வார்ப்புரு பேச்சு:அதிக மக்கள்தொகை கொண்ட முதல் ஐம்பது நகரங்கள்

Latest comment: 11 ஆண்டுகளுக்கு முன் by தமிழ்க்குரிசில்


  • இந்த வார்ப்புரு அகலவாக்கில் அதிக இடமெடுத்துக் கொள்வதால் இதை முதல் 25 நகரங்களை மேல் பகுதியிலும் அடுத்த 25 நகரங்களைக் கீழ் பகுதியிலுமாக பிரித்துக் கொடுத்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என கருதுகிறேன்.--தேனி.எம்.சுப்பிரமணி./உரையாடுக. 15:23, 2 மார்ச் 2011 (UTC)

👍 விருப்பம்--தமிழ்க்குரிசில் (பேச்சு) 11:36, 7 திசம்பர் 2012 (UTC)Reply

Return to "அதிக மக்கள்தொகை கொண்ட முதல் ஐம்பது நகரங்கள்" page.