முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

முகையூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்

மக்கள்வகைப்பாடுதொகு

2011 ஆம் ஆண்டு இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் படி, முகையூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின்மொத்த மக்கள் தொகை 1,96,414 ஆகும். அதில் பட்டியல் சமூக மக்களின் தொகை 59,149 ஆக உள்ளது. பட்டியல் பழங்குடி மக்களின் தொகை 1,533 ஆக உள்ளது. [2]

ஊராட்சி மன்றங்கள்தொகு

முகையூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள 63 கிராம ஊராட்சி மன்றங்களின் விவரம்;[3]

வெளி இணைப்புகள்தொகு

இதனையும் காண்கதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு