யுரேனைல் அசிட்டேட்டு

வேதிச் சேர்மம்

யுரேனைல் அசிட்டேட்டு (Uranyl acetate) என்பது UO2(CH3COO)2•2H2O என்ற மூலக்கூற்று வாய்ப்பாட்டால் விவரிக்கப்படும் ஒரு வேதியியல் சேர்மமாகும். யுரேனியம் தனிமத்தின் அசிட்டேட்டு உப்பு என்றும் இதை வகைப்படுத்தலாம். பசும் மஞ்சள் நிறத்தில் படிகத் திண்மமாகக் இருக்கும் இச்சேர்மம் சாய்சதுரப் படிகங்களால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. யுரேனைல் அசிட்டேட்டு இலேசான அசிட்டிக் நெடியுடன் காணப்படுகிறது. ஓர் அணுக்கரு எரிபொருள் வழிப்பெறுதியாக இருப்பதால் யுரேனைல் அசிட்டேட்டை வைத்திருப்பதும் பயன்படுத்துவதும் அனைத்துலக சட்ட விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்ட ஒரு நடவடிக்கையாகும்.

யுரேனைல் அசிட்டேட்டு
Uranyl acetate
யுரேனைல் அசிட்டேட்டு

இருநீரேற்றின் கட்டமைப்பு
பெயர்கள்
ஐயூபிஏசி பெயர்
யுரேனியம் பிசு(அசிட்டேட்டோ)-O)டையாக்சோ-இருநீரேற்று
வேறு பெயர்கள்
யுரேனைல் எத்தனோயேட்டு; யுரேனைல் அசிட்டேட்டு இருநீரேற்று
இனங்காட்டிகள்
541-09-3 (நீரிலி) Y
6159-44-0 (இருநீரேற்று) N
யேமல் -3D படிமங்கள் Image

அயனச் சேர்மம் (நீரிலி)
Image அணைவுச் சேர்ம இருபடி (நிரிலி)
Image அணைவுச் சேர்ம இருபடி (நீரேற்று)

SMILES
  • O=C(C)[O-].[O+]#[U]#[O+].O=C(C)[O-] அயனச் சேர்மம் (நீரிலி)
  • [o+]0c(C)o[U-4]01(#[O+])(#[O+])[o+]c(C)o[U-4]0([o+]c(C)o0)(#[O+])(#[O+])[o+]c(C)o1 அணைவுச் சேர்ம இருபடி (நிரிலி)
  • [o+]0c(C)o[U-5]01(#[O+])(#[O+])([O+H2])[o+]c(C)o[U-5]0([o+]c(C)o0)(#[O+])(#[O+])([O+H2])[o+]c(C)o1 அணைவுச் சேர்ம இருபடி (நீரேற்று)
பண்புகள்
UO2(CH3COO)2 (anhydrous)
UO2(CH3COO)2•2H2O (இருநீரேற்று)
வாய்ப்பாட்டு எடை 424.146 கி/மோல் (இருநீரேற்று)
தோற்றம் மஞ்சள் பச்சை படிகங்கள் (இருநீரேற்று)
அடர்த்தி 2.89 கி/செ.மீ3 (இருநீரேற்று)
உருகுநிலை 80 °செல்சியசில் சிதைவடையும் (இருநீரேற்று)
7-8 கி/100 மி.லி
கரைதிறன் எத்தனால் கரைசலில் சிறிதளவு கரையும்[1]
தீங்குகள்
பொருள் பாதுகாப்பு குறிப்பு தாள் External MSDS
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
 N verify (இதுY/N?)
Infobox references

பயன்கள் தொகு

கட்புல ஒளியில் யுரேனைல் அசிட்டேட்டு
புற ஊதா ஒளியில் யுரேனைல் மக்னீசியம் அசிட்டேட்டு

யுரேனைல் அசிடேட்டு எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில் எதிர்மறை கறையாக விரிவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது [2]. உயிரியலுக்கான எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில் உள்ள பெரும்பாலான நடைமுறைகளுக்கு யுரேனைல் அசிடேட்டின் பயன்பாடு தேவைப்படுகிறது.. எதிர்மறை படிதல் நெறிமுறைகள் பொதுவாக 1% முதல் 5% நீரிய கரைசலுடன் மாதிரியைச் சேர்த்து சூடுபடுத்தப்படுகின்றன. யுரேனைல் அசிடேட்டு படிதல் எளிமையானது மற்றும் விரைவாகச் செய்யக்கூடியது மற்றும் கறை படிந்த சில நிமிடங்களில் மாதிரியை ஒருவர் ஆராயலாம். சில உயிரியல் மாதிரிகள் யுரேனைல் அசிடேட்டு படிநிலைக்கு ஏற்றவை அல்ல, இந்த சந்தர்ப்பங்களில், மாற்று படிதல் நுட்பங்கள் மற்றும் குறைந்த மின்னழுத்த எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி நுட்பம் மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்கும்.

1% மற்றும் 2% யுரேனைல் அசிடேட்டு கரைசல்கள் ஒரு குறிகாட்டியாகவும், பகுப்பாய்வு வேதியியலில் வலுவான செறிவுகளில் ஒரு முறிபொருளாகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஏனெனில் இது சோடியத்துடன் கரையாத உப்பை உருவாக்குகிறது (சோடியம் உப்புகளில் பெரும்பாலானவை நீரில் கரையக்கூடியவை). யுரேனைல் அசிடேட்டு கரைசல்கள் ஒளியை, குறிப்பாக புற ஊதா உணர்திறன் கொண்டவை என்பதற்கான ஆதாரங்களைக் காட்டுகின்றன, மேலும் அவை வெளிப்பட்டால் வீழ்படிவாகும். சிமென்ட் கருங்கற் கூழ்மக் கலவையில் பயன்படுத்தக் கருதப்படும் திரட்டுகளில் (நொறுக்கப்பட்ட கல் அல்லது சரளை) கார-சிலிக்கா வினைத்திறனுக்காக யுரேனைல் அசிடேட்டை ஒரு நிலையான சோதனையில் பயன்படுத்த அமெரிக்க மாநில நெடுஞ்சாலை மற்றும் போக்குவரத்து அதிகாரிகள் சங்கம் அனுமதிக்கிறது.

யுரேனைல் அசிடேட்டு இரு நீரேற்று சோதனை கனிம வேதியியலில் ஒரு தொடக்க வினையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது .[3], எடுத்துக்காட்டாக, [UO 2 Cl 2 (THF) 2 ] (THF = டெட்ரா ஐதரோபியூரான் ).

பாதுகாப்பு தொகு

யுரேனைல் அசிடேட்டு கதிரியக்க மற்றும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது. குறைக்கப்பட்ட யுரேனியத்திலிருந்து தயாரிக்கப்படும் சாதாரண வணிகப் பகுதிகள் கிராமுக்கு 0.37–0.51 மைக்ரோகியூரிகள் (14–19 கிலோ பெக்குரல்) என்ற வழக்கமான குறிப்பிட்ட செயல்பாட்டைக் கொண்டுள்ளன. இந்த மிகவும் இலேசான கதிரியக்கத்தன்மையுள்ள இப்பொருள் உடலுக்கு வெளிப்புறமாக இருக்கும்போது தீங்கு விளைவிப்பதற்கு போதுமானதாக இல்லை.

யுரேனைல் அசிடேட் உட்கொள்ளப்பட்டால் அது மிகவும் நச்சுத்தன்மையாக இருக்கும். தோல் வழியாக அல்லது மூச்சுக் காற்று வழியாக உட்புகுந்தால் மிகவும் நச்சுத்தன்மையாகும். வேதியியல் நச்சுத்தன்மை மற்றும் லேசான கதிரியக்கத்தன்மை ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த விளைவு காரணமாக யுரேனைல் அசிட்டேட்டு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துகிறது. மற்றும் நீண்ட கால வெளிப்பாடு காரணமாக ஒட்டுமொத்த விளைவுகளின் இது ஆபத்து விளைவிக்க வல்லதாகும்.

மேற்கோள்கள் தொகு

  1. Lide, David R. (1998), Handbook of Chemistry and Physics (87 ed.), Boca Raton, FL: CRC Press, pp. 3–566, ISBN 0-8493-0594-2
  2. "Negative Staining" University of Oxford
  3. Uranyl polyhalides. Molecular structure of [UO2(OAsPh3)4](Br3)2] and [UO2(OPPh3)4](I3)2], Polyhedron, 2002, 21, 2755

புற இணைப்புகள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=யுரேனைல்_அசிட்டேட்டு&oldid=2986725" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது