தேசிய நெடுஞ்சாலை 6 (இந்தியா)

தேசிய நெடுஞ்சாலை 6, பொதுவாக என் எச் 6 என அழைக்கப்படுகிறது, இந்தத் தேசிய நெடுஞ்சாலை இந்தியாவில் மேகாலயாவில் உள்ள ஜொராபாத்தில் இருந்து மிசோரமிலுள்ள் செல்லிங் நகரம் வரை செல்கிறது. இந்நெடுஞ்சாலை மேகாலயா, அசாம் மற்றும் மிசோரம் போன்ற இந்திய மாநிலங்கள் வழியாக செல்கிறது.

இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை 6
6

தேசிய நெடுஞ்சாலை 6
வழித்தட தகவல்கள்
நீளம்:1,873 km (1,164 mi)
முக்கிய சந்திப்புகள்
North முடிவு:ஜொராபாத்
South முடிவு:செல்லிங்
நெடுஞ்சாலை அமைப்பு

இந்தத் தேசிய நெடுஞ்சாலை 6 குஜராத், மகாராட்டிரம், சத்தீசுகார், ஒடிசா, ஜார்க்கண்டு, மேற்கு வங்கம்ஆகிய இந்திய மாநிலங்கள் ஊடாகச் ச்செல்கிறது. இந்தத் தேசிய நெடுஞ்சாலை 6 சூரத், தூலே, ஜெய்கவோன், புசவால், காம்கவோன், அகோலா, அமராவதி, நாக்பூர், பந்தாரா, ராஜ்நந்த்கவோன், துர்கா, இராய்ப்பூர், மகாசமந்த், சம்பல்பூர், கரக்பூர், கொல்கத்தா ஆகிய நகரங்களைக் கடந்து செல்கிறது.

மேற்கோள்கள் தொகு

வெளி இணைப்புகள் தொகு