விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/சூன் 28

Armisticetrain.jpg

சூன் 28:

சிங்கராயர் தாவீது (பி. 1907· சின்னப்பா தேவர் (பி. 1915· எஸ். எஸ். கணேசபிள்ளை (பி. 1937)
அண்மைய நாட்கள்: சூன் 27 சூன் 29 சூன் 30