இது Sodabottle பயனர் கணக்கு மூலம் இயக்கப்படும் ஒரு தானியங்கியாகும்.

இது கைப்பாவைக் கணக்கன்று. அலுப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரே மாதிரியான பணிகளைத் தன்னியக்கமாகத் தொடர்ச்சியாகச் செய்ய உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தானியங்கி கணக்கு
நிர்வாகிகளின் கவனத்திற்கு: இத்தானியங்கி தவறான முறையில் இயங்கினாலோ அல்லது ஊறு விளைவித்தாலோ அதைத் தடுத்து விடுங்கள்.

இக்கணக்கின் மூலம் செய்யப்படும் பணிகள்:

Task 1 தொகு

(இரவியுடன் இணைந்து அடையாளம் கண்டது)

Round 1 தொகு

தொடக்கம் - ஜனவரி 25, 2012

  1. disambig fixes in cricketer names inside text
  2. remove unnecessary commas
  3. remove "களத்தடுப்பிலும் இவரின் பணி குறிப்பிடத்தக்கது"
  4. add internal links, fix paranthesis
  5. வெளிஇணைப்பு to வெளி இணைப்பு
  6. இலிருந்து - ...இல் இருந்து
  7. x இன் உறுப்பினராக x இல் கலந்துகொண்டார் -> x இல் கலந்து கொண்டார்.

run through all துடுப்பாட்டக்காரர் கட்டுரைகள்: cats in பகுப்பு:நாடுகள் வாரியாகத் துடுப்பாட்டக்காரர்கள், பகுப்பு:பெண்கள் தேர்வுத் துடுபாட்ட அணிகள்

 Y ஆயிற்று ஜனவரி 26, 2012 இல் முடிக்கப்பட்டது (6600 பக்கங்களில் 7695 தொகுப்புகள்)

Round 2 தொகு

  • regex replaces for 1 தேர்வுப் போட்டி -> ஒரு தேர்வுப் போட்டி etc (for numerals 1-9)
  • regex replaces for some parenthesis and comma changes

 Y ஆயிற்று ஜனவரி 27, 2012 இல் முடிக்கப்பட்டது (4905 தொகுப்புகள்)

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பயனர்:Sodabot&oldid=1684078" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது