திருத்தந்தை நாடுகள்

திருத்தந்தை நாடுகள் என்பது இத்தாலிய தீபகற்பத்தில் 500 முதல் இருந்து 1870 வரை திருத்தந்தையின் நேரடி ஆட்சியில் இருந்த பகுதிகளை குறிக்கும். 1861இல் பேய்துமோன்ட்-சார்தீனியா பேரசால் ஒன்றிணைக்கப்படும் வரை தற்போதிய இத்தாலியில் இருந்த பெரும் அரசுகளில் இதுவும் ஒன்று. 1861க்குப்பின் இந்த நாட்டின் எல்லைகள் லாசியோ வரை சுறுங்கினாலும் 1870 வரை இந்த நாடு நிலைத்திருந்தது. இதன் வலிமையின் உச்சியில் இது லாசியோ, மார்ச், உம்பிரியா மற்றும் ரோமாங்னாவையும், எமிலியாவின் சில பகுதிகளையும் உள்ளடக்கியிருந்தது.

திருச்சபையின் நாடுகள்
Stato della Chiesa
Status Pontificius
754–1798
1798–1799: Republic
1799–1849
1849: Republic
1849–1870
Coat of arms in 1870 of திருத்தந்தை நாடுகள்
Coat of arms in 1870
நாட்டுப்பண்: Noi vogliam Dio, Vergine Maria ( – 1857)
(இத்தாலியம்)
"எங்களுக்கு கடவுள் வேண்டும், கன்னி மரியே"

Marcia trionfale (1857–1870)
(இத்தாலியம்)
"Great Triumphal March"
1700இல் திருத்தந்தை நாடுகளின் எல்லைகளைக்குறிக்கும் நிலப்படம். தெற்கு பிரான்சின் அவிஞ்ஞானிலும் ஆட்சிப்பகுதி இருந்ததைக் காண்க.
1700இல் திருத்தந்தை நாடுகளின் எல்லைகளைக்குறிக்கும் நிலப்படம். தெற்கு பிரான்சின் அவிஞ்ஞானிலும் ஆட்சிப்பகுதி இருந்ததைக் காண்க.
தலைநகரம்உரோமை நகரம்
பேசப்படும் மொழிகள்இலத்தீன், இத்தாலியம், ஆக்சிதம்
சமயம்
கத்தோலிக்கம்
அரசாங்கம்தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முடியாட்சி
திருத்தந்தை 
• 754–757
இரண்டாம் ஸ்தேவான் (முதலாமவர்)
• 1846–1870
ஒன்பதாம் பயஸ் (இறுதி)
வரலாறு 
• Establishment
754
781
• Treaty of Venice (Independence from the Holy Roman Empire)
1177
பெப்ரவரி 15, 1798
செப்டம்பர் 20, 1870
• வத்திக்கான் நகர் உறுவானது
பெப்ரவரி 11, 1929
நாணயம்Papal States scudo,
(until 1866)
Papal States lira
(1866–1870)
முந்தையது
பின்னையது
Kingdom of Italy (medieval)
Exarchate of Ravenna
Roman Republic (18th century)
Roman Republic (19th century)
Kingdom of Italy (1861–1946)
Roman Republic (18th century)
Roman Republic (19th century)
Prisoner in the Vatican
தற்போதைய பகுதிகள் பிரான்சு
 இத்தாலி
 சான் மரீனோ
 வத்திக்கான் நகர்

இவ்விடங்களின் மீது திருத்தந்தைக்கு இருந்த அதிகாரம் உலகியல் சார்ந்ததாக கருதப்பட்டது. இது உலகம் முழுதும் அவருக்கு இருந்த ஆன்மீக அதிகாரத்திலிருந்து வேறுபடுத்தியே பாற்கப்படுகின்றது."https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=திருத்தந்தை_நாடுகள்&oldid=2982340" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது