பயனர்:SivakumarPP/பிடித்த கட்டுரைகள்

எனக்குப் பிடித்த தலைப்புகளின் பட்டியல் கீழே. நான் தொடங்கிய கட்டுரைகள் தடித்த எழுத்தில் உள்ளன.

பலதரப்பட்ட தலைப்புகள் தொகு

 1. பொடா-பொடா
 2. மௌ டம்
 3. 0.999...
 4. மாயர் எண் முறைமை
 5. புலிக்கோவில்
 6. தொடர் பல்கோணத் தொடுவட்டச் சிறப்பெண்
 7. சிவக்குமார சுவாமி
 8. ஆன் பிராங்க்
 9. சிறுநீர் பெய்யும் சிறுவன்
 10. அஸ்லெப்பியசின் தடி


இந்தியா தொகு

 1. உப்பு வேலி
 2. சாங்கு ஏரி
 3. குருதோங்மார் ஏரி
 4. யாளி
 5. சுண்டன் வள்ளம்
 6. கட்டு வள்ளம்
 7. கங்கைகொண்ட சோழீசுவரர் கோயில்
 8. இந்திய இரயில்வே

இயற்கை/புவியியல் தொகு

 1. கொலராடோ ஆறு

உயிரியல் தொகு

 1. பாக்கிசீரியசு பிரிங்கிலீ
 2. மரகதப் பச்சை நத்தை
 3. ஓக்காப்பி
 4. அற்பாக்கா
 5. இலாமா
 6. பங்காரசு வாசியேட்டசு
 7. இதயம்

பறவைகள் தொகு

 1. மலை இருவாட்சி
 2. தூக்கான்
 3. பூபி
 4. கேன்னட்டு
 5. பனங்காடை