பென்சைல் அசிட்டேட்டு

பென்சைல் அசிட்டேட்டு (Benzyl acetate) ஒரு கரிம வேதிச் சேர்மம் ஆகும். இதன் மூலக்கூற்று வாய்பாடு C9H10O2. இவ் வாய்பாட்டை இப்பொருளின் அமைப்புக்கு ஏற்றவாறு C6H5CH2OOCCH3 என்றும் எழுதுவதுண்டு. பென்சைல் அசிட்டேட்டு என்னும் இவ் வேதிப்பொருள் பென்சைல் ஆல்ககாலும் அசிட்டிக் காடியும் பிணைந்து (பிணைவு வடிகை வழி) உருவாகும் ஓர் எசுத்தர். இது நிறமற்ற நீர்மம். பென்சைல் அசிட்டேட்டின் இன்னொரு பெயர் பினைல்மெத்தில் அசிட்டேட்டு (phenylmethyl acetate) ஆகும்.[1]

பென்சைல் அசிட்டேட்டு
Benzyl acetate.png
Benzyl acetate.gif
பெயர்கள்
ஐயூபிஏசி பெயர்s
பென்சைல் அசிட்டேட்டு
Benzyl acetate
இனங்காட்டிகள்
140-11-4
ChemSpider 13850405
யேமல் -3D படிமங்கள் Image
பண்புகள்
C6H5CH2OCOCH3
வாய்ப்பாட்டு எடை 150.18 g/mol
அடர்த்தி 1.054 g/ml
உருகுநிலை
கொதிநிலை 212 °C (414 °F; 485 K)
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
Infobox references

பென்சைல் அசிட்டேட்டு இயற்கையில் மலர்களில் காணப்படுகின்றது. மல்லிகைப்பூ, இலாங்-இலாங் (ylang-ylang), தோபிரா (tobira) போன்ற மலர்களில் இருந்து பெறப்படும் அடிப்படையான எண்ணெயின் (நெய்யின்) முக்கிய உட்கூறு இந்த பென்சைல் அசிட்டேட். பென்சைல் அசிட்டேட்டு மல்லிகைப்பூவின் நறுமணம் போன்ற மணம் தரும் பொருள். ஆகவே இது நறுமண நீர்மங்களில் பயன்படுகின்றது.

பென்சைல் அசிட்டேட்டு ஆண் ஆர்க்கிட் ஈக்களுக்கு (orchid bee) ஈர்ப்புண்டாக்கும் பொருள்களுள் ஒன்று. இவ் ஈக்கள் தாம் தம் உடலில் உருவாக்கும் மணமிகளைச் (pheromone) செய்ய பென்சைல் அசிட்டேட்டு பயன்படுகின்றதாம், ஆகவே இவ் ஈக்களை ஈர்க்க அல்லது பிடிக்க இப்பொருள் பயன்படுகின்றது.[2],

நெகிழிகள் (பிளாசிட்டிக்குகள்), பிசின்கள் (ரெசின், resin), செல்லுலோசு அசிட்டேட்டு, நைட்ரேட், எண்ணெய், வார்னிசுகள், மைகள், பளபளப்பூட்டிகள் முதலியவற்றின் கரைப்பானாகவும் பயன்படுகின்றது[1].

அடிக்குறிப்புகளும் மேற்கோள்களும்தொகு

  1. 1.0 1.1 McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th Edition
  2. Schiestl, F.P. & Roubik, D.W. (2004). "Odor Compound Detection in Male Euglossine Bees". Journal of Chemical Ecology 29: 253–257. doi:10.1023/A:1021932131526. 

வெளி இணைப்புகள்தொகு