ஹுப்பள்ளி சந்திப்பு தொடருந்து நிலையம்

ஹுப்பள்ளி சந்திப்பு (UBL), இந்திய மாநிலமான கர்நாடகத்தின் ஹூப்ளி(ஹுப்பள்ளி)யில் உள்ளது. இந்த சந்திப்பி இந்திய இரயில்வேயின் தென்மேற்கு ரயில்வே மண்டலத்துக்கு உட்பட்டது.

ஹுப்பள்ளி தொடர்வண்டி நிலையம்
ஹுப்பள்ளி தொடர்வண்டி நிலையம்

வண்டிகள் தொகு

இங்கு நின்று செல்லும் தொடர்வண்டிகள்:

சான்றுகள் தொகு