தேசிய நெடுஞ்சாலை 6 (இந்தியா)

தேசிய நெடுஞ்சாலை 6, பொதுவாக என் எச் 6 என அழைக்கப்படுகிறது, இந்த தேசிய நெடுஞ்சாலை இந்தியாவில் மேகாலயாவில் உள்ள ஜொராபாத்தில் இருந்து மிசோரமிலுள்ள் செல்லிங் நகரம் வரை செல்கிறது. இந்நெடுஞ்சாலை மேகாலயா, அசாம் மற்றும் மிசோரம் போன்ற இந்திய மாநிலங்கள் வழியாக  செல்கிறது.

இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை 6
6

தேசிய நெடுஞ்சாலை 6
வழித்தட தகவல்கள்
நீளம்:1,873 km (1,164 mi)
முக்கிய சந்திப்புகள்
North முடிவு:ஜொராபாத்
South முடிவு:செல்லிங்
Script error: The function "locations" does not exist.
நெடுஞ்சாலை அமைப்பு

மேற்கோள்கள்தொகு