விஜய் விருதுகள் (இந்த ஆண்டின் சிறந்த கண்டுபிடிப்பு)

விஜய் விருதுகள் (இந்த ஆண்டின் சிறந்த கண்டுபிடிப்பாளர்) என்பது விஜய் தொலைக்காட்சியால் தமிழ் திரைத்துறையில் சிறந்த புதிய முயற்சிகளுக்காக கொடுக்கப்படும் விருதாகும். இது விஜய் விருதுகள் நிகழ்ச்சியில் நடுவர்களால் வருடந்தோறும் கொடுக்கப்படும் விருதாகும்.

பட்டியல் தொகு

வருடம் விருது பெற்றவர் திரைப்படம் மூலம்
2010 ரேமோ பிரெனன்டர்சு
மதன் கார்க்கி
எந்திரன் (திரைப்படம்)
2009 பாண்டிராஜ் பசங்க [1]
2008 ஜேம்ஸ் வசந்தன் சுப்பிரமணியபுரம் [2]
2007 வெங்கட் பிரபு சென்னை 600028 [3]
2006

மேற்கோள்கள் தொகு