முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

திருவிடைமருதூர் வட்டம்

மக்கள்தொகை பரம்பல்தொகு

2011-ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இவ்வட்டத்தின் மக்கள்தொகை 231,151 ஆகும். மக்கள்தொகையில் 115,300 ஆண்களும், 115,851 பெண்களும் உள்ளனர். 56,999 குடும்பங்கள் கொண்ட இவ்வட்ட மக்கள்தொகையில் 73.8% விழுக்காட்டினர் கிராமப்புறங்களில் வாழ்கின்றனர். இவ்வட்டத்தின் எழுத்தறிவு 82.79% மற்றும் பாலின விகிதம் 1,000 ஆண்களுக்கு, 1,005 பெண்கள் வீதம் உள்ளனர். 6 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை 23907 ஆகவுள்ளது. குழந்தைகள் பாலின விகிதம், 1000 ஆண் குழந்தைகளுக்கு, 971 பெண் குழந்தைகள் வீதம் உள்ளனர். பட்டியல் சமூகத்தினரும், பட்டியல் பழங்குடியினரும் முறையே 69,455 மற்றும் 655 ஆகவுள்ளனர். மக்கள்தொகையில் இந்துக்கள் 88.48%, இசுலாமியர்கள் 8.56%, கிறித்தவர்கள் 2.85% மற்றும் பிறர் 0.02% ஆகவுள்ளனர்.[3]

மேற்கோள்கள்தொகு