முகம் தலையின் முன்பகுதியில், புலன்களுக்குரிய உறுப்புக்கள் இணைந்த உடல்!உடலின் ஒரு பகுதியாகும். மனிதரில் நெற்றி முதல் நாடி வரையான பகுதிகள் இதிலடங்கும். நெற்றி, கண்ணிமை, கண்கள், மூக்கு, கன்னம், வாய், நாடி ஆகிய பகுதிகள் மனித முகத்திற் காணப்படுகின்றன. மனிதரை அடையாளங் காண முகங்களே பொதுவாகப் பயன்படுகின்றன. இருவரின் முகங்கள் பெரும்பாலும் ஒரே தோற்றம் கொண்டிருப்பதில்லை. ஆதலால்தான் அடையாள அட்டைகளில் முகத்தின் புகைப்படங்களே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 'முகு' என்ற சொல் 'விருப்பம்' என்ற பொருளைத் தருவது ஆகும். ஒருவர் மனதில் தோன்றுகின்ற விருப்பமோ வெறுப்போ உடனே அது முகத்தில் வெளிப்படுகிறது. அதனால், உள்ளத்தின் நிலையைக் காட்டும் உறுப்பு என்றும் முகமாகும். எனவே, முக வேறுபாடு முக்கியமான உணர்ச்சி வெளிப்பாடு ஆகும்.

Face
Sobo 1909 260.png
Ventrolateral aspect of the face with skin removed, showing muscles of the face.
விளக்கங்கள்
இலத்தீன்Facies, facia
அடையாளங்காட்டிகள்
மரு.பா.தA01.456.505
TAA01.1.00.006
FMA24728
உடற்கூற்றியல்

இவற்றையும் பார்க்கவும்தொகு

உடல் உறுப்புக்கள்

மனித மூளை

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=முகம்&oldid=3192515" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது