியிட்டார், இது தற்பெருமை மற்றும் சுய-மெச்சுதலுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.[3]

சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட் 1914 ஆம் ஆண்டில் நாசீசிசமிற்கு மட்டுமே அர்ப்பணம் செய்யப்பட்ட "ஆன் நாசீசிசம்: ஆன் இன்ட்ரொடக்ஷன்" என்னும் பெயருடைய ஒரு ஒற்றை ஆய்வை வெளியிட்டார்.[1]

1923 ஆம் ஆண்டில் மார்டின் பூபர் தன்னுடைய கட்டுரையான "இச் உண்ட் டு" (ஐ அண்ட் தோ), வெளியிட்டார், அதில் அவர் நம்முடைய நாசீசிசம் அவ்வப்போது மற்றவர்களை சரி சமமாக கருதப்படுவதற்குப் பதிலாக அவர்களை ஒரு பொருளாகத் தொடர்புபடுத்துவதற்கு இட்டுச்செல்கிறது என்று குறிப்பிட்டுக் காட்டினார்.

ஆராக்கியமான நாசீசிசம் தொகு

ஆரோக்கியமான நாசீசிசம், ஒருவருடைய சுய கட்டமைப்புக்குரிய உண்மைநிலை, சுய மற்றும் பொருள் மாறாத்தன்மையை சாதித்தல், சுய மற்றும் மேம்பட்ட இறுமாப்பு இடையிலான ஒரே கால நிகழ்வு மற்றும் சிற்றின்ப உணர்ச்சி கொண்டதற்கும் மூர்க்கத்தனமாகத் தூண்டுதல் ஆகியவற்றுக்கும் இடையில் ஒரு சமநிலை (மற்றவர்களிடமிருந்து மனநிறைவினைப் பெறுவதற்கான திறன் மற்றும் உந்துவேக வெளிப்பாடு) ஆகியவற்றால் உருவாக்கப்படுகிறது. ஆரோக்கியமான நாசீசிசம், ஒரு நிலையான, தத்ருபமான சுய-ஆர்வம், பக்குவப்பட்ட குறிக்கோள்கள் மற்றும் கொள்கைகள் அத்துடன் ஆழமான பொருள் உறவுகளை ஏற்படுத்துவதற்கான திறன் ஆகியவற்றை உருவாக்குகிறது.[4] ஆரோக்கியமான நாசீசிசமுடன் தொடர்புடைய ஒரு அம்சமாக இருப்பது உயர்வு பற்றிய எண்ணம். இது போதாமை அல்லது முக்கியமற்ற உணர்வுகளைத் தவிர்ப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சாதாரண வளர்ச்சிக்குள் தேவைப்படக்கூடிய கூறு தொகு

ஆரோக்கிய நாசீசிசம் எல்லா தனிநபர்களிடத்திலும் நிலைகொண்டிருக்கிறது. காதல் இலக்கை எங்கிருந்து வளர்த்துக்கொள்ளவேண்டும் என்பதற்கான உண்மையான நிலை இதுதான் என்று ப்ராய்ட் கூறுகிறார். இயல்பான வளர்ச்சியில் ஆரோக்கிய நாசீசிசம் ஒரு அத்தியாவசிய அங்கம் என்று ஃப்ராய்ட் வாதிடுகிறார்.[1] ஃப்ராய்டின் கூற்றுப்படி, தங்கள் பிள்ளைகளின் மீதான பெற்றோர்களின் பாசம் மற்றும் தங்கள் குழந்தைகளிடத்தில் நடந்துகொள்ளும் முறை ஆகியவை அவர்களுடையதேயான நாசீசிசத்தின் புதுத்தோற்றம் மற்றும் மறுஉருவாக்கமாகவே பார்க்கப்படுவதாகக் கூறுகிறார்.[1] குழந்தை எல்லையற்ற ஆற்றல் எண்ணத்தைக் கொண்டிருக்கிறது. பெற்றோர்கள் அந்த உணர்வைத் தூண்டிவிடுகின்றனர், ஏனெனில் தாங்கள் எப்போதுமே தொடமுடியாத பலவற்றைத் தங்கள் குழந்தைகளிடத்தில் காண்கின்றனர். நடுநிலையான கருத்தறிவிப்புகளை ஒப்பிடுகையில், பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளின் இயல்புகளை மிகஅதிகமாக மதிப்பிட முயற்சிக்கின்றனர். பெற்றோர்கள் தீவிரமான எதிர்நிலை பாணியில் நடக்க முயன்று குழந்தை உதாசீனப்படுத்தப்பட்டால் அல்லது பெற்றோரின் மனநிலைக்கு ஏற்ப முரண்பட்ட நிலையில் வலுப்படுத்தப்பட்டால், குழந்தையின் சுய-தேவைகள் நிறைவேற்றப்படுவதில்லை.

நோய்குறியாய்வு நிலை தொடர்பாக தொகு

மனிதனை உடல்நலக்கேட்டிலிருந்து பாதுகாக்க "சொந்த காதல்" என்னும் திடமான உணர்வினை ஆரோக்கியமான நாசீசிசம் நீக்கவேண்டும். எனினும், இறுதியில் மற்ற "உடல்நலக் கேட்டினை உண்டாக்காமல் இருப்பதற்கான பாசம் என்னும் பொருளை" தனிநபர் நேசிக்க வேண்டும். வெறுப்பின் காரணமாக பொருளின் மீது பாசம் வைக்க இயலாதுபோனால் அந்த நபர் நோய்வாய்ப்படுகிறார்.[5] நாசீசிசத்துக்குரிய தனிமனிதச் சிறப்பியல்பு நிலைகுலைவு மற்றும் மூளைக் கோளாறு போன்ற நோய்குறியாய்வு நாசீசிசத்தில், ஒரு நபரின் காமவெழுச்சி உலகிலுள்ள பொருட்களிலிருந்து பின்வாங்கிவிடுகிறது மேலும் தற்பெருமைக் கோளாறு ஏற்பட்டுவிடுகிறது. மருத்துவஞ்சார்ந்த புனைவியலாளர் கெர்ன்பெர்க், கோஹுட் மற்றும் மில்லான் ஆகியோர் நோய்குறியாய்வுக்குரிய நாசீசிசத்தை, பச்சாதாபமற்ற, நிலையற்ற ஆரம்பகால குழந்தைப்பருவ எதிர்எதிர்செயல்பாடுகளின் விளைவாக ஏற்பட்டவையாகப் பார்க்கிறார்கள். நாசீசிஸ்டுகள் அதை பெரியவர்களின் உறவுகளில் ஈடுசெய்வதாக அவர்கள் கருத்துத் தெரிவித்தனர்.[6] ஃப்ராய்ட் கருத்து கூறியிருப்பதைப் போல, நாசீசிசத்தின் நோய்குறியாய்வு நிலைகள், ஆரோக்கியமான நாசீசிசத்தின் பெரிதுபடுத்தப்பட்ட, உச்சநிலையான தோற்றம். ஆரோக்கியமான நாசீசிசத்தின் நிலையைப் பொருத்தவரையில், இது நல்ல உளவியல்ரீதியான உடல்நலத்துடன் தொடர்புபடுத்தக்கூடிய ஒன்றாகக் கருதப்பட்டது. நாசீசிசம் மற்றும் உளவியல்ரீதியான உடல்நலம் ஆகியவற்றுக்கு இடையில் சுய-பெருமதிப்பு ஒரு இடைத்தரகராகச் செயல்படுகிறது. திறன் மற்றும் மனத்திற்குகந்த சுய-புலனுணர்வுகளால் பெறப்பட்ட அவர்களின் மேலெழுந்த சுய-பெருமதிப்பு காரணமாக, உயர்ந்த நாசீசிசவாதிகள் கவலை மற்றும் துக்கம் இன்றி இருக்கிறார்கள்.[7] ஆரோக்கியமான நாசீசிசம் 'நல்லவை' அல்லது 'கெட்டவை'யாகப் பார்க்கமுடியாது என இதர ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்; எனினும் அது அளவிடப்படும் வெளிப்பாடுகள் மற்றும் சூழ்நிலை ஆகியவற்றைச் சார்ந்திருக்கிறது. சமூக உறவுமுறைகளை முன்னெடுப்பது போன்ற சில குறிப்பிட்ட சமூக சூழல்களில் மற்றும் ஒருவர் தம்மையே நல்லபடியாக எண்ணுவது போன்ற சில குறிப்பிட்ட வெளிப்படும் மாற்றிக்கொள்ளும் தன்மைகள் ஆகியவற்றில் ஆரோக்கியமான நாசீசிசம் உதவிகரமாக இருக்கும். நீண்ட-கால உறவுமுறைகளைப் பராமரிப்பது போன்ற, இதர சூழ்நிலைகளில் மற்றும் துல்லியமான சுய-அறிவு போன்ற இதர வெளிப்படும் மாற்றிக்கொள்ளும் தன்மை ஆகியவற்றில் ஆரோக்கியமான நாசீசிசம் உதவிகரமாக இருக்காது.[8]

சோலானின் ஆரோக்கியமான நாசீசிசம் தொகு

ரோனீ சோலானின் பார்வையில், ஆரோக்கியமான நாசீசிசம் அயல் புலனுணர்வுகளால் மேற்கொள்ளப்படும் படையெடுப்புகளுக்கு எதிராக தனிநபரின் நல்வாழ்வு மற்றும் நெருங்கிய நட்பு ஆகியவற்றைப் பாதுகாப்பதற்கான ஒரு உணர்ச்சிவயப்பட்ட- நோய்பாதிக்கப்படாத அமைப்பாக நாசீசிசம் செயல்படும்தன்மையை பிரதிநிதிக்கிறது (1998).

அனுபவம் சார்ந்த ஆய்வுகள் தொகு

உளநூலுக்குள்ளாகவே, நாசீசிசத்தின் ஆராய்ச்சியில் மருத்துவம் மற்றும் சமூக ரீதியிலான உளவியல் என இரு முக்கியக் கிளைகள் இருக்கின்றன. இந்த அணுகுமுறைகளும், நாசீசிசம் பற்றிய பார்வையில் வேறுபடுகின்றன, இதில் முன்னது அதை ஒரு ஒழுங்கின்மையாக கருதி தனியான ஒன்றாகப் பார்க்கிறது, பிந்தையது அதை ஒரு தனிமனித இயல்பின் பண்பாகக் கருதி அதை ஒரு தொகுதியாகப் பார்க்கிறது. ஆராய்ச்சியின் இந்த இரு பிரிவுகளும் சில இடங்களில் நெருங்கி வந்தபோதிலும் ஒன்றை ஒன்று வேறுபடுகிற தொடர்பில் நிற்க பலவீனமாக முயற்சிக்கிறது.

காம்ப்பெல் மற்றும் ஃபோஸ்டர் (2007) [9] நாசீசிசம் மீதான இலக்கியத்தை மதிப்பிடுகிறார்கள். நாசீசிசவாதிகள் பின்வரும் 'அடிப்படை ஆக்கக்கூறுகளைக்' கொண்டிருப்பதாக அவர்கள் வாதிடுகிறார்கள்:

 • உடன்பாடான. மற்றவர்களைக் காட்டிலும் தாங்கள் மேம்பட்டவர்களாக நாசீசிசவாதிகள் எண்ணுகிறார்கள்,[10]
 • வீண்பெருமிதங்கள். நாசீசிசவாதிகளின் கருத்துகள் உண்மைக்கு மாறாக இருக்கிறது. சுய-அறிக்கையை மெய்யான அளவீட்டுடன் ஒப்பிட்டுப்பார்க்கும் அளவீட்டில், நாசீசிசவாதிகளின் சுய-கண்ணோட்டங்கள் அதிகம் மிகைப்படுத்தப்பட்டதாக இருக்கிறது.[11]
 • பிரதிநிதித்தல். கூடிக்கலத்தல் பரப்பெல்லையைக் காட்டிலும் நாசீசிஸ்டுகளின் பார்வைகள் பிரதிநிதிப்படுத்தும் பரப்பெல்லையில் அதிகம் மிகைப்படுத்தப்பட்டதாக இருக்கிறது.[10][10][11]
 • சிறப்பு. நாசீசிசவாதிகள் தங்களைத் தாங்களே ஒரு தனித்தன்மையுடையவர்களாகவும் சிறப்பான நபர்களாகவும் எண்ணிக்கொள்கிறார்கள்[12].
 • சுயநலம். கூர்மதி இக்கட்டு நிலைகளில் நாசீசிசவாதிகளின் நடவடிக்கைகளின் மேல் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள் நாசீசிசவாதிகள் சுயநலவாதிகளாக இருக்கிறார்கள் என்னும் நிலையை ஆதரிக்கிறது.[13]
 • வெற்றியைச் சார்ந்திருத்தல். நாசீசிசவாதிகள், உதாரணத்திற்கு அணுகும் நெறியைச் சார்ந்திருப்பதால் அவர்கள் வெற்றியை நோக்கியே சார்ந்திருக்கிறார்கள்.[14]

மேலும், நபர்களுக்கிடையிலான உறவுமுறைகளில் அன்பான மற்றும் அக்கறையான ஈடுபாட்டின்மையை நாசீசிசவாதிகள் வெளிப்படுத்துகின்றனர். காம்பெல் மற்றும் ஃபோர்ஸ்டெர் (2007),[9] நாசீசிச இலக்கியத்துக்குள்ளாக நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் பல்வேறு சர்ச்சைகளைப் பற்றியும் பேசுகிறார்கள், உதாரணத்திற்கு, நாசீசிசம் ஆராக்கியமானதா அல்லது ஆரோக்கியமற்றதா, அது ஒரு தனிமனித இயல்பில் கோளாறு, ஒரு தொடர்ச்சியற்ற அல்லது தொடர்ச்சியான மாற்றியமைத்துக்கொள்ளும் திறன்கொண்டது, தாக்குதலுக்குரியது அல்லது தற்காத்தலுக்குரியது, பாலினங்களுக்கிடையில் ஒத்த தன்மை, பண்பாடுகளுக்கிடையில் ஒத்த தன்மை மற்றும் மாற்றத்தக்கது அல்லது மாற்றத்துக்குகந்ததல்ல.

காம்ப்பெல் மற்றும் ஃபோஸ்டர் (2007), நாசீசிசத்தைப் புரிந்துகொள்வதில் சுய-ஒழுக்கத்துக்குரிய உத்திகள் ஒரு மேலான முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டிருக்கிறது என்று வாதிடுகிறார்கள்.[9] நாசீசிசத்தில் சுய-ஒழுக்கம், ஒருவரின் சுய தோற்றம் மற்றும் உணர்வை முழுமையானதாக, சிறப்புடையதாக, வெற்றிகரமானதாக மற்றும் முக்கியத்துவமானதாகச் செய்வதில் முயற்சித்தல் போன்றவற்றை ஈடுபடுத்துகிறது. அது உளஞ்சார்ந்தவைக்கு இடையிலும், அதாவது தோல்விக்கு தன்னையே குற்றஞ்சாட்டுவதற்குப் பதிலாக ஒரு சூழ்நிலையை குற்றஞ்சாட்டுதல் மற்றும் தனிமனிதஞ்சார்ந்தவை இடையிலான வடிவங்கள், அதாவது ஒருவருடைய சொந்த சுயத் தேவையை நிறைவேற்றுவதற்கு உறவுமுறையைப் பயன்படுத்துவது என இரண்டுமாக வருகிறது. நாசீசிசவாதிகள் மற்றும் நாசீசிசவாதிகளற்றவர்களுக்கிடையில் சுய-ஒழுக்கக்கட்டுப்பாடுகளில் சில வேறுபாடுகளை காம்ப்பெல், ரீடெர், செடிகைட்ஸ் & எலியட் (2000) ஆகியோருடன் காணலாம் [15] இவர்கள் ஒரு ஆயவினை நடத்தினார்கள், அதில் இரு பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டது. இரு பரிசோதனைகளிலும், பங்கேற்பாளர்கள் செய்துமுடித்தல் பணியில் பங்குபெற்றனர், அதனைத் தொடர்ந்து அவர்களுக்குத் தவறான எதிர்வினைகள் வழங்கப்பட்டது; அது ஒரு போலியான வெற்றி அல்லது தோல்வியாக இருந்தது. நாசீசிசவாதிகள் மற்றும் நாசீசிசமற்றவர்கள் இருவரும் சுய-மேம்பட்டனர், ஆனால் நாசீசிசமற்றவர்கள் அவ்வாறு செய்வதில் கூடுதல் நெகிழும்தன்மையைக் காட்டியது கண்டறியப்பட்டது. பங்கேற்பாளர்கள் ஒப்பீடுகள் மற்றும் ஒப்பீடுகளற்ற சுய-மேம்பாட்டு உத்திகளின் இரண்டாலும் மதீப்பீடு செய்யப்பட்டனர். நாசீசிசவாதிகள் நாசீசிசவாதிகளற்றவர்கள் இருவருமே ஒப்பீடற்ற உத்திகளை ஒரேமாதிரியாகப் பயன்படுத்தியது கண்டறியப்பட்டது. எனினும், நாசீசிசவாதிகள் ஒப்பீட்டு உத்தியுடன் கூடுதல் சுய-சேவையுடையவர்களாக காணப்பட்டனர் அவற்றை நாசீசிசவாதிகளற்றவர்களைக் காட்டிலும் அதிகமாகப் பயன்படுத்தி, தங்கள் சுய-மேம்பாட்டில் கூடுதல் விறைப்புத்தன்மையை கொண்டிருந்தனர். தன்னுடைய சுயத்துக்கு அச்சுறுத்தலாக இருப்பதான எதிர்மாறான எதிர்வினைகளை நாசீசிசவாதிகள் பெறும்போது, அவர்கள் எப்பாடுபட்டாவது சுய-மேம்படுத்திக் கொள்வார்கள், ஆனால் நாசீசிசமற்றவர்கள் ஒரு வரையறை கொண்டிருக்கிறார்கள்.

நாசீசிச தனிமனித இயல்புக் கோளாறுகள் தொகு

பெரும்பாலான தனிநபர்கள் சில நாசீசிச பண்புகளைக் கொண்டிருந்தபோதிலும், உயர் நிலையிலான நாசீசிசம், நாசீசிச தனிமனித இயல்புக் கோளாறுகளின் ஒரு நோய்குறியாய்வு வடிவமாக வெளிப்படுத்திக்கொள்ளும், இங்கு நோயாளி தன்னுடைய திறனை மிக அதிகமாக மதிப்பீடு செய்கிறார் மேலும் அவர் போற்றுதல் மற்றும் உறுதிப்படுத்தலின் மிக அதிக தேவையைக் கொண்டிருக்கிறார்.

நாசீசிசம் பற்றிய ஹாட்ச்கிஸ்ஸின் ஏழு கொடிய தீயொழுக்கங்கள் தொகு

ஹாட்ச்கிஸ்[16] நாசீசிசத்தன் ஏழு கொடும் தீயொழுக்கங்களாக இவற்றை அடையாளங் கண்டார்:

 1. வெட்கங்கெட்டத் தன்மை - எல்லா ஆரோக்கியமற்ற நாசீசிசத்திற்கு உள்ளேயும் அவமான உணர்வு மற்றும் ஆரோக்கியமான வழிகளில் வெட்கக்கேடினை செயல்முறைப்படுத்த இயலாமை மறைந்திருக்கிறது.
 2. வியக்கத்தக்க சிந்தனை - திரித்துக் கூறுதல் மற்றும் வியக்கத்தக்க சிந்தனை என்று அறியப்பட்ட போலிக் கருத்துடன் நாசீசிசவாதிகள் தங்களைத் தாங்களே முழுநிறைவானவர்களாகப் பார்க்கிறார்கள். அவர்கள் கருத்துருவைப் பயன்படுத்தியும் கூட மற்றவர்கள் மேல் வெட்கக்கேட்டினைத் திணிக்கிறார்கள்.
 3. இறுமாப்பு - முக்கியத்துவம் குறைந்துவிட்டதாக எண்ணும் ஒரு நாசீசிசவாதி யாராவது ஒருவரை சிறுமைப்படுத்தி, இழிவுப்படுத்தி அல்லது தரக்குறைவுபடுத்துவதன் மூலம் மீண்டும் தற்பெருமை கொள்வார்கள்.
 4. பொறாமை - ஒரு நாசீசிசவாதி மற்ற நபரை சிறுமைப்படுத்துவதற்காக அவமதித்தலைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் மற்றொரு நபரின் இயலாமையில் ஒரு மேலோங்கிய எண்ணத்தைப் பெறுவார்.
 5. உரிமையளிக்கும் தன்மை - நாசீசிசவாதிகள் குறிப்பிடத்தக்க அனுகூலமான கவனிப்பு மற்றும் தன்னிச்சையான கீழ்ப்படிதலை வரம்புக்குமீறி எதிர்நோக்குவார்கள், ஏனெனில் அவர்கள் தங்களைத் தாங்களே தனித்துவம்வாய்ந்த சிறப்புடையவர்களாக எண்ணிக்கொள்வார்கள். எந்தவொரு உடன்படுவதற்கான மறுப்பும், அவர்களின் மேலோங்கியதன்மையின் மீதான தாக்குதலாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் குற்றம் புரிபவர் ஒரு "அருவருக்கத்தக்க" அல்லது "கடினமான" நபராக கருதப்படுவார். அவர்களுடைய விருப்புக்கான எதிர்ப்பு ஒரு நாசீசிச ஊறாகப் பார்க்கப்படுகிறது, அது நாசீசிச சீற்றத்தைத் தூண்டும்.
 6. தன்னலத் தேட்டம் - பல வடிவங்களைக் கொள்ளலாம் ஆனால் எப்போதும் மற்றவர்களின் உணர்வுகள் அல்லது விருப்புகளைக் கவனத்தில் கொள்ளாமல் அவர்களைப் பயன்படுத்துவது சம்பந்தப்படும். பெரும்பாலும் மற்ற நபர் கெஞ்சும் மனப்பான்மையிலான நிலையில் இருப்பார், அங்கு எதிர்ப்பது கடினமாக இருக்கலாம் அல்லது முடியாததாகவும் இருக்கலாம். சிலநேரங்களில் அந்த கெஞ்சும் மனப்பான்மை, நினைப்பது போல் அத்தகைய உண்மையானதாக இருக்காது.
 7. கீழ்த்தரமான எல்லைகள் - நாசீசிசவாதிகள் தங்களுக்கென ஒரு எல்லை இருப்பதையும் மற்றவர்கள் வேறானவர்கள் என்றும் தங்களுடையதேயான ஒரு நீட்டிப்பு அல்ல என்பதையும் அறிந்திருப்பதில்லை. மற்றவர்கள் தங்கள் தேவைகளை எதிர்கொள்வதற்காக ஒரு வேளை நிலைத்திருக்கலாம் அல்லது இல்லாமலேயே போகலாம். நாசீசிச தேவைகளை நாசீசிசவாதிகளுக்கு வழங்குபவர்கள், அவர்கள் நாசீசிசவாதிகளின் ஒரு அங்கமாகவே கருதப்படுவார்கள் மேலும் அந்த எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ப நடந்துகொள்ளவேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவார்கள். நாசீசிசவாதியின் எண்ணத்தில், தனக்கும் பிறருக்குமான இடையில் எந்த எல்லையும் கிடையாது.

மாஸ்டர்சனின் துணை வகைகள் தொகு

ஜேம்ஸ் எஃப். மாஸ்டர்சன் 1993 ஆம் ஆண்டில்[17] நோய்குறியாய்வுக்குரிய நாசீசிசத்திற்கு இரு பிரிவினைகளை முன்மொழிகிறார், பகட்டாரவாரப் பாங்குடையவர் மற்றும் மறைவை விரும்புபவர் . இருவரும் பொருத்தமான தன்னிலைக்கான வயது மற்றும் காலகட்டத்தில் போதிய அளவு வளர்ச்சிப் பெற தவறிவிடுகின்றனர், ஏனெனில் உளவியல் ரீதியாக வழங்கப்பட்ட பேணி வளர்த்தல் தரத்தில் இருந்த குறைபாடு, பெரும்பாலும் தாயினால் அவ்வாறு செய்துள்ளது. பகட்டாரவார பாங்குடைய நாசீசிசவாதி தான் DSM-IV இல் விவரிக்கபட்டவர் மேலும் மறைவை விரும்பும் நாசீசிசவாதியிடிமிருந்து பல்வேறு முக்கியமான வழிமுறைகளில் வேறுபடுகிறார்.

மறைவை விரும்பும் நாசீசிசவாதி பெரும்பாலும் ஒரு குறைக்கப்பட்ட, பற்றாக்குறையான தன்னிலை புலப்பாடு மற்றும் உள்ளுக்குள்ளான வெறுமையைப் பற்றிய அதிகமான விழிப்புணர்வு கொண்டவராக விவரிக்கப்படும் வாய்ப்பினைக் கொண்டிருக்கிறார். பகட்டாரவார மனப்பான்மையுடைய நாசீசிசவாதி வீண்பெருமிதம் கொள்ளப்பெற்ற, உள்ளுக்குள்ளான வெறுமையைப் பற்றி குறைந்த அல்லது எந்த விழிப்புணர்வற்ற தன்மையுடன் கூடிய பெருமிதப் பகட்டுக்குரிய தன்னிலை புலப்பாடு கொண்டவராக விவரிக்கபடுவார். அத்தகைய நபர்கள் இந்த நிலையை ஒரு சாதாரணமான விஷயமாகவும் மற்றவர்கள் அதைப் போலவே இருப்பதாகவும் முடிவுசெய்துகொள்வார்கள்.

மறைவை விரும்பும் நாசீசிசவாதி மற்றவர்களிடமிருந்து தொடர்ச்சியான அங்கீகாரத்தைப் பெறவிரும்புவார் மேலும் மற்றவர்களை திருப்திபடுத்தும் நோக்கில் எல்லைக்கோடுக்கு ஒத்து இருப்பார். பகட்டாரவார மனப்பான்மையுடைய நாசீசிசவாதி மற்றவர்களிடமிருந்து எந்த நேரத்திலும் முழு நிறைவான போற்றுதலையே எதிர்பார்த்திருப்பார்.

மில்லானின் மாறுபாடுகள் தொகு

தியோடோர் மில்லான் ஐந்து வகையான மாறுபாடுகளுடைய நாசீசிசவாதிகளை அடையாளங்கண்டார்:[3] எந்தவொரு தனிப்பட்ட நாசீசிசவாதியும் பின்வரும் அனைத்தையுமே வெளிப்படுத்தமாட்டார் அல்லது ஏதோ ஒன்றை வெளிப்படுத்துவார்:

 • ஒழுக்கக்கேடான நாசீசிசவாதி - சமூகவிரோத அம்சங்கள் உட்பட. ஒரு வஞ்சகன் - என்பவன் ஒரு ஏமாற்றக்கூடிய, சுரண்டக்கூடிய, சதிசெய்யக்கூடிய மற்றும் நேர்மையற்ற தனிநபர்.
 • மோகங்கொண்ட நாசீசிசவாதி - நடிப்புத்திறனுடைய அம்சங்கள் உட்பட. நம் காலத்திய டான் ஜுவான் அல்லது காசனோவா - காமவெறிபிடித்த, பகட்டாரவாரம் மனப்பான்மையுடையவன்.
 • நட்ட ஈடு அளிக்கிற நாசீசிசவாதி - எதையும் மறுக்கும் கொள்கையுடையவன் (அடங்கிப்போகிற-தாக்குதல் மனப்பாங்குடைய), தவிர்க்கக்கூடிய அம்சங்கள் உட்பட
 • உயர்ந்தோருக்குரிய நாசீசிசவாதி - சுத்தமான உருமாதிரிக்கு மாறுபட்டது. வில்ஹெல்ம் ரீய்ச்சின் "லிங்கதொடர்புடைய நாசீசிச" தனிமனித இயல்பு வகைக்குத் தொடர்புடையது.
 • வெறியர் வகை - சித்தப்பிரமை அம்சங்கள் உட்பட. பொதுவாக, எல்லையற்ற ஆற்றல் கொண்டிருப்பதான போலி நம்பிக்கையுடைய பெரும் சித்தப்பிரமை மனப்பாங்குடைய, தீவிரமாக நாசீசிச முறையில் காயமடைந்த தனிநபர். இத்தகைய மனிதர்கள் தங்களுடைய சிறப்பின்மையின் உண்மையுடனும் இழந்த மதிப்பீட்டுடன் போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள், மேலும் பெருமிதப் பகட்டான கற்பனைப்பொருள் மற்றும் சுய-வலிமையூட்டுதல் மூலம் தங்கள் சுய-பெருமதிப்பை மீண்டும் ஏற்படுத்த முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மற்றவர்களிடமிருந்து ஆதரவுக்கான அங்கீகாரத்தைப் பெற முடியாதபோது, ஒரு பெருமிதப் பகட்டுக் குறிக்கோளுடன் ஒரு வீரனுக்குரிய அல்லது பூசிக்கத்தக்க நபரின் கதாபாத்திரத்தை மேற்கொள்கிறார்கள்.

நாசீசிசத்தின் இதர வடிவங்கள் தொகு

பெறப்பட்ட சூழ்நிலைக்குரிய நாசீசிசம் தொகு

பெறப்பட்ட சூழ்நிலைக்குரிய நாசீசிசம் (ASN) என்பது பிந்தைய காளைப் பருவம் அல்லது பெரியவர்களாகும் பவருத்தில் உருவாகும் ஒருவகையான நாசீசிசம், இது செல்வ வளம், கீர்த்தி மற்றும் இதர புகழ்க்குரிய பகட்டான ஆடைஅணிகளால் பெறப்படுகிறது. இது கார்னெல் பல்கலைக்கழகத்தின் வீய்ல் கார்னெல் மருத்துவக் கல்லூரியிடத்தில் மனநோய் மருத்துவப் பேராசிரியர் இராபர்ட் பி. மில்மான் அவர்களால் சொல்லாக்கப்பட்டது.

பெறப்பட்ட சூழ்நிலைக்குரிய நாசீசிசம் வழக்கமாயுள்ள நாசீசிசத்திலிருந்து வேறுபடுகிறது, இது குழந்தைப் பருவத்திற்கு பின்னர் உருவாகி, புகழால் ஆட்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தால் தூண்டிவிடப்படவும் ஆதரிக்கப்படவும் செய்கிறது: இரசிகர்கள், உதவியாளர்கள் மற்றும் பத்திரிக்கை ஊடகங்கள் அனைத்துமே அந்த மனிதர் உண்மையிலேயே மற்ற எல்லா மனிதர்களைக் காட்டிலும் மிகவும் முக்கியமானவர் என்பதாகவே சித்தரிக்கின்றன, இது ஒரு நாசீசிச சிக்கலை ஏற்படுத்தி, ஒரு போக்காக அல்லது மறைந்திருக்கக் கூடியதாக இருந்திருக்கவேண்டியதை, ஒரு முழுவதும் பெரிதுபடுத்தப்பட்ட தனிமனிதக் கோளாறாக உருவாவதற்கு உதவிபுரிகிறது.

அதனுடைய வழங்கல் மற்றும் அறிகுறிகளில், அது நாசீசிசத்துக்குரிய தனிமனித கோளாறுகளிலிருந்து வேறுபடுத்தமுடியாததாக இருக்கிறது, பிந்தைய தொடக்கம் மற்றும் இதரவைகளின் மிக அதிக எண்ணிக்கையிலான ஆதரவுகளால் மட்டுமே அது வேறுபடுகிறது. பெறப்பட்ட சூழ்நிலைக்குரிய நாசீசிசம் உடன் இருக்கும் ஒரு மனிதர் நிலையற்ற உறவுமுறைகள், கருப்பொருள் பழிப்பு மற்றும் ஏறுமாறான நடத்தைகளால் அவதிக்குள்ளாவார்.

பெறப்பட்ட சூழ்நிலைக்குரிய நாசீசிசம் உடன் ஒரு பிரபல கற்பனையான கதாபாத்திரமாக இருப்பது நோர்மா டெஸ்மாண்ட், இது சன்செட் பௌலிவார்ட் டின் முக்கியக் கதாபாத்திரம்.

மூர்க்கத்தனமான நாசீசிசம் தொகு

ஹேர் சைகோபதி பரிசோதனைப்பட்டியலில் ஆக்கக்கூறு 1 ஆக இருக்கிறது, இவற்றில் பின்வரும் பண்புத்திறன்களும் அடங்கும்:

 • வழவழப்பான/மேலெழுந்துவாரியான கவர்ச்சி
 • சுய-மதிப்பின் பெருமிதப் பகட்டு உணர்வு
 • நோய்க்குறியாய்வு சார்ந்த பொய்பேசுதல்
 • சூழ்ச்சி/மோசடிக்குரிய
 • மனஉலைவு அல்லது குற்றப் பொறுப்புணர்வு இல்லாமை
 • மேலீடான பாவனை
 • இரக்கஉணர்வில்லாமை/சுரணையற்றிருத்தல்
 • சொந்த செயல்களுக்குப் பொறுப்பேற்கத் தவறுதல்

உரையாடலுக்குரிய நாசீசிசம் தொகு

உரையாடலுக்குரிய நாசீசிசம் என்னும் சொல், பொதுவுடைமைவாதியான சார்லஸ் டெர்பர் அவர்களால் அவருடைய "தி பர்ஷூட் ஆஃப் அட்டென்ஷன்: பவர் அண்ட் ஈகோ இன் எவரிடே லைஃப்" என்னும் புத்தகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

அமெரிக்காவில் உள்ள சமூக ஆதரவு அமைப்புகள், ஒப்பீட்டளவில் மிகவும் பலவீனமாக இருக்கின்றன என்று டெர்பர் குறிப்பிட்டுள்ளார், மேலும் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக மக்கள் பெரிதும் போட்டியிடுவதற்கு வகைசெய்கிறது. சமூகச் சூழல்களில், அவர்கள் உரையாடல்களை மற்றவர்களிடமிருந்து பிரித்துத் தங்கள் வசம் திருப்ப முயற்சிக்கின்றனர். "உரையாடலுக்குரிய நாசீசிசம் தான் அமெரிக்காவில் உள்ள பெரும்பாலான கவனத்தைப் பெறும் உளவியலின் முக்கிய வெளிப்பாடாக இருக்கிறது" என்று அவர் எழுதுகிறார். "அது நண்பர்கள், குடும்பம் மற்றும் உடன்உழைப்பவர்களிடையே ஒரு சம்பிரதாயமற்ற உரையாடல்களாக நிகழ்கிறது. தங்களைப் பற்றியே தொடர்ந்து பேசுபவர்களைச் சமாளிப்பதற்கான கோட்பாடு மற்றும் கேட்டல் பற்றிய பிரபல இலக்கியத்தின் தாராளத்தன்மை, தினசரி வாழ்வில் அதன் ஊடுறும் தன்மையை எடுத்துக்கூறுகிறது..."

டெர்பர் எதை "உரையாடலுக்குரிய நாசீசிசம்" என்று விவரிக்கிறாரோ அது அவ்வப்போது வெளிப்படையாக செய்யப்படுவதற்கு பதிலாக தட்டிக்கழிப்பதாக அமைகிறது, ஏனெனில் நம்மிடையே இருக்கும் அறிவிலியும் கூட மற்றவர்களிடத்தில் ஆர்வம் இல்லாததாக காட்டிக்கொள்வது நாகரிகமற்றது மற்றும் ஒரு தற்பெருமையாளர் என மதிப்பிடப்படுவதைத் தவிர்ப்பது விவேகமானது என்று தெரியும்.

டெர்பர் "ஆதரவு-பிரதிச்செயல்"-ஐத் "தட்டிக்கழிக்கும்-பிரதிச்செயல்"களிடமிருந்து வேறுபடுத்துகிறார்.

கூட்டாண்மைக்குரிய நாசீசிசம் தொகு

நிறுவனஞ்சார்ந்த உளவியலாளர் ஆலன் டௌன்ஸ் கூட்டாண்மைக்குரிய நாசீசிசத்தை விவரித்து 1997 ஆம் ஆண்டில் ஒரு புத்தகம் எழுதினார்[18]. அவர் உயர் பதவியிலிருக்கும் கூட்டாண்மைத் தலைவர்களை (அல் டன்லாப் மற்றும் ராபர்ட் ஆல்லென் போன்றவர்களை) ஆராய்ந்து இவ்வாறு கூறுகிறார், உள்ளபடி சொல்லவேண்டுமென்றால் அவர்களின் எண்ணங்களில் இருக்கும் ஒரு பொருள் : இலாபங்கள். டௌன்சின் கூற்றுப்படி, அத்தகைய குறுகிய ஒருமுகம், உண்மையிலேயே உடன்பாடான குறுகிய-கால ஆதாயங்களைப் பெற்றுத்தரலாம், ஆனால் இறுதியில் அது தனிப்பட்ட ஊழியர்கள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த நிறுவனங்களையும் வீழ்த்திவிடும். மாற்று யோசனைகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது, இப்போது சில நிறுவனங்கள் இந்தத் தெரிவுகளைப் பயன்படுத்திக்கொண்டிருப்பது ஆராயப்பட்டு வருகிறது. டௌனின் கோட்பாடுகள், கார்ப்போரேட் நாசீசிசம் இன் அக்கௌண்டிங் ஃபர்ம்ஸ் ஆஸ்திரேலியா, என்னும் புத்தகத்தில் விக்டர் ஹில் அவர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்டவைகளுடன் பொருந்திவருகிறது.[19]

பண்பாட்டுக் கலப்பு நாசீசிசம் தொகு

லச்கர் பண்பாட்டுக் கலப்பு நாசீசிசத்தின் இயல்நிகழ்வை இவ்வாறு விவரிக்கிறார்:[20].

"பண்பாட்டுக் கலப்பு நாசீசிசவாதி தன்னுடைய புதிய நாட்டிற்கு ஒரு குறிப்பட்ட அளவு தேசியஞ்சார்ந்த பெருமையைக் கொண்டு வருகிறார், அதை அவர் இரக்கமின்றி பிடித்து வைத்துக்கொள்கிறார். அவர் புதிய இடத்துக்கு பொருந்திக்கொள்ள மறுத்து தன்னுடைய சிறப்புடைய அடையாளத்தின் உணர்வைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள எந்த நிலைக்கும் செல்வார். பண்பாட்டுக் கலப்பு நாசீசிசவாதிகள் பெரும்பாலும் எல்லைக்கோட்டுப் பெண்களுடன் பொருத்திக்கொள்வார்கள், இவர்கள் மற்றொரு பண்பாட்டிலிருந்த வரும் ஆண்களை உயர்வாகக் கருதி அவர்களால் வசீகரிக்கப்பட விரும்புவார்கள்."

கலாச்சார நாசீசிசம் தொகு

தி கல்ச்சர் ஆஃப் நாசீசிசம்[21]-இல், கிறிஸ்டோபர் லஸ்ச், நாசீசிச கலாசாரத்தை, ஒவ்வொரு செயல்பாட்டிலும் உறவுமுறைகளிலும் வளஆதாரங்களின் அடையாளக் குறிகளைப் பெறவேண்டிய சிற்றின்பத்தில் நாட்டமுள்ள தேவைகளால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது என்று விவரிக்கிறார், இது விறைப்பான ஆனால் ஒளிவுமறைவான, சமூக படிநிலை அமைப்பின் ஒரே வெளிப்பாடாக ஆகிறது. இந்தக் கலாச்சாரத்தில் தாராளமனப்பாண்மை ஒரு நுகர்வோர் சமூகத்துக்குப் பணிபுரியம் அளவில் மட்டுமே இருக்கிறது, மேலும் கலை, பாலியல் மற்றும் சமயம் கூட தங்கள் விடுவிக்கும் ஆற்றலை இழந்துவிடுகிறது.

தொடர்ச்சியான போட்டியைக் கொண்ட அத்தகைய சமூகத்தில், எந்த நட்புறவுகளும் இருக்காது, மேலும் குறைந்த ஒளிவுமறைவின்மையையே கொண்டிருக்கும். சமூக அடையாளங்களைப் பெறுவதற்கான அச்சுறுத்தல்கள் எந்த அளவுக்கு எண்ணிக்கையை, வேறுபாடுகளை மற்றும் அவ்வப்போது புரிந்துகொள்ள இயலாத வகையில் இருக்கிறதென்றால், பாதுகாப்புத்தன்மை மற்றும் போட்டிமனப்பான்மை வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கமாக ஆகிவிடும் அளவுக்கு இருக்கிறது. எந்தவிதமான சமூகம் என்னும் உண்மையான பொருளும் குறைவாக மதிப்பிடப்படுகிறது -- அல்லது அழிக்கப்படவும் செய்யப்படுகிறது -- சமூகம் என்னும் உணர்வை தொகுத்துக்காண்பதற்கு, அவை போராடிக்கொண்டிருக்கின்ற மெய்ப்பாட்டு சரிநிகர்களுடன், வெற்றியின்றியே மாற்றியிடப்படுகிறது.

தீங்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய நாசீசிசம் தொகு

தீங்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய நாசீசிசம், வழக்கமான நோய்குறியாய்வு நாசீசிசவாதியுடன் தொடர்புடைய ஆனால் நோய்குறியாய்வு நாசீசிசத்தைவிட குறைந்த பண்புக்கூறுகளை உடைய, எண்ணற்ற மற்றும் தீவிரமான பண்புக்கூறுகளை அவ்வப்போது வெளிப்படுத்தும் ஒரு நபரை விவரிக்கிறது.[22]

பாலின நாசீசிசம் தொகு

பாலின நாசீசிசம் ஒப்பீட்டளவில் ஒரு புதிய கருத்தாக்கமாக இருக்கிறது, இது ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இருவரையும் குறிக்கும் வகையில் டாக்டர். ஜெரால்ட் ஸ்கோயென்வுல்ஃப்[23] அவர்களால் குறிப்பிடப்பட்டது.

இந்தக் கருத்தாக்கம் ஃப்ராய்டின் ஆண்குறி பொறாமை மற்றும் விதையடிப்பு கவலை ஆகியவற்றின் கோட்பாடுகளால் உருவாகிறது. முக்கியமாக பாலினம் பற்றிய அதிக முக்கியத்துவம் அல்லது அதிக கற்பனை மற்றும் குழந்தைப்பருவ பாலின வேறுபாடுகள் பிந்தைய வாழ்வில் ஒருவரின் பாலினத்தின் குறைந்த மதிப்பீடு அல்லது மிக அதிக மதிப்பீட்டைச் செய்வதற்கு வழிவகுக்கும்.

பாலினசுரப்பி-மையக் கருத்துகள் மற்றும் பெண் பாலின நாசீசிசத்துடன் பெண்ணிய தனிமனித இயல்பின் வெளிப்படல்கள் ஒரே பொருளைக் கொண்டிருப்பதாக டாக்டர். ஷோயின்வுல்ஃப் குறிப்பாக உணர்த்துகிறார்.

குழு நாசீசிசம் தொகு

குழு நாசீசிசத்தைப் பற்றி உளவியலாளர் எரிச் ஃப்ரோம் அவர்களால், 1973 ஆம் ஆண்டின் புத்தகம் ஒன்றில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.[24]

குரோதமான நாசீசிசம் தொகு

குரோதத்துக்குரிய நாசீசிசம் என்னும் சொல் முதன்முதலில் 1964 ஆம் ஆண்டில் எரிக் ஃப்ரோம் அவர்களால் எழுதப்பபட்ட ஒரு புத்தகத்தில் சொல்லாக்கப்பட்டது, அது நாசீசிச தனிமனித இயல்புக் கோளாறு, சமூகவிரோத தனிமனித இயல்புக் கோளாறு, அத்துடன் சித்தபிரமைக்குரிய பண்புகள் ஆகியவற்றின் கலப்பினத்தைக் கொண்ட ஒருவகையான அறிகுறித் தொகுப்பு. குரோதத்துக்குரிய நாசீசிசவாதி, நாசீசிச தனிமனித இயல்பு கோளாறிலிருந்து வேறுபடுகிறார், இதில் குரோதத்துக்குரிய நாசீசிசவாதி காலப்போக்கில் நிறைவேற்றல்கள் மூலம் உயர் நிலையிலான உளவியல் ரீதியான பெருமகிழ்ச்சியைப் பெறுகிறார் (இவ்வாறு அந்தக் கோளாறினை அதிகரிக்கச் செய்கிறார்). குரோதத்துக்குரிய நாசீசிசவாதி இந்த உளவியல் ரீதியான பெருமகிழ்ச்சியில் மிக அதிக அளவில் ஈடுபாடு கொள்வதன் காரணமாக, அவர்கள் சமூகவிரோத, சித்தபிரமை மற்றும் மூளைக் கோளாறு அறிகுறிக்குரிய தனிமனித இயல்பு கோளாறுகளைப் பெறுவதற்கான தகுதியினைப் பெறுகிறார்கள். இத்தகைய கோளாறுகளுடைய தனிநபர்கள் காலப்போக்கில் தங்களுடைய உந்துவேகக் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் இச்சைகளில் மோசமடைகிறார்கள் என்பதைக் குறிப்பிடுவதற்கு குரோதம் என்னும் சொல் நாசீசிசத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

மருத்துவ நாசீசிசம் தொகு

மருத்துவ நாசீசிசம் என்னும் சொல், "மெடிக்கல் எரர்ஸ் அண்ட் மெடிக்கல் நாசீசிசம்" என்னும் புத்தகத்தில் ஜான் பான்ஜா அவர்களால் புனையப்பட்டது.[25][26]

நோயாளிகளிடத்தில் பிழையை வெளிப்படுத்துதலுக்கான சமரச இணக்கத்திற்கு இட்டுச்செல்லும் தங்கள் சுய மதிப்பை பாதுகாப்பதற்காக உடல்நல மருத்துவ நிபுணர்களின் தேவையாக "மருத்துவ நாசீசிசத்தை" பான்ஜா விவரிக்கிறார்.

அந்தப் புத்தகத்தில் அவர், திறனுடைய மற்றும் தனிச்சிறப்புடைய தொழில்வல்லுநர்கள் நாசீசிச வலையில் வீழ்ந்துவிடுவதற்குக் காரணமாக இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய தகுதியுடைமையை அவ்வப்போது உறுதிப்படுத்தும் தேவையின் அளவுகளை மற்றும் மருத்துவப் பிழைகளின் உளவியல்ரீதியான, நன்னெறிசார்ந்த மற்றும் சட்டரீதியான பாதிப்புகளை ஆராய்கிறார்.

அவர் இவ்வாறு கோருகிறார்: "...பெரும்பாலான மருத்துவ தொழில்வல்லுநர்கள், (உண்மையில், எந்தவொரு தொழிலைச் சார்ந்த வல்லுநர்களும்) அதிகாரம், கட்டுப்பாடு, அறிவு, தகுதியுடைமை மற்றும் மதிக்கப்படும் தன்மை ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தும் ஒரு தன்னிலையை உருவாக்குவதற்காகப் பணிசெய்கிறார்கள். நம் எல்லோரிடத்திலும் இருக்கும் அந்த நாசீசிசவாதியைத் தான்— முட்டாள்தனமாக அல்லது தகுதியற்றவனாக தோன்றிவிடக்கூடாது என்று நாம் பெரிதும் அச்சம் கொள்கிறோம்."

லிங்க சம்பந்தமுள்ள நாசீசிசம் தொகு

வில்ஹெல்ம் ரீய்ச் முதலில் லிங்க சம்பந்தமுள்ள நாசீசிச தனிமனித இயல்பு வகையை, மிகஅதிகமாக வீண்பெருமிதம் கொள்ளும் சுய-பிம்பத்துடன் அடையாளங் கண்டார். அந்தத் தனிநபர் சமூக வெற்றியால் இயலச்செய்த ஒரு உயர்வுடையவராக, "சமூக மேலெழும்புவராக", மேனிலையிலுள்ளவராக, மெச்சுதலைக் கோருபவராக, சுய-புராணராக, தற்பெருமை பேசுபவராக இருக்கிறார்.

ஆதியிலிருந்து இருக்கும் நாசீசிசம் தொகு

உளவியலாளர் எர்ன்ஸ்ட் சிம்மல், 1944 ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலில் ஆதியிலிருந்து இருக்கும் நாசீசிசத்தை விவரித்தார்.[27] மிகவும் புராதான நிலையிலான சிற்றின்ப உணர்ச்சிக்குரிய வளர்ச்சி வாய்வழி அல்ல, ஆனால் வயிற்றுக் குடல்கள் சார்ந்த ஒன்றாக இருக்கிறது என்பதுதான் சிம்மெல்லின் அடிப்படை ஆய்வுப் பொருளாக இருக்கிறது. வாய் மற்றும் ஆசனவாய், இந்த உடலுறுப்புகளைச் சார்ந்த மண்டலத்தின் வெறும் முடிவடையும் பாகங்களாகப் பார்க்கப்படவேண்டியிருக்கிறது. முற்பட்டு இருக்கும் உளவியல்ரீதியான நிலையை சிம்மெல் 'ஆதியிலிருந்து இருக்கும் நாசீசிசம்' என்று குறிப்பிடுகிறார். இது தன்முனைப்புக்கு முந்தைய முன்னேற்றம் காணாத நிலை, இது ஒருவரின் உள்ளுணர்வுக்கு ஒத்த பொருளாகும். இந்தக் கட்டத்தில் முழுமையான இயல்பூக்கத்துக்குரிய இளைப்பாரல் இருக்கிறது, அது உணர்விழப்பில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சுய-பாதுகாப்பு நிலையின் உள்ளுணர்வின் பிரதிநிதியான வயிற்றுக்-குடல்சார்ந்த பகுதியின் மனநிறைவளிக்கச் செய்தல், இந்த முழுமையான மனநிறைவளிக்கும் இளைப்பாறலை மீண்டும் கொண்டு வரலாம், இது, நோய்குறியாய்வு நிலைமைகளில் உள்ளுணர்வின் நோக்கமாக ஆகிவிடலாம்.

லாஷ்சுக்கு நேரெதிராக, பெர்னார்ட் ஸ்டைக்லெர் தன்னுடைய புத்தகமான ஆக்டிங் அவுட் -இல், வாடிக்கையாளர் முதலாளித்துவம் ஆதியிலிருந்து இருக்கும் நாசீசிசம் என்று அவர் அழைக்கும் ஒன்று உண்மையிலேயே அழிக்கும் தன்மையுடையது, அது இல்லாமல் மற்றவர்களிடத்தில் அன்பு செலுத்துவது இயலாததாகிவிடும் என்று அவர் வாதிடுகிறார்.[28]

பாலியல் நாசீசிசம் தொகு

பாலியல் நாசீசிசம், பாலியல் நடத்தையின் ஒரு தன்முனைப்புள்ள மாதிரியாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது, இது குறைந்த சுய-பெருமதிப்பு மற்றும் பாலியல் திறன், பாலியல் உரிமையின் வீண்பெருமிதத்துக்குரிய உணர்வு ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கியிருக்கிறது. அத்துடன், பாலியல் நாசீசிசம் என்பது ஒருவர் தன்னுடைய நிலைக்கண்ணாடி உருவத்துடன் பால்தன்மையுடன் கலந்துவிடும் இச்சை மூலம் ஒரு உன்னதமான காதலனாக தன்னைத்தானே ஒரு சிற்றின்ப சிந்தனையுடன் இருத்தல். டேவிட் ஃபார்லே ஹர்ல்பெர்ட், அவர்களால் சொல்லாக்கப்பட்ட பாலியல் நாசீசிசம்[29] என்பது ஒரு கள்ளப்புணர்ச்சிக்குரிய உடல்பாக குழப்பம், இதில் பாலியல் சுரண்டல்கள் பின்பற்றப்படுகின்றது, குறைந்த சுய-பெருமதிப்பு மற்றும் உண்மையான கள்ளப்புணர்ச்சியை அனுபவிக்க முடியாமையை ஈடுசெய்வதற்காக, பொதுவாக திருமணத்திற்கு வெளியிலான உறவுகள் மூலம் அவ்வாறு செய்யப்படுகிறது. அந்த நடத்தை முறையானது பெண்களைக் காட்டிலும் ஆண்களிடத்தில் மிகச் சாதாரணமாகக் இருப்பதாக நம்பப்டுகிறது, மேலும் இது குடும்ப வன்முறைகளில் ஆண்களுடனும்[30] தம்பதிகளிடத்தில் பாலியல் நிர்ப்பந்தத்துடன்[31] இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பாலியல் என்பது ஒரு இயற்கையான உயிர் சார்ந்த கொடுக்கல், அதனால் அது கெட்ட பழக்கத்திற்கு அடிமையாதல் என்று பொருள் கொள்ளலாகாது என்று ஹல்பெர்ட் வாதிடுகிறார். அவரும் அவருடைய உடன்பணியாளர்களும், எந்தவொரு பாலியல் பழக்கத்திற்கு அடிமையாதலும் உண்மையிலேயே பாலியல் நாசீசிசம் அல்லது பாலியல் வலுக்கட்டாயமானதான ஒரு தவறான பிரயோகமே தவிர அதற்கு மேல் ஒன்றுமில்லை என்று உறுதிப்படுத்துகின்றனர்.[32] (உ-ம்: ஜோ வில்லானுவேவா, பாஜா கேப்டன்)

ஆன்மீகத்துக்குரிய நாசீசிசம் தொகு

ஆன்மாவுக்குரிய நாசீசிசம், ஆன்மீகக் கொள்கைக்கான நாட்டத்தை ஒரு தன்முனைப்பை உருவாக்கும் மற்றும் குழப்பம் விளைவிக்கும் பெருமுயற்சியாக மாற்றிவிடக்கூடிய, ஆன்மீக நோக்கர்கள் செய்யும் தவறுகளை, விவரிக்கிறது.[33] இது, தன்முனைப்பு உருவாக்க ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு எதிரானது என்னும் எண்ணத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் வழிமுறைகள் தொகு

நாசீசிச தனிமனித இயல்பு விவரப்பட்டியல் தொகு

நாசீசிச தனிமனித இயல்வு விவரப்பட்டியல் (NPI) தான், சமூக உளவியல் சார்ந்த ஆராய்ச்சிகளுக்கு மிகப் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் நடைமுறையாக இருக்கிறது. இலக்கியத்தில் பல்வேறு வகையான நாசீசிச தனிமனித இயல்வு விவரப்பட்டியல் பதிப்புகள் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்தாலும், ஒரு நாற்பது-உருப்படி கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட-தேர்வு பதிப்பு (ரஸ்கின் & டெர்ரி, 1988) தான் தற்போதைய ஆராய்ச்சிகளில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நாசீசிச தனிமனித இயல்வு விவரப்பட்டியல், நாசீசிசத் தனிமனித இயல்புக் கோளாறு (NPD)க்கான மருத்துவரீதியிலான வரையறுக்கப்பட்ட அளவுகோல் DSM-III ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கிறது, இருந்தபோதிலும் இந்த அம்சங்களைப் பொதுவான மக்கள்தொகையில் மதிப்பிடுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது. இவ்வாறு, நாசீசிச தனிமனித இயல்வு விவரப்பட்டியல் பெரும்பாலும் "வழக்கமான" அல்லது "சப்கிளினிக்கல்" (எல்லைக்கோட்டு) நாசீசிசத்தை அளப்பதற்குரியதானது (அதாவது, நாசீசிச தனிமனித இயல்வு விவரப்பட்டியலில் மிக அதிகமாக ஸ்கோர் செய்யும் நபர்கள் அவசியம் NPD உடனான நோய்கண்டறிதல் அளவுகோலைக் கொண்டிருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை).

மில்லன் மருத்துவசிகிச்சைக்குரிய மல்டிஆக்சியல் விவரப்பட்டியல் தொகு

தி மில்லன் கிளினிகல் மல்டிஆக்சியல் இன்வென்ட்ரி (MCMI) மிகப் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் நோய்கண்டறிதல் பரிசோதனை முறை, இது தியோடோர் மில்லன் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. MCMI நாசீசிசத்துக்கான ஒரு அளவு கோலையும் உள்ளடக்கியிருக்கிறது. ஏயுர்பாச் ஜெஎஸ் ("வாலிடேஷன் ஃபார் டூ ஸ்கேல்ஸ் ஃபார் நாசீசிச தனிமனித இயல்பு கோளாறுக்கான இரு அளவு கோல்களின் மதிப்பீடுகள்", ஜெ பெர்ஸ் ஆஸெஸ். 1984 டிசம்பர்; 48(6):649-53. [1]) நாசீசிச தனிமனித இயல்வு விவரப்பட்டியல் மற்றும் MCMI ஒப்பீடு செய்யப்பட்டு அவை நன்றாக இயைபுகொண்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது, r(146) = .55, p<.001. MCMI நாசீசிச தனிமனித இயல்புக் கோளாறுகளை (NPD) அளவிடும் அதே வேளையில், நாசீசிச தனிமனித இயல்வு விவரப்பட்டியல் பொது ஜனத்தொகையிடத்தில் நாசீசிசம் ஏற்படும்போதே அதை அளவிடுகிறது. வேறுவகையில் சொல்வதென்றால், நாசீசிச தனிமனித இயல்வு விவரப்பட்டியல் "வழக்கமான" நாசீசிசத்தை அளவிடுகிறது; அதாவது, நாசீசிச தனிமனித இயல்வு விவரப்பட்டியலில் மிக அதிகமாக ஸ்கோர்களைப் பெறும் பெரும்பாலான நபர்களுக்கு NPD இருப்பதில்லை. உண்மையில், நாசீசிச தனிமனித இயல்வு விவரப்பட்டியல் எந்த வகையான நாசீசிச இயற்கை உறவுகளையும் கவர்வதில்லை, இதுவே அது NPD ஆக அளவிடப்பட்டிருந்தால் அவ்வாறு எதிர்பார்க்கப்பட்டிருக்கும்.[34]

நாசீசிச பெற்றோர்கள் தொகு

நாசீசிச பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து சில குறிப்பிட்ட நடத்தைகளை எதிர்பார்க்கிறார்கள், ஏனெனில் அவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை தங்களுடைய ஒரு நீட்டிப்பாகப் பார்க்கிறார்கள், மேலும் பெற்றோர்களின் உணர்வுபூர்வமான தேவைகளை எதிர்கொள்ளும் வழிமுறைகளில் குழந்தைகள் தங்களை உலகில் பிரதிநிதிக்கவேண்டும் என்னும் தேவையைக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.[35]

நாசீசிசம் மற்றும் தலைமைப்பொறுப்பு தொகு

பர்சனாலிடி அண்ட் சோஷியல் சைகாலஜி புல்லடின் செய்திப் பத்திரிக்கையில் வெளியிடப்பட்டிருந்த ஒரு ஆய்வு இவ்வாறு தெரிவித்திருந்தது, ஒரு குழு தலைவர் இல்லாமல் போகும்போது, பெரும்பாலும் அந்தப் பொறுப்பினை ஒரு நாசீசிசவாதி எடுத்துக்கொள்வார் என்பதை நம்பிக்கையுடன் எதிர்பார்க்கலாம். நாசீசிசத்தில் அதிகமாக ஸ்கோர்களைப் பெறும் நபர்கள் தலைமையற்ற குழுக்களுக்குத் தலைமைப் பொறுப்பினை எடுத்துக்கொள்வதாக ஆராய்ச்சிகள் கண்டறிந்துள்ளன.[36]

இரட்டை ஆய்வுகளைப் பயன்படுத்தி நாசீசிசத்தின் மரபுரிமைத்தன்மை தொகு

ஒரு நிர்ணயிக்கப்பட பரிசோதனை மூலம் மதிப்பிடப்பட்ட நாசீசிசம் ஒரு வழக்கமான மரபுரிமையில் பெற்ற பண்பாக இருப்பதாக, லைவ்ஸ்லே எட் அல்.[37], மற்ற ஆய்வுகளுடன் இசைந்து முடிவாக இவ்வாறு கூறினார். அத்துடன் மற்ற இதர ஆய்வுகளுடன் ஒத்த இசைவில், சாதாரணமான மற்றும் குழம்பிய தனிமனித இயல்புக்கிடையில் ஒரு ஒத்தப்பொருள் கோவை இருப்பதாகக் கண்டறியப்பட்டது.

ஆய்வுக்கு உட்பட்டவர்களில் பொதுவான ஜனத்தொகையிலிருந்து கவரப்பட்ட 175 தன்னார்வ இரட்டை சோடிகள் (தொண்ணூறு முற்றிலும் ஒன்றாகவும், எண்பத்தைந்து உடன்பிறந்தார் இயல்புடையவர்கள்) பங்கேற்றனர். ஒவ்வொரு இரட்டையரும் தனிமனித இயல்புக்குரிய கோளாறுகளில் பதினெட்டு வீச்செல்லையைக் கொண்ட ஆய்வுக்கேள்விகளை நிறைவுசெய்தனர். நூலாசிரியர்கள், தனிமனித இயல்புகளின் ஒவ்வொரு வீச்செல்லையின் மரபுரிமைத்தன்மையை நிர்ணயிக்கப்பட்ட வழிமுறைகளை மதிப்பிட்டனர், இவ்வாறாக, மரபுவழி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் விளைவுண்டாக்கும் செயல்பாடுகளின் தொடர்புடைய பங்களிப்புகளின் மதிப்பீடுகளை அவை வழங்கின.

மேற்கொள்ளப்பட்ட பதினெட்டு தனிமனித இயல்பு வீச்செல்லைகளில், நாசீசிசம் தான் மிக அதிகமான மரபுரிமைத்தன்மையைக் (0.64) கொண்டிருப்பதாகக் கண்டறியப்பட்டது, ஒத்திருக்கும் இரட்டையர்களில் இந்தப் பண்புகளின் ஒத்திசைவு குறிப்பிடும்படியான அளவுக்கு மரபுவழிப் பண்பியலால் தாக்கம் கொண்டதாகக் குறிக்கிறது. தனிமனித இயல்பின் இதர வீச்செல்லைகளில், நான்கு மட்டுமே 0.5 க்கும் மேற்பட்ட சுரணையின்மை, அடையாளப்படுத்தும் சிக்கல்கள், எதிர்ப்புத்தன்மைகள் மற்றும் சமூக தவிர்த்தல் ஆகியவற்றுக்கான ஒத்துழைக்கிற மரபுரிமைத்தன்மையைக் கொண்டிருப்பதாகக் கண்டறியப்பட்டது.

மனநோய்க்குரிய உடல்நலக்கேட்டிற்கு நாசீசிசவாதிகளின் இழிவுப்படுத்தும் மனப்பான்மை தொகு

மனநோய்க்குரிய நோயாளிகளிடத்தில் நாசீசிசவாதிகளின் இழிவுப்படுத்தும் மனப்பான்மை நாசீசிச தனிமனித பண்புகளுடன் தொடர்பு கொண்டிருப்பதாக அரிகான் கண்டறிந்துள்ளார்.[38]

பரிணாமம் சார்ந்த உளவியலில் நாசீசிசம் தொகு

நாசீசிசம் என்னும் கருத்தாக்கம் பரிணாமம் சார்ந்த உளவியலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அது வகைப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றுகூடுதல் அல்லது சந்ததி உண்டுபண்ணுதல் நோக்கங்களுக்காக மனம்போன போக்கில் இல்லாமல் துணையின் தேர்வு இயங்குதன்மையுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறது.

மனிதர்களிடையில் வகைப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றுகூடுதலுக்கான சான்றுகள் நன்றாகவே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது[மேற்கோள் தேவை]; மனிதர்கள், வயது, அறிவு, உயரம், எடை, தேசியம், கல்வி மற்றும் வேலைசார்ந்த நிலை, உடலியல் மற்றும் தனிமனித இயல் பண்புகள் மற்றும் குடும்ப உறவுத்தன்மைகள் தொடர்பாகவும் வகைப்படுத்தப்பட்டு ஒன்று கூடுகிறார்கள். "தன்னிலைக் கோரும் வகை" கற்பிதக் கொள்கையில், தனிநபர்கள் சுயநினைவில்லாமல் மற்றவர்களிடத்தில் தங்களுடைய கண்ணாடி பிம்பத்தைத் தேடுகிறார்கள், சுயக்-குறிப்பு பொருளில் அழகின் அல்லது உற்பத்திச்செய்யும் ஏற்புடைமையின் அளவுகோலைத் தேடுகின்றனர்.

அல்வாரெஸ் எட் அல்.[39] வகைப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றுகூடுதல் இயங்குதன்மைகளில் தம்பதிகளுக்கிடையில் இருக்கும் முக ஒற்றுமை ஒரு திடமான உந்து சக்தியாக இருப்பதைக் கண்டறிந்தார்: ராண்டமாக இணை ஏற்பட்ட ஒன்றிலிருந்து எதிர்பார்ப்புக்கு மேலாக மனித தம்பதிகள் குறிப்பிடும் வகையில் ஒருவரை ஒருவர் ஒத்திருக்கின்றனர். முகஞ்சார்ந்த பண்புநலன்கள் மரபுரிமையாய்ப் பெறப்படுவதால், "தன்னிலைக் கோரும் வகை" இயங்குதன்மை, மரபுவழி ஒத்த துணைகளுக்கிடையில் இனப்பெருக்கத்தை மேம்படுத்தும், அவர்களுக்கிடையில் எந்தக் குடும்ப உறவும் இல்லாமல், சமூக ஒழுக்கத்தை ஆதரிக்கும் மரபணுவை நிலையானதாக்க அனுகூலப்படுத்துகிறது.

ஊடகங்களில் நாசீசிசம் பற்றிய உதாரணங்கள் தொகு

நாசீசிசம் என்னும் தலைப்பில் பல்வேறு திரைப்படங்களும் புத்தகங்களும் எழுதப்பட்டுள்ளது. உதாரணங்களில் உள்ளடங்குபவை:

 • தி பிக்சர் ஆஃப் டோரியன் கிரே இயக்கம் ஆஸ்கர் வில்டி (இவர் ஒரு தன்னிலை-ஒப்புக்கொண்ட நாசீசிசவாதி).
 • வைட் ஓலியண்டர் .
 • பீட்டர் பான் .
 • அமெரிக்கன் ஸைகோ .
 • தேர் வில் பி பிளட் .
 • லாரா .
 • ஹவுஸ் எம்டி .
 • ஆல் அபௌட் ஈவ் .
 • க்ரூயல் இன்டன்ஷன்ஸ்
 • சன்செட் பௌலிவார்ட் மற்றும் பாராடைஸ் லாஸ்ட் .
 • டு டை ஃபார் என்னும் திரைப்படத்தில், நிக்கோல் கிட்மானின் கதாபாத்திரம் என்ன விலைகொடுத்தாவது தொலைக்காட்சியில் தோன்றிவிட எண்ணுகிறது, அது தன்னுடைய கணவனை கொலை செய்வது உட்படுவதாக இருந்தபோதிலும். அவருடைய கதாபாத்திரத்திற்கான ஒரு மனநோய் மருத்துவத்துக்குரிய மதிப்பாய்வு இவ்வாறு குறிப்பிட்டது, அவர் "மதிப்பீடு செய்யப்பட்டவர்களால் ஒரு மூலமுன்மாதிரி நாசீசிசதத்துக்குரிய நபராக பார்க்கப்பட்டார்: சராசரியாக, நாசீசிசவாதத்துக்குரிய தனிமனித ஒழுங்கீனத்துக்கான 9 நிர்ணய அளவுகோலில் 8 ஐ நிறைவுசெய்தார்... அவர் தனிமனித ஒழுங்கீனங்களுக்கு மதிப்பீடு செய்யப்பட்டிருந்தால், அவர் நாசீசிசவாதத்துக்குரிய தனிமனித ஒழுங்கீனத்துக்கு நோய்கண்டறிதலைப் பெற்றிருப்பார்."[40]
 • மல்யுத்த வீரரான லெக்ஸ் லுகெர் ஒரு நேரத்தில், 1993 ஆம் ஆண்டில் உலக மல்யுத்த அமைப்பில் தி நாசீசிஸ்ட் லெக்ஸ் லுகெர் என்னும் ஒரு போலிப் பகட்டினைக் கொண்டிருந்தார்.
 • ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் என்னும் வீடியோ கேம் தொடர்களில் உள்ளடங்கியிருக்கும் ஒரு கதாபாத்திரத்தின் பெயர் வேகா, அவர் ஒரு நாசீசிசவாதி.

மேலும் பார்க்க தொகு

மேற்குறிப்புகள் தொகு

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 ஃப்ராய்ட் சிக்மண்ட், ஆன் நாசீசிசம்: ஆன் இன்ட்ரொடக்ஷன், 1914
 2. மோரிசன், ஆண்ட்ரூ பி. ஷேம்: தி அண்டர்சைட் ஆஃப் நாசீசிசம் , தி அனாலிடிக் பிரஸ், 1997. ஐஎஸ்பிஎன் 0-88163-280-5
 3. 3.0 3.1 3.2 மில்லோன், தியோடோர், பெர்சனாலிடி டிசார்டர்ஸ் இன் மாடர்ன் லைஃப், 2004
 4. மூர் & ஃபைன் (1990). சைகோஅனாலடிக் டர்ம்ஸ் & கான்சப்ட் தி அமெரிக்கன் சைகோஅனாலிடிக் அசோசியேஷன்: நியூ யார்க்
 5. "சைவில்லி.பி, சைகோஅனாலிடிகஸ் வில்லி டீபெக்கர்". Archived from the original on 2011-03-09. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-03-22.
 6. மோர்ஃப், கரோலைன் சி. அண்ட் ரோட்வால்ட், ஃப்ரெட்ரிக். (2001). அன்ரேவலிங் தி பாராடாக்சஸ் ஆஃப் நாசீசிசம்: எ டைனமிக் செல்ஃப்-ரெகுலேடரி ப்ரோசெசிங் மாடல். சைகோலோஜிகல் என்குயரி தொகு. 12, எண். 4, 177-196.
 7. செடிகைட்ஸ், சி., ருடிச், இ.ஏ, கிரெக், ஏ.பி, குமாஷிரோ, எம்l, & ரஸ்புல்ட், சி. (2004). ஆர் நார்மல் நாசீசிசிட்ஸ் சைகோலாஜிகலி ஹெல்தி?: செல்ஃப் எஸ்டீன் மாட்டர்ஸ். ஜர்னல் ஆஃப் பெர்சனாலிடி அண்ட் சோஷியல் சைகாலஜி, 87, 400-416.
 8. காம்ப்பெல் டபள்யூ. கெ., & ஃபோஸ்டெர், ஜெ.டி. தி நாசீசிஸ்டிக் செல்ஃப்: பாக்கிரவுண்ட் அண்ட் எக்ஸ்டெண்டட் ஏஜென்சி மாடல் அண்ட் ஆன்கோயிங் கான்ட்ராவெர்சீஸ். செடிகைட்ஸ் அண்ட் ஸ்பென்சர். தி செல்ஸ்ப, சைகாலஜி பிரஸ், 2007. ஐஎஸ்பிஎன் 978-1-84169-439-9
 9. 9.0 9.1 9.2 காம்ப்பெல் டபள்யூ. கெ., & ஃபோஸ்டெர், ஜெ.டி. (2007). தி நாசீசிஸ்டிக் செல்ஃப்: பாக்கிரவுண்ட், ஆன் எக்ஸ்டெண்டட் ஏஜென்சி மாடல் அண்ட் ஆன்கோயிங் கான்ட்ராவெர்சீஸ்: இதில் தோன்றவுள்ளனர்: சி. செடிகைட்ஸ் & எஸ். ஸ்பென்சர் (Eds.), ஃப்ரான்டியர்ஸ் இன் சோஷியல் சைகாலஜி: தி செல்ஃப். பிலிடெல்பியா பிஏ: சைகாலஜி பிரஸ்.
 10. 10.0 10.1 10.2 காம்பெல், டபள்யூ. கெ., ருடிச், ஈ., & செடிகைட்ஸ், சி. (2002). நாசீசிசம், செல்ஃப்எஸ்டீம், அண்ட் தி பாசிடிவிடி ஆஃப் செல்ஃப்வியூஸ்: டூ போர்ட்ரியேர்ட்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப்லவ். பெர்சோனாலிடி அண்ட் சைகாலஜி புல்லட்டின், 28, 358368.
 11. 11.0 11.1 கேப்ரியல், எம். டி., கிரெட்டில்லி, ஜெ. டபள்யூ., & Ee, ஜெ.எஸ். (|1994 நாசீசிஸ்டிக் இல்யூஷன்ஸ் இன் செல்ஃப்-இவாலுவேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்டலிஜன்ஸ் அண்ட் அட்ராக்டிவ்னெஸ். ஜர்னல் ஆஃப் பெர்சனாலிடி, 62, 143155.
 12. எம்மோன்ஸ், ஆர். ஏ. (1984). ஃபாக்டர் அனாலிசிஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரகட் வாலிடிடி ஆஃப் தி நாசீசிஸ்டிக் பெர்சனாலிடி இன்வென்ட்ரி. ஜர்னல் ஆஃப் பெர்சனாலிடி அசெஸ்மெண்ட், 48, 291300.
 13. கேம்பெல், டபள்யூ. கே., புஷ், சி. பி., ப்ரூனெல், ஏ. பி., & ஷெல்ட்ரான், ஜெ. (அச்சில்). அண்டர்ஸ்டான்டிங் தி சோஷியல் காஸ்ட்ஸ் ஆஃப் நாசீசிசம்: தி கேஸ் ஆஃப் டிராஜிடி ஆஃப் தி காமன்ஸ். பெர்சனாலிடி அண்ட் சோஷியல் புல்லட்டின்.
 14. ரோஸ், பி. & காம்பெல், டபள்யூ. கே. (அச்சில்). கிரேட்னெஸ் ஃபீல்ஸ் குட்: ஏ டெலிக் மாடல் ஆஃப் நாசீசிசம் அண்ட் சப்ஜெக்டிவ் வெல்பீயிங். அட்வான்செஸ் இன் சைகாலஜி ரிசர்ச். செர்ஜ் பி. ஷோஹோவ் (எட்.) ஹௌப்பேஜ், நியூ யார்க்: நோவா பப்ளிஷர்ஸ்.
 15. கேம்பெல், டபள்யூ.கே., ரீடர் ஜி.டி., செடிகைட்ஸ், சி. & எல்லியட், ஏ.ஜெ. (2000). நாசீசிசம் அண்ட் கம்பாரிடிவ் செல்ஃப்-என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராடெஜிஸ். ஜர்னல் ஆஃப் ரிசர்ச் இன் பெர்சோனாலிடி 34, 329–347.
 16. ஹாட்ச்கிஸ் சாண்டி & மாஸ்டெர்சன், ஜேம்ஸ் எஃப். வை ஈஸ் இட் ஆல்வேஸ் அபௌட் யூ? : தி செவன் டெட்லி சின்ஸ் ஆஃப் நாசீசிசம் (2003)
 17. {0/மாஸ்டர்சன், ஜேம்ஸ் எஃப். தி எமர்ஜிங் செல்ஃப்: எ டெவலப்மெண்டல் செல்ஃப் & ஆப்ஜெக்ட் ரிலேஷன்ஸ் அப்ரோச் டு தி டிரீட்மெண்ட் ஆஃப் தி குளோசெட் நாசீசிஸ்டிக் டிஸ்ஆர்டர் ஆஃப் தி செல்ஃப், 1993
 18. டௌன்ஸ் ஆலன்: பியாண்ட் டி லுக்கிங் கிளாஸ்: ஓவர்கமிங் தி செடக்டிவ் கல்சர் ஆஃப் கார்போரேட் நாசீசிசம், 1997
 19. ஹில், விகடர் (2005) கார்போரேட் நாசீசிசம் இன் அகௌண்டிங் ஃபர்ம்ஸ் ஆஸ்திரேலியா, பெங்கஸ் புக்ஸ் ஆஸ்திரேலியா
 20. லச்கார், ஜோன்: ஹௌ டு டாக் டு எ நாசீசிஸ்ட், 2008
 21. லாஷ்ச், சி, தி கல்ச்சர் ஆஃப் நாசீசிசம். 1979
 22. பிரௌன், நினா டபள்யூ., தி டிஸ்ட்ரக்டிவ் நாசீசிஸ்டிக் பேட்டர்ன், 1998
 23. ஸ்சோயன்வுல்ஃப், ஜெரால்ட், பிஹெச்.டி ஜெண்டர் நாசீசிசம் அண்ட் இட்ஸ் மானிஃபெஸ்டேஷன்ஸ்
 24. ஃப்ரோம், எரிச், தி அனாடமி ஆஃப் யூமன் டிஸ்ட்ரக்டிவ்னெஸ், 1973
 25. பான்ஜா, ஜான், மெடிகல் எரர்ஸ் அண்ட் மெடிகல் நாசீசிசம், 2005
 26. பான்ஜா, ஜான், (எரிக் ரங்குசின் கருத்துப்படி) ஜான் பான்ஜா: இன்டர்வியூ வித் தி கிளினிகல் எதிசிஸ்ட்
 27. சிம்மெல், எர்ன்ஸ்ட், சைகோஅனாலிடிக் காலாண்டிதழ், 1944, தொகு. XIII, எண். 2, பக். 160–185.
 28. பெர்னார்ட் ஸ்டீக்லெர், ஆக்டிங் அவுட் (ஸ்டான்ஃபோர்ட்: ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிடி பிரஸ், 2009).
 29. ஹர்ல்பெர்ட், டி.எஃப். & ஆப்ட், சி., (1991). செக்ஷுவல் நாசீசிசம் அண்ட் தி அபியூசிவ் மேல், ஜர்னல் ஆஃப் செக்ஸ் அண்ட் மாரிடல் தெரபி, 17, 279-292.
 30. ஹர்ல்பெர்ட், டி.எஃப். & ஆப்ட், சி., கேஸர், எஸ்., வில்சன், என்.ஈ., & மர்பி, ஒய். (|1994 செக்ஷுவல் நாசீசிசம்: மெய்ப்பிக்கும் ஆய்வு, ஜர்னல் ஆஃப் செக்ஸ் அண்ட் மாரிடல் தெரபி, 20, 24-34.
 31. ரையான், கே.எம்., வீய்கெல், கெ., & ஸ்ப்ரெசினி, ஜி., (2008). ஜெண்டர் டிஃபரென்சஸ் இன் நாசீசிசம் அண்ட் கோர்ட்ஷிப் வையலன்ஸ் இன் டேடிங் கப்பள்ஸ், செக்ஸ் ரோல்ஸ். 58, 802-813.
 32. ஆப்ட், சி. & ஹர்ல்பெர்ட், டி.எஃப். (1995) "செக்ஷுவல் நாசீசிசம்: அடிக்ஷன் ஆர் அனாக்ரோனிசம்?" தி ஃபாமிலி ஜர்னல், 3, 103-107.
 33. http://www.integralworld.net/larsson.html
 34. ஃபோஸ்டர், ஜெ.டி., & காம்பெல், டபள்யூ.கே., ஆர் தேர் ஸச் திங்க்ஸ் ஆஸ் "நாசீசிஸ்ட்ஸ்" இன் சோஷியல் சைகாலஜி? எ டாக்சோமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் ஆஃப் தி நாசீசிஸ்டிக் பெர்சானாலிடி இன்வென்டரி. பெர்சனாலிடி அண்ட் இன்டுவீஜுவல் டிஃபரென்செஸ் , அச்சில்.
 35. ராப்பாபோர்ட், ஆலன், பிஎச்.டி கோ-நாசீசிசம்: ஹௌ வி அடாப்ட் டு நாசீசிஸ்டிக் பேரண்ட்ஸ்..
 36. நாசீசிஸ்டிக் பீப்பள் மோஸ்ட் லைக்லி டு எமர்ஜ் ஆஸ் லீடர்ஸ் நியூஸ்வைஸ், மீட்டெடுக்கப்பட்டது அக்டோபர் 7, 2008.
 37. லைவ்ஸ்லே, டபள்யூ.ஜெ., ஜாங்க், கே.எல்., ஜாக்சன், டி.என். மற்றும் பி.ஏ. வெர்னான் (1993). "ஜெனடிக் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் டு டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் பெர்சனாலிடி டிஸ்ஆர்டர்". அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் சைக்கியாட்ரி 150 , 1826–1831. அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆன்லைன். அணுக்கம் செய்யப்பட்டது ஜூன் 18, 2006.
 38. அரிகான், கே. "எ ஸ்டிக்மடைஜேடிங் ஆட்டிடியூட் டுவார்ட்ஸ் சைக்கியாட்ரிக் இல்னெஸ்ஸெஸ் ஈஸ் அசோசியேடட் வித் நாசீசிஸ்டிக் பெர்சொனாலிடி ட்ரெய்ட்ஸ்" ஐஎஸ்ஆர் ஜெ சைக்கியாட்ரி ரிலேடட் சைன்ஸ் வால்யூம் 42 எண். 4 (2005) 248–250 கட்டுரை ஆன்லைனில்.
 39. ஆல்வாரெஸ், எல். (2005). "நாசீசிசம் கைட்ஸ் மேட் செலக்ஷன்: யூமன்ஸ் மேட் அசார்டேடிவெலி, ஆஸ் ரிவீல்ட் பை ஃபேசியல் ரிசெம்பலன்ஸ், ஃபாலோயிங் ஆன் ஆல்கோரிதம் ஆஃப் 'செல்ஃப் சீக்கிங் லைக்'". எவோலூஷனரி சைகாலஜி 2 , 177-194. ஆன்லைன் பார்க்கவும். அணுக்கம் செய்யப்பட்டது ஜூலை 21, 2006.
 40. Hesse, Morten; Schliewe S, Thomsen RR (2005). "Rating of personality disorder features in popular movie characters". BMC Psychiatry (London: BioMed Central) 5 (45). http://www.biomedcentral.com/1471-244X/5/45. 

புற இணைப்புகள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தற்காதல்&oldid=3557499" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது