பராக்சோதிசதேசம்

பராக்கோதிசதேசம் காமரூபதேசத்திற்கு வடக்கில், இமயமலையின் கிழக்குமுனையில் மிகவும் பெரியதாக பரவி இருந்த தேசம்.[1]

இருப்பிடம்

தொகு

இந்த தேசத்தில் பூமி முழுவதும் எப்பொழுதும் இடைவிடாத பனி, மழை, குளிர் இவைகள் அதிகமாக இருக்கும். பூமி மட்டம் மேற்கில் உயர்ந்தும் பிரம்ம்புத்ரா நதி ஓரமாய் சரிவாகவும் இருக்கிறது. சீனதேசத்தைப் போல் பெரிய தேசமாகும்.[2]

மலை, காடு, விலங்குகள்

தொகு

இந்த தேசத்தின் மேற்கில் இமயமலையை அடுத்து இருந்த போதும் பெரிய மலைகளோ, அடர்ந்த காடுகளோ, இல்லை. இத்தேசத்தில் சிறு, சிறு குன்றுகளும், சிறு, சிறு காடுகளும் உண்டு. இக்காடுகளில் புலி, கரடி, குரங்கு, பலவிதமான கொடிய விலங்குகள் அதிகம் உண்டு.

நதிகள்

தொகு

இந்த பராக்கோதிசதேசத்திற்கு இமயமலையில் உருவாகி நேர்கிழக்காக ஓடி,பிரம்மபுத்ரா நதி என்ற பெயருடன் இந்த தேசத்தை செழிக்க வைக்கின்றது.[3]

விவசாயம்

தொகு

பராக்கோதிசதேசத்தின் பிரம்மபுத்ரா நதியினால் நெல், கோதுமை, பருத்தி, முதலியன விளைகிறது.

கருவி நூல்

தொகு

சான்றடைவு

தொகு
  1. "புராதன இந்தியா"-பி. வி. ஜகதீச அய்யர்-1918 - Published by- P. R. Rama Iyer & co-madaras
  2. புராதன இந்தியா என்னும் பழைய 56 தேசங்கள் - சந்தியா பதிப்பகம் - சென்னை-83- மூன்றாம் பதிப்பு-2009- பக்கம் - 207 -
  3. புராதன இந்தியா என்னும் பழைய 56 தேசங்கள் - சந்தியா பதிப்பகம் - சென்னை-83- மூன்றாம் பதிப்பு-2009- பக்கம் - 208 -
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பராக்சோதிசதேசம்&oldid=2076856" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது