மரங்கள் அடர்ந்த நிலப்பகுதி காடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. தமிழில் வனம், கானகம், அடவி, புறவு, பொதும்பு போன்ற பல சொற்களால் இது குறிக்கப்படுகிறது. தற்போதைய நிலையில் புவி மேற்பரப்பின் 9.4% அல்லது மொத்த நிலப்பரப்பின் ஏறத்தாழ 30% காடுகளினால் மூடப்பட்டுள்ளது. முன்னர் காடுகள் நிலப்பரப்பின் 50% வரை மூடியிருந்ததாக மதிப்பிட்டுள்ளனர். உலகின் பல பகுதிகளிலுமுள்ள காடுகள் காற்றிலுள்ள கரியமில வாயுவை உட்கொள்கின்றன. உயிர்க்கோளத்தில் முக்கியமான அம்சமாக விளங்கும் காடுகள், பல உயிரினங்களுக்குப் புகலிடமாக விளங்குகின்றன. காடுகள் வெள்ளப்பெருக்கைக் கட்டுப்படுத்துவதுடன் மண் அரிப்பையும் தடுக்கின்றன. காடுகளில் பல வகைகள் உண்டு. காடுகளை, மரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டே வகைப்படுத்துவது வழமை எனினும், காட்டுச் சூழல்மண்டலம், பல்வேறு வகையான விலங்குகள், நுண்ணுயிர்கள் போன்றவற்றையும் உள்ளடக்குகின்றன. அத்துடன், ஆற்றல் சுற்றோட்டம், உணவு வட்டம் போன்ற இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் சார்ந்த செயற்பாடுகளும் இதற்குள் அடங்குவன. சதுப்பு நிலக்காடுகள், பசுமை மாறாக்காடுகள், இலையுதிர் காடுகள், ஊசியிலைக் காடுகளின் சில வகைகளாகும்.

காடு
தாசுமேனியாவில் உள்ள மிதவெப்பவலய மழைக்காடு

வெப்பமண்டலக் காடுகள் உலகில் வாழும் 50 சதவீத உயிரினங்களுக்கு உறைவிடமாக விளங்குகின்றன.[1]

வரையறை

தொகு
 
ஸ்காட்டிஷ் உயர்நிலக் காடுகள்

காடு என்று பொதுவாக குறிப்பிட்டாலும், அதற்கு உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட துல்லியமான வரையறைகள் இல்லை என்றாலும், உலகம் முழுவதும் காடுகளுக்கு 800 க்கும் அதிகமான வரையறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.[2] மரங்கள் இருக்கும் பகுதியை காடு என்று பொதுவாக வரையறுக்கப்பட்டாலும், பல வரையறைகளில் மரங்கள் இல்லாத ஒரு பகுதியாக இருந்தாலும், கடந்த காலத்தில் மரங்கள் இருந்த காரணத்தால், எதிர்காலத்தில் மரங்கள் வளர வாய்ப்பு உள்ள பகுதியாக உள்ளதால்,[3] இன்னும் காடாக கருதப்படுகிறது, அல்லது தாவர வகைகளைப் பொருட்படுத்தாமல் சட்டரீதியாக காடு என வகைப்படுத்தப்படுகிறது.[4][5]

பரவலாக காடுக்கான மூன்று வரையறைகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன அவை: நிர்வாகம், நில உபயோகம், நிலப்பரப்பு.[4] நிலப்பகுதியின் சட்டபூர்வமான பெயர்கள் நிர்வாக வரையறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது, பொதுவாக நிலத்தில் வளரும் தாவரங்களுக்கு இதில் சிறிதளவு உறவைக் கொண்டுள்ளன: எந்த விதமான மரங்களும் வளரவில்லை என்றாலும், காடுகளுக்காக சட்டப்பூர்வமாக ஒதுக்கப்பட்ட நிலம் காடு என வரையறுக்கப்படுகிறது.[4] நிலப் பயன்பாட்டு வரையறைகளே நிலப்பகுதிக்கு முதன்மையான நோக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. உதாரணமாக, மரங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு முதன்மையாகப் பயன்படுத்தப்படும் எந்த நிலத்தையும் காடு என வரையறுக்கப்படலாம். அத்தகைய நிலப் பயன்பாட்டு வரையறையின் கீழ், வனப்பகுதிக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பகுதி, அல்லது மரங்களை வெட்டுதல், நோய் அல்லது நெருப்பு ஆகியவற்றால் மரங்கள் அழிக்கப்பட்ட பிராந்தியத்தில் உள்ள பகுதிகள் தற்போதைக்கு மரங்கள் இல்லாதபோதும் காடுகள் எனவும் கருதப்படுகின்றன. நிலப்பரப்பு வரையறைகள், நிலத்தில் வளர்ந்து வரும் தாவரங்களின் வகை மற்றும் அடர்த்தியை அடிப்படையாகக் கொண்டு காடுகள் வரையறுக்கப்படுகின்றன. இந்த வரம்புகள் பொதுவாக ஏராளமாக உள்ள மரங்களின் எண்ணிக்கை (அடர்த்தி), மரத்தின் கீழ், மரத்தின் அடித்தண்டுகள் (அடித்தள பகுதி) குறுக்குவெட்டு நிலத்தில் இருக்கும் நிலப் பகுதியும்.[4] அத்தகைய நிலப்பரப்பின் வரையறைகள் மற்றும் நிலத்தின் பரப்பளவில் மரங்கள் வளர்ந்து இருந்தால் மட்டுமே காடு என வரையறுக்கப்படும்.  

நிலப் பயன்பாட்டு கையேட்டு வரையறைகளில், காடு மரக்காடு, புன்னிலம் (சவனா) ஆகியவற்றுக்கு இடையில் கணிசமான மாறுபாடுகள் உள்ளன. சில வரையறைகளில், காடுகளின் பரப்பளவில் அதிகப்படியான நெருக்கத்தில் மரங்களை, 60% முதல் 100% வரை[6] உடையதாக இருக்கவேண்டும் எனப்படுகிறது, ஆனால் மரக்காடு, புன்னிலம் போன்றவற்றில் குறைந்த நெருக்கத்தில் மரங்கள் பரவி இருக்கலாம் எனப்படுகிறது. மற்ற வரையறைகளில் புன்னிலத்தை ஒரு தனி வகைக் காடு என கருதுகின்றனர், இந்த நிலப்பரப்பில் 10% க்கும் மேலாக மரங்கள் கொண்ட புல்வெளிகளுடன் கூடிய அனைத்து பகுதிகளும் அடங்கும்.[3]

மரங்கள் சூழ்ந்து உள்ள சில நிலப்பகுதிகள் சட்டப்பூர்வமாக விவசாய நிலமாகவும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது, எ. கா. ஆஸ்திரியா வனச் சட்டத்தில், கிறிஸ்துமஸ் மரங்கள் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்திற்குக் கீழே மரங்கள் வளரும் போது நோர்வே தளிர் தோட்டங்கள் என்று வறையரைக்கப்படுகின்றன.

பரிணாமம்

தொகு

புவியின் முதல் அறியப்பட்ட காடுகள் லேட் டேவோனியன் (ஏறக்குறைய 380 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு), ஆர்க்கியாபோடெரிஸின் பரிணாம வளர்ச்சியில் தோன்றின.[7] ஆர்க்கியாபோட்டரிஸ் என்பது ஒரு தாவரமாகும், இது மரம் போன்றது மற்றும் பேரணி போன்றது, இதன்  உயரம் 10 மீட்டர் (33 அடி) ஆகும். ஆர்சாயோப்ட்டரிஸ் நிலநடுக்கோட்டிலிருந்து விரைவில் உலகெங்கும் பரவியது.[7] ஆர்கோபொப்டிரிஸ் முதன்மையான காடுகளை உருவாக்கியது, மற்றும் அதன் வேர்கள் மண்ணில் இறங்கி வளர்ந்து அதன் மூலம் மண்ணில் முதல் நிழலை உருவாக்கியது. ஆர்சாயோப்ட்டரிசின் சிதைந்த பாகங்கள், அதன் வனப்பகுதிக்குள் விழுந்தன. வீழ்ச்சியுற்ற பாகங்கள், அங்கிருந்த நிழல், மண்ணில் ஏற்பட்ட கரிமச் சிதைவு போன்றவற்றால் முதல் காடு உருவானது.[7] சிதைந்த கரிம பொருள் நன்னீர் சூழலை மாற்றியது, அதனால் குறைத்து மீன்களுக்கான உணவை அளித்தன. இதனால் நன்னீர் மீன் வளர்ச்சி மேம்பட்டத்.[7]

சூழலியல்

தொகு

பூமியின் உயிர்க்கோளத்தின் மொத்த முதன்மை உற்பத்தித்திறனில் 75% காடுகள் கொண்டிருக்கின்றன, மற்றும் பூமியின் மொத்த உயிரினத்தொகுதியில் 80% ஐ கொண்டிருக்கின்றன.[8] மரங்கள் வளர்ப்பதற்கு தேவையான அனைத்து பகுதிகளிலும் வன சூழலமைப்புகள் காணப்படுகின்றன, காடுகளில் உள்ள மரங்களின் வளர்ச்சியானது காட்டுத்தீ போன்ற இயற்கைக் காரணங்களைத் தவிர, மனிதத் தலையீடுகளாளேயே அதன் சூழலியல் பெரும்பாலும் மாற்றப்படுகிறது.

நிலநடுக்கோட்டின் 10 ° வடக்கு மற்றும் தெற்கு நிலப்பரப்புகளில் பெரும்பாலும் வெப்பமண்டல மழைக்காடுகளாக உள்ளன, 53 ° N மற்றும் 67 ° N க்கு இடையே உள்ள நிலப்பரப்புகள் தைகா காடுகளைக் கொண்டுள்ளன. ஒரு பொது விதியாக, காடுகளில் பூக்குந் தாவரங்களே ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன மேலும் வித்துமூடியிலிகளே மிகுதியாகவும் உள்ளன, இருப்பினும் விதிவிலக்குகள் உள்ளன.

வனப்பகுதிகளில் சில நேரங்களில் ஒரு சிறிய பரப்பளவில் பல மர இனங்களைக் கொண்டதாக உள்ளன (வெப்பமண்டல மழை மற்றும் மிதமான இலையுதிர் காடுகள் போன்றவை), அல்லது சில இடங்களில் பெரிய பரப்பளவில் சிலவகை மர இனங்களைக் கொண்டதாக (எ.கா., தைகா மற்றும் மான்ட்டேன் காடுகள்) உள்ளன. வனப்பகுதியில் பெரும்பாலும் பல்வேறு விலங்கு மற்றும் தாவர இனங்கள் என உயிரினத்தொகுதி நிறைந்தவையாக பிற நிலப் பகுதிகளுடன் ஒப்பிடும்போது உள்ளன.

அமைப்பு

தொகு
 
பிரேசில் நாட்டில் உள்ள அமேசான் மழைக்காடு

காடுகள் பல்வேறு தளங்களால் ஆன அமைப்புக் கொண்டவை. இவற்றில் மரங்களின் மேல் பகுதிகளால் ஆன மேல்தளமும், உயரம் குறைந்த தாவரங்களினால் ஆன கீழ்த்தளமும் அடங்கும். சிக்கல்தன்மை கூடிய காடுகளில் ஐந்து தளங்கள்வரை இருக்கும். மிகவும் உயரத்தில் உள்ள மேல்தளம் உயர் மரங்களின் மேற்பகுதிகளால் ஆனது. அதற்குச் சற்றுக் கீழுள்ள தளம் நடுத்தர உயரம் கொண்ட சிறு மரங்களால் ஆனது. அதற்கு அடுத்த தளம் உயரம் குறைவான குறு மரங்களினால் அமையப் பெற்றது. மேலிருந்து நான்காவது நிலையில் உள்ள தளம் செடிவகைகளைக் கொண்டிருக்கும். ஐந்தாவதான நிலத்தளம் புல், பூண்டுகளினால் ஆனது. நான்காவது, ஐந்தாவது தளங்கள் முறையே செடித்தளம், பூண்டுத்தளம் எனவும் குறிப்பிடப்படுவதுண்டு. சில வேளைகளில் நில மட்டத்தில் பாசிகளைக் கொண்ட ஒரு தளமும் இருப்பதுண்டு.

வளம் மிகுந்த நிலப்பகுதிகளில் அமைந்த பெருங்காடுகளிலேயே ஐந்து தளங்களைத் தெளிவாகக் காண முடியும். வளம் குறைந்த பகுதிக் காடுகளில் பெரும்பாலும் மேல்தளம், கீழ்த்தளம், நிலத்தளம் என மூன்று தளங்களையே இனங்காண முடியும். வளமற்ற வரண்ட பகுதிகளில் உள்ள காடுகள் சிலவற்றில் தளங்களைத் தெளிவாக இனங்கண்டுகொள்ள முடியாத வகையில் இடைப்பட்ட நிலைகளிலும் தாவரங்கள் இருப்பதைக் காணலாம்.

பரம்பல்

தொகு
 
சுவிட்சர்லாந்தின் அல்ப்சு தேசியப் பூங்கா பகுதியில் உள்ள ஊசியிலைக் காடு.
 
மடகாசுக்கரில் உள்ள அடர்த்தியற்ற ஒரு காடு.

மரங்கள் வளர்வதற்கு உகந்த எல்லாப் பகுதிகளிலும் காடுகளைக் காண முடியும். அடிக்கடி தீப்பிடிக்கும் வாய்ப்புள்ள இடங்களையும், மனித நடவடிக்கைகளினால் மாற்றங்களுக்கு உள்ளான சூழல் கொண்ட இடங்களையும், வேறுவகையில் பாதிப்புகளுக்கு உள்ளான இடங்களையும் தவிர்த்து, மரம் வளர் எல்லைக்கோட்டுக்கு உட்பட்ட எல்லா உயரங்களிலும் காடுகள் உள்ளன. 10° வடக்கில் உள்ள குறுக்குக் கோட்டுக்கும், புவிமையக் கோட்டுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் உள்ள காடுகள் பெரும்பாலும் வெப்பவலய மழைக்காடுகளும், 53° வடக்கு 67° வடக்கு ஆகிய குறுக்குக் கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதிகளில் அமைந்துள்ள காடுகள் வடதுருவப்புலக் காடுகளும் ஆகும். பொது விதியாகப் பூக்கும் தாவர வகைகளைக் கொண்ட அகன்ற இலைக் காடுகளில், வித்துமூடியிலித் தாவர வகைகளைக் கொண்ட ஊசியிலைக் காடுகளில் இருப்பதிலும் பார்க்கக் கூடுதலான இனங்களைக் காணமுடியும். எனினும் இதற்கு விதிவிலக்குகளும் உள்ளன.

வகைப்பாடு

தொகு

காடுகளைப் பல்வேறு வழிகளில் வகைப்பாடு செய்துள்ளனர். அவற்றுள் ஒன்று காடுகள் அமைந்துள்ள உயிர்ச்சூழலை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த் வகைப்பாட்டில் அக் காடுகளில் உள்ள முதன்மையான தாவர வகைகளின் இலைகளின் இருப்பு நிலையும் (பசுமையிலைத் தாவரம், இலையுதிர் தாவரம்) கவனத்தில் கொள்ளப்படுகிறது. இன்னொரு முறையிலான வகைப்பாடு காட்டிலுள்ள முதன்மை இனங்கள் அகன்ற இலைத் தாவரங்களா, ஊசியிலைத் தாவரங்களா என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

பலரும் பல்வேறு வகைப்பாட்டு முறைகளை முன்மொழிந்திருந்தாலும், எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக எதுவும் அமையவில்லை. ஐக்கிய நாடுகள் சூழல் திட்டம், உலகக் காப்புக் கண்காணிப்பு மையம் என்பன இணைந்து உருவாக்கிய வகைப்பாடு பிற வகைப்பாடுகளை எளிமையாக்கி உருவாக்கியது ஆகும். இந்த முறை உலகின் காடுகளை 26 முதன்மை வகைகளாக வகைப்படுத்துகிறது. இது, காலநிலை வலயங்களையும், மரங்களின் வகைகளையும் கருத்தில் கொள்கிறது. இந்த 26 வகைகளையும், 6 பெரும் பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தலாம். அவை:

 1. மிதவெப்ப மண்டல ஊசியிலைக் காடுகள்,
 2. மிதவெப்ப மண்டல அகண்ற இலை மற்றும் கலப்புக் காடுகள்,
 3. பசுமை மாறா காடுகள்,
 4. இலையுதிர் காடுகள்,
 5. அடர்த்தியற்ற காடுகள் மற்றும் புல் வெளிகள்,
 6. வளர்ப்புக் காடுகள்.

என்பன.

மேலும் பார்க்க

தொகு

மேற்கோள்கள்

தொகு
 1. பக்கம் 50, மக்கள் தொகைப் பிரச்சினை பதினாறு கோணங்கள் - லெஸ்டர் ஆர். பிரௌன், காரி கார்டனர், பிரியன் ஹால்வெல் தமிழில் முனைவர் செ. முருகதாஸ், ஆர்.ஏ.சி பதிப்பகம், சென்னை,
 2. "Forest definition and extent" (PDF). United Nations Environment Programme. 2010-01-27. Archived from the original (PDF) on 2010-07-26. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-11-16.
 3. 3.0 3.1 MacDicken, Kenneth (2013-03-15). "Forest Resources Assessment Working Paper 180" (PDF). Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations Forestry Department. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-11-16.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 Watson, Robert T.; Verardo, David J.; Noble, Ian R.; Bolin, Bert; Ravindranath, N.H.; Dokken, David J., eds. (2000). "Land Use, Land-Use Change and Forestry". Intergovernmental Panel on Climate Change. Archived from the original on 2014-11-29. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-11-16.
 5. Menzies, Nicholas; Grinspoon, Elisabeth (2007-10-22). "Facts on Forests and Forestry". ForestFacts.org, a subsidiary of GreenFacts.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-11-16.
 6. "Introduction: Definition of a Forest". MuseumLink Illinois. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-11-16.
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 "The First Forests". Devonian Times. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2016-05-28.
 8. Pan, Yude; Birdsey, Richard A.; Phillips, Oliver L.; Jackson, Robert B. (2013). "The Structure, Distribution, and Biomass of the World’s Forests". Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 44: 593–62. doi:10.1146/annurev-ecolsys-110512-135914. http://www.nrs.fs.fed.us/pubs/jrnl/2013/nrs_2013_pan_001.pdf. பார்த்த நாள்: 2017-05-02. 

வெளி இணைப்புகள்

தொகு
 
விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Forest
என்பதில் ஊடகங்கள் உள்ளன.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=காடு&oldid=3549042" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது