விக்கிப்பீடியா:குறிப்பிடத்தக்கமை

(விக்கிப்பீடியா:குறிப்பிடத்தக்கவை இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)


குறுக்கு வழி:
விக்கிப்பீடியா:குறிப்பிடத்தக்கமை

குறிப்பிடத்தக்கத் தன்மை பற்றிய கொள்கையோ, இதுபற்றிய திட்டமோ விக்கிப்பீடியாவுக்கு இல்லை.

விக்கிப்பீடியாவினுள் ஒரு தலைப்பின் குறிப்பிடத்தக்கத் தன்மை, என்பது ,அது குறித்து கட்டுரை வரையத் தகுதி கொண்டதா என அளவிடுதலாகும். கட்டுரைப் பொருள் குறிப்பிடத்தக்கதாக அல்லது அறிய வேண்டிய ஒன்றாக அமைய வேண்டும். ஓர் கட்டுரைப் பொருளின் குறிப்பிடத்தக்கத் தன்மை அதன் புகழ்,பெருமை அல்லது பரவலான அறிமுகம் குறித்தது மட்டுமே அல்ல; கீழ்வரும் வழிகாட்டுதல்களோடு இவையும் சேர்ந்திருந்தால் அவை பொருளின் சிறப்பைக் கூட்டலாம்.

பொதுவான குறிப்பிடத்தக்கத் தன்மைக்கான வழிகாட்டல்கள்தொகு

ஓர் கட்டுரைப்பொருள் அதனுடன் தொடர்பற்ற நம்பகமான மூலங்களில் பரவலான கட்டுரைகள் கிடைக்கப்பெற்றால் அதனைக் குறித்து தனியான கட்டுரை ஆக்கலாம் என்று கொள்ளலாம்.

 • "பரவலான கட்டுரைகள்" : குறிப்பிட்ட பொருளில் நேரிடையான பல கட்டுரைகள் மிக விவரமாக நம்பகமான மூலங்களில் கிடைக்கப்பெறுதலும் சொந்த ஆய்வு இல்லாது அவற்றைப் பெற முடிவதுமாகும். பரவலான என்பதன் மூலம் அவை எங்கோ குறிப்பிடப்படாமல் கட்டுரைகளின் முதன்மைப் பொருளாக இருப்பதை உறுதி செய்கிறது.[1]
 • "நம்பகமானவை" :கட்டுரைப்பொருள் பெறப்படும் மூலங்கள் சரிபார்க்கக்கூடியனவாகவும் நம்பகமான மூலங்களாக அறியப்படுவனவாகவும் இருத்தல். அவை அச்சு அல்லது பிற ஊடகங்களில் வெளியாகி யிருக்கலாம். பொருளின் மீது இரண்டாம் நிலை மூலங்கள் எழுதப்பட்டிருத்தல் குறிப்பிடத்தக்கத்தன்மைக்கு சிறப்பாகும்.
 • "மூலங்கள்,":[2] செய்தித் தாள்கள்,புத்தகங்கள்,மின்னூல்கள், வார/மாத இதழ்கள்,தொலைக்காட்சி,வானொலி ஆவணங்கள், அரசு அறிக்கைகள், அறிவியல் இதழ்கள் மற்றும் இரண்டாம் நிலை மூலங்கள் குறிடத்தக்கத்தன்மையை வெளிப்படுத்துகின்றன. நம்பகமான மூலங்களின் எண்ணிக்கையும் வகையும் எந்தளவு ஆழமாக கட்டுரைப்பொருள் விவாதிக்கப்படுகிறது மற்றும் கட்டுரையின் தரம் இவற்றை முடிவு செய்யும். பல்வேறு மூலங்கள் பொதுவாக எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.[3]
 • "தொடர்பற்றவை": கட்டுரைப்பொருளுடன் தொடர்புடையவர் வெளியிட்ட ஆக்கங்களை புறக்கணித்தல். இவை சுயவிளம்பரம், விளம்பரங்கள்,சொந்த ஆக்கங்கள், சுயசரிதங்கள், பத்திரிக்கை அறிக்கைகள் என்பன அடங்கும். கட்டுரை நபருடன் அண்மைத்திருக்கும் நண்பர்களும் உறவினர்களும் வெளியிட்ட ஆக்கங்களும் எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது.[4]
 • "கொள்ளலாம்" : ஏனெனில் நம்பகமான மூலங்களில் பரவலான கட்டுரைகள் இருப்பது மட்டுமே கட்டுரைப் பொருள் குறித்து விக்கிப்பீடியாவில் தனிக்கட்டுரை துவங்க உறுதி வழங்குவதில்லை. இப்பொருளுக்கு தனிக்கட்டுரை அமையக்கூடுமானாலும் அவை தனிக்கட்டுரையாக அமையப் பொருத்தமில்லாதது என பல தொகுப்பாளர்கள் இணக்க முடிவு எட்டலாம். காட்டாக, அக்கட்டுரைகள் கலைக்களஞ்சியத்திற்கு தகுதியானதல்லாதவையாக இருக்கலாம்.[5]

மேற்கண்ட வழிகாட்டுதல்களின்படி அமைந்து பலராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட கட்டுரைபொருள் தனிக்கட்டுரையாக உருவாக்கப்படலாம். மெய்யறிதன்மை இல்லாத அல்லது உள்ளடக்கம் பல மூலங்கள் வழியே துணைநிற்காதவை மற்றொரு கட்டுரையின் பகுதியாக அமையலாம்.

குறிப்பிடத்தக்கத் தன்மை மற்றும் நீக்கம்தொகு

குறிப்பிடத்தக்கத் தன்மை இல்லாதிருத்தல் நீக்கம் செய்வதற்கான அடிப்படைத்தகுதி என்று விவாதம் செய்யப்படுகிறது, ஏனெனில், (மற்றவற்றுடன்) deletion policy இதுபற்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. ஆகவே Wikipedia is not paper (கோட்பாட்டளவில்) தாள் அல்ல, அளவிற்கும் வரையறை இல்லை, நமது மற்ற அடிப்படைத் தகுதிகளுக்குள் உட்படும் "எல்லாவற்றையும்" ஏன் சேர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது. verifiability and no original research.

குறிப்பிடத்தக்கதல்ல எனப்படும் கட்டுரைகளை நீக்குவது தொடர்பான விவாதங்கள்தொகு

 • விக்கிபீடியா ஒரு முதன்மைத் தரவோ, இரண்டாம் நிலைத்தரவோ அல்ல-நேரடிக் கண்காணிப்பின்மூலமாக பதிப்பிப்பதற்கான ஒரு வாகனமாக அதனைக்கொள்ளலாம்-இந்நிலையில் குறிப்பிடத்தக்க பொருண்மைகள் அதில் காணக்கிடைப்பதில்லை. "அடுத்த வீட்டில் உள்ள நாயைப் பற்றி ஏன் எழுதக்கூடாது? (ஏனென்றால் அது இருப்பதைப்பற்றி எளிதாக உறுதி செய்யமுடியும் என்ற கோணத்திலும், நடுநிலைக்கொள்கை NPOV என்ற நிலையிலும்) என்று சிலர் கேட்கலாம்"
 • குறிப்பிடத்தக்க என்ற சொல் எப்பொழுதும் "சிறப்புத்தன்மை" அல்லது "செய்திமதிப்பு" என்பதற்கான பொருளாகக் கருதப்படுகிறது மக்களால் குறிப்பிடத்தக்கன அல்ல என்ற நிலையில் கருதப்படுவதால் பெரும்பாலான vanity கட்டுரைகள் நீக்கப்படுகின்றன. சில சமயங்களில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்கதல்ல என்று கருதப்படும் கட்டுரையில் காணப்படும் சில பொருண்மைகள் மற்றொரு கட்டுரையுடன் இணைப்பு செய்யப்படும். உதாரணமாக, ஓர் ஆங்கிலேயச் சிறுவன் British Police Cadetsக்காக ஒரு புதிய நிறுவனம் திட்டத்தை உருவாக்கியதற்காக அவனது காவல்துறையிடமிருந்து ஒரு விருது பெற்றால் அவன் தன்னைப் பற்றிய ஒரு பம்மாத்துக் கட்டுரையினை எழுதலாம். புதிய அமைப்புத்திட்டம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகவும், விருது வழங்கும் விழாவும், அப்பையனைப் பற்றிய குறிப்பும் குறிப்பிடத்தக்கதல்ல என்று தீர்மானிக்கப்படலாம். இதனைப் பொறுத்தவரை அந்த vanity கட்டுரையில் ஆங்கிலேயப் பையனைப் பற்றிய குறிப்பிடத்தக்க பொருண்மை என்பதானது பிரிட்டனில் காணப்படும் பிரிவுத்திட்டம் (cadet schemes) பற்றிய பெரிய கட்டுரையுடன் இணைக்கப்படலாம்.

குறிப்பிடத்தக்கன அல்ல என்பதற்காக கட்டுரைகளை நீக்குவதற்கான எதிர்வாதங்கள்தொகு

குறிப்புகள்தொகு

 1. Examples: The 360-page book by Sobel and the 528-page book by Black on ஐபிஎம் are plainly non-trivial. The one sentence mention by Walker of the band Three Blind Mice in a biography of பில் கிளின்டன் (Martin Walker (1992-01-06). "Tough love child of Kennedy". தி கார்டியன். http://www.guardian.co.uk/usa/story/0,,1240962,00.html. ) is plainly trivial.
 2. Including but not limited to newspapers, books and e-books, magazines, television and radio documentaries, reports by government agencies, and scientific journals. In the absence of multiple sources, it must be possible to verify that the source reflects a neutral point of view, is credible and provides sufficient detail for a comprehensive article.
 3. Lack of multiple sources suggests that the topic may be more suitable for inclusion in an article on a broader topic. Mere republications of a single source or news wire service do not always constitute multiple works. Several journals simultaneously publishing articles in the same geographic region about an occurrence, does not always constitute multiple works, especially when the authors are relying on the same sources, and merely restating the same information. Specifically, several journals publishing the same article within the same geographic region from a news wire service is not a multiplicity of works.
 4. Works produced by the subject, or those with a strong connection to them, are unlikely to be strong evidence of interest by the world at large. See also: விக்கிப்பீடியா:நலமுரண் for handling of such situations.
 5. Moreover, not all coverage in reliable sources constitutes evidence of notability for the purposes of article creation; for example, directories and databases, advertisements, announcements columns, and minor news stories are all examples of coverage that may not actually support notability when examined, despite their existence as reliable sources.