பகுப்பு:கட்டற்ற மற்றும் திறமூல நிரலாளர்கள்

இந்த பகுப்பு கட்டற்ற திறந்தமூல மென்பொருள் உருவாக்கத்தில் பங்களித்த நிரலாளர்களுக்கானது. கட்டற்ற மற்றும் திறமூல மென்பொருட்கள் என்பவை கட்டற்ற/சுதந்திரமான அளிப்புரிமையை கொண்டுள்ளவை, அதாவது இந்த மென்பொருட்களின் மூல நிரல்கள் யாவரும் அணுகும் வண்ணம் அளிப்புரிமையைக்(License) கொண்டிருக்கும்.

விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Free software programmers
என்பதில் ஊடகங்கள் உள்ளன.

"கட்டற்ற மற்றும் திறமூல நிரலாளர்கள்" பகுப்பிலுள்ள கட்டுரைகள்

இந்தப்பகுப்பின் கீழ் உள்ள 10 பக்கங்களில் பின்வரும் 10 பக்கங்களும் உள்ளன.