நாற்காலி (உயிரியல்)

நாற்காலி (Tetrapods) என்பது முதுகுநாணித் தொகுதி, முதுகெலும்பி துணைத்தொகுதி, தாடையி என்ற உட்தொகுதியிலுள்ள ஒரு பெருவகுப்பாகும். முதுகெலும்பி துணைத்தொகுதியில் உள்ள விலங்குகள் நாற்கால் நகர்வு மூலம் நகர்கின்றன. நீர்நில வாழ்வன, sauropsid மற்றும் பாலூட்டிகள் நாற்காலி பெருவகுப்பைச் சேர்ந்ததாகும்.

நாற்காலிகள்
புதைப்படிவ காலம்:டெவோனியக் காலம் - Recent, 395–0 Ma
Extant tetrapoda.jpg
நான்கு கால் உயிரினங்களில் சில, Rana (an நீர்நில வாழ்வன), Opisthocomus (a பறவை), Eumeces (a ஊர்வன) and Mus (a பாலூட்டி)
உயிரியல் வகைப்பாடு e
Kingdom: விலங்கு
Phylum: முதுகுநாணி
clade: Tetrapodomorpha
clade: Eotetrapodiformes
clade: Elpistostegalia
clade: Stegocephalia
Superclass: Tetrapoda


Broili, 1913

Subgroups
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நாற்காலி_(உயிரியல்)&oldid=2745418" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது