அமைதி (ஒலிப்பு) என்பதற்குப் பல பொருள்கள் தமிழில் உள்ளன எனினும் இக் கட்டுரையில் இது போர், பகைமை, வன்முறை என்பவற்றுக்கு எதிர்ச்சொல்லாகவே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தற்காலப் பயன்பாட்டில் அமைதி என்பது, பகைமை இல்லாத ஒரு நிலையைக் குறிக்கும் ஒரு கருத்துருவாகும். பன்னாட்டு மட்டத்தில் இது போர் இல்லாத நிலையையும் குறிக்கும். குடிசார் ஒழுங்கின்மை இல்லாதநிலை எனவும் இதனை வரையறுப்பது உண்டு. தனிப்பட்டவர்கள் சார்பிலும் அமைதி என்னும் சொல் பயன்படுகிறது. இது, வன்முறை சாராத வாழ்வு என்னும் கருத்துருவுடன் தொடர்புள்ளது. இங்கே பிற மனிதர் உடனான தொடர்புகளும் மதிப்பு, நீதி, நல்லெண்ணம் என்பவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டிருப்பதைக் குறிக்கின்றன. இதே புரிதலின் அடிப்படையில், ஒருவர் தனது சொந்த உணர்வுகளின் அடிப்படையில் அமைதி பெறுதல் என்ற ஒரு நிலையும் உண்டு. இது மன அமைதி அல்லது நிம்மதி என்பதோடு தொடர்புபட்டது. பல வழிகளிலும், அமைதி என்பதன் அடிப்படையான பொருளில், முரண்பாடுகளின் மூலங்களாகப் பாதுகாப்பின்மை, சமூகநீதியின்மை, பொருளியல் ஏற்றத்தாழ்வு என்பன சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன. அமைதி என்பது முரண்பாடுகளின் முடிவைக் குறிக்கும் ஓர் இலட்சிய நிலை எனலாம்.

Gari Melchers, Mural of Peace, 1896.

மகாத்மா காந்தியின் கூற்றுப்படி, ஒடுக்கப்பட்ட சமூகம் ஒன்றில் வன்முறைகள் இல்லாமல் இருந்தாலும், சமூக நீதி இல்லாமல் இருக்கும் வரை அங்கே அமைதி இருப்பதாகக் கூறமுடியாது. காந்தி, அமைதி குறித்த ஒரு நோக்கைக் கொண்டிருந்தார். நீதி என்பது அமைதிக்கு அடிப்படையானதும் கட்டாயமானதுமான அம்சம் என்று அவர் கருதினார். இதன்படி, அமைதிக்கு வன்முறை இல்லாமை மட்டுமன்றி, நீதி இருக்கவேண்டியதும் அவசியம்.

சொல்லிலக்கணம்

தொகு

"சமாதானம்" ('peace') என்ற வார்த்தை ஆங்கிலோ-பிரெஞ்சு பெஸ் (Anglo-French pes) மற்றும் பிரெஞ்சு pais "சமாதானம், நல்லிணக்கம், மௌனம், உடன்பாடு" (11 ஆம் நூற்றாண்டு) ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது.[1] ஆனால், பெஸ் ('pes) தன்னை இலத்தீன் வார்த்தை (pax) பாக்ஷ் இருந்து வருகிறது, அதாவது "சமாதானம், உடன்பாடு, சமாதான உடன்படிக்கை, அமைதி, விரோதப் போக்கு, ஒற்றுமை இல்லாதது." யூத வார்த்தையின் கூற்றுப்படி, ஹீப்ரூ வினைச்சொல்லிலிருந்து 'முழுமையான, முழுமையானது' என்று பொருள்படும் எபிரேய வார்த்தையின் சலோம் மொழிபெயர்ப்பாக c.1300 இலிருந்து பல்வேறு தனிப்பட்ட வாழ்த்துக்களில் ஆங்கில வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டது. [2] இருப்பினும், 'சமாதானம்' என்பது வழக்கமான மொழிபெயர்ப்புதான் என்றாலும், அது அரபு மொழியில் சலாமுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கும் 'shalom', அமைதி, நீதி, நல்ல ஆரோக்கியம், பாதுகாப்பு, நல்வாழ்வு, பாதுகாப்பு, நல்ல அதிர்ஷ்டம் மற்றும் நேசம். [சான்று தேவை] தனிப்பட்ட அளவில், அமைதியான நடத்தைகள் மற்றவர்களின் நம்பிக்கைகளையும் நடத்தையையும் சகிப்புத்தன்மையுடன், மரியாதைக்குரியதாக, மரியாதைக்குரியவை, நன்மை, மற்றும் சகிப்புத்தன்மையை வெளிப்படுத்தும்.

சமாதானத்தின் பிற்பகுதியில் உள்ள புரிதல் ஒரு தனிநபரின் உள்நோக்கத்தோடும் அல்லது அவரது கருத்தியலுக்கும் பொருந்துகிறது. இது ஒரு சொந்த மனதில் "சமாதானமாக" இருப்பதால், c.1200 இலிருந்து ஐரோப்பிய குறிப்புகளில் காணப்படுகிறது. ஆரம்பகால ஆங்கில வார்த்தை கூட "அமைதியானது" என்ற பொருளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, சண்டையிடுதலைத் தவிர்க்கவும், அமைதி பெறவும் அமைதி மற்றும் தியான அணுகுமுறைகளை பிரதிபலிக்கின்றன - இடையூறுகள் அல்லது கிளர்ச்சிகள் இல்லாதவை.

பல மொழிகளில் சமாதானத்திற்கான வார்த்தை ஒரு வாழ்த்து அல்லது பிரியாவிடைக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது, உதாரணமாக ஹவாய் சொல் அலோஹ, அரேபிய வார்த்தை சலாம் போன்றன. ஆங்கிலத்தில், அமைதி என்ற வார்த்தை அவ்வப்போது பிரியாவிடை என்பதுபோல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. குறிப்பாக இறந்தவர்களுக்காக, சாந்தியடைக" (Rest in Peace) என்ற அர்த்தத்தில் பயன்படுத்துவதுபோல.

மத நம்பிக்கைகள் மற்றும் சமாதானம்

தொகு
 
பண்டைய கிரேக்க மதத்திலுள்ள அமைதிக்கான பெண்கடவுள் ஐரீன், தனது மகன் புளூட்டோவுடன் இருக்கும் சிலை

மத நம்பிக்கைகள் பெரும்பாலும், மனித வாழ்க்கையின் அடிப்படை பிரச்சினைகளை அடையாளம் காணவும், தொடர்புபடுத்தவும் முயல்கின்றன. மனிதர்களுக்கிடையே, அல்லது வேறுபட்ட சமூகங்களுக்கிடையே ஏற்படக்கூடிய மோதல்கள், முரண்பாடுகள் போன்றவையும் இந்தப் பிரச்சனைகளில் அடங்குகின்றன.

பாகன் விசுவாசம் அல்லது பல கடவுட் கொள்கையில், பண்டைய காலத்தில் மாந்தவுருவக வழிபாட்டில், கிரேக்க மொழி பேசும் இடங்களில் அமைதி என்ற அர்த்தம் தரும் ஐரின் என்ற பெண் கடவுளையும், இலத்தீன் மொழி பேசும் இடங்களில் அமைதி என்ற அர்த்தம் தரும் பக்சு என்ற கடவுளையும் வழிபட்டு வந்தனர். அந்த விக்கிரகங்கள் பூக்கள் நிரம்பிய பெரிய கொம்புடன் அல்லது ஒரு செங்கோலுடன் அல்லது ஜோதியுடன், அல்லது ஆலிவ் இலைகளுடன் இருக்கும் ஒரு முழு வளர்ந்த பெண்ணை வழக்கமாகச் சித்தரிக்கிறது.

கிறித்தவர்கள், இயேசு யூத மேசியாவாக இருக்கிறார் என நம்புகிறார்கள், அவர் கிறிஸ்து என்று அழைக்கப்படுகிறார்[3]. லூக்கா நற்செய்தியில், செக்கரியா அவருடைய மகன் ஜான் பின்வருமாறு கொண்டாடுகிறார்: நீயோ, குமாரனே, உன்னதமானவருடைய தீர்க்கதரிசி என்று அழைக்கப்படுவீர்கள்; கர்த்தருடைய சந்நிதானத்திலே நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து, அவருடைய ஜனங்கள் விசுவாசிக்கத்தக்கதாக அவருடைய ஜனங்கள் அவருடைய வழிகளை ஆயத்தப்படுத்தும்படிக்கு, அவருடைய வழிகளை ஆயத்தப்படுத்தி, உயரத்திலிருந்து வரும் பிரவேசம் இருள் மற்றும் மரணத்தின் நிழலில் உட்கார்ந்து, நம் கால்களை சமாதான பாதையில் வழிநடத்தும்படி நம்மை பிரகாசிக்கச் செய்யும்.

புனித ரோஸரி ஆவணத்தில் பல போர்த்துகீசிய ஆவணங்களை போப்ஸின் காட்சிகள் தொடர்ச்சியாக புனிதமான ரோசரி எனப்படும் கத்தோலிக்க செபமாலை நம்பிக்கைக்கு சமாதானத்தை வளர்ப்பதற்கான வழிவகையாக நம்புதல். 1966 ஆம் ஆண்டில், புனித ரோசரி நடைமுறையில் அவர் வலியுறுத்தினார், "கன்னிக்கு அன்பே மிகவும் பிரியமான பிரார்த்தனைகளால் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது", மற்றும் 1966 ஆம் ஆண்டில் மறுபிரவேசம் கிறிஸ்டி மேட்ரி, சமாதானத்தைத் தூண்டுவதற்கு, அக்டோபர் 1969 இல் திருத்தந்தை மாநாட்டில், திருத்தந்தை பவுல் VI, சமாதானத்தின் சிறந்த பரிசைப் பிரார்த்திக்கும் ஒரு பிரார்த்தனை என்று கூறினார்.

நீதி மற்றும் அநீதி

தொகு

பாரம்பரிய காலங்களிலிருந்து இது போல குறிப்பிடப்பட்டது, இரக்கமற்ற நடவடிக்கைகளை சுமத்தப்பட்டதன் மூலம் வெற்றிகரமாக சமாதானம் சில சமயங்களில் அடைய முடிந்தது. ரோமானிய வரலாற்றாசிரியர் Tacitus டேசிடஸ் தனது புத்தகத்தில் "அக்ரிகோலா இல் ரோமத்தின் ஆற்றலுக்கும் பேராசைக்கும் எதிரான சொற்பொழிவு மற்றும் தீய விவாதங்களை உள்ளடக்கியுள்ளார். ஒன்று, Tacitus கூறுகிறார் Caledonia படைப்பாளியான கால்காஸ் முடிவடைகிறது Auferre trucidare rapere falsis nominibus imperium, மேலும் ஒரு தீர்வை உறுதி செய்ய வேண்டும். (பொய்யான தலைப்பின்கீழ் படுகொலை செய்யப்படுதல், சாம்ராஜ்யம் என அழைக்கப்படுதல், அவர்கள் எங்கே பாலைவனமாக செய்கிறார்கள், அதை சமாதானமாக அழைக்கிறார்கள் - ஆக்ஸ்போர்டு திருத்தப்பட்ட மொழிபெயர்ப்பு).

சமாதானத்தின் கலந்துரையாடல் என்பது சமாதான வடிவத்தில் ஒரு விவாதம். இது ஒரு வெகுஜன ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட கொலைகள் (போர்) இல்லாதது அல்லது அமைதி ஒரு குறிப்பிட்ட நன்னெறி மற்றும் நீதி? ( சமாதானம் ).[4]

ஒரு சமாதானம் அல்லது அமைதி குறைந்தபட்சம் இரண்டு வடிவங்களில் காணப்படும்:

  • ஓர் எளிய ஆயுதங்கள் அற்ற அமைதி, போர் இல்லாமையை குறிக்கும்.
  • போர் இல்லாததால் உறவுகளின் பரஸ்பர தீர்வுக்கான குறிப்பிட்ட தேவைகளைச் சேர்த்து, அவை நீதி, பரஸ்பர மரியாதை, சட்டத்திற்கான மரியாதை மற்றும் நல்ல விருப்பம் போன்ற சொற்களால் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

நீண்ட கால அமைதி

தொகு

தற்பொழுதுள்ள நாடுகளில் அமைதி நீண்ட காலம் நிலவிய நாடு ஸ்வீடன். சுமார் 1814 ஆம் ஆண்டிலிருந்து (203 ஆண்டுகளுக்கு, (ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் லிபியாவில் போரின்போது ஸ்வீடனின் பங்களிப்பு கருதப்படவில்லையென்றால்) நாட்டின் முக்கிய பகுதிகளை ரஷ்யாவிடம் இழந்த பின்னரிலிருந்தாகும் நெப்போலியன் போர். ஸ்வீடிஷ் அமைதி அதன் புவியியல் நிலைப்பாட்டினால் ஓரளவிற்கு பின்வருமாறு விளக்கப்படலாம், சமாதான காலப்பகுதியில் இராணுவக் கூட்டணிகளில் பங்கெடுப்பதன் மூலம், போரின்போது ஸ்வீடிஷ் ஒரு குறிப்பிட்ட மட்டத்தில் நடுநிலைமை வகிப்பது, மற்றும் பாக்‌ஷ் பிரிட்டானிக்கா (1815-1914) மற்றும் பாக்‌ஷ் யூரோப்பியா / பாக்‌ஷ் அமெரிக்கானா (1950 ஆம் ஆண்டு முதல்).

நீண்ட கால அமைதிக்கு பிற உதாரணங்கள்:

இயக்கங்கள் மற்றும் செயல்முறை

தொகு

வன்முறையின்மை

தொகு

வன்முறையின்மை, எந்தவொரு வடிவிலான போர் அல்லது வன்முறைக்குமான எதிர்ப்பை எதிர்த்து போராடுவது அல்லது நன்மைகளை பெறுவது என்பதாகும். வன்முறையின்மை பின்வருபவை உள்ளடக்கியதாகும், சர்வதேச சர்ச்சைகள் சமாதானமாக தீர்க்கப்பட வேண்டும், இராணுவம் மற்றும் போரின் நிறுவனங்களை ஒழிப்பதற்கான அழைப்பு; அரசாங்க சக்தியால் (அராஜகவாத அல்லது தாராளவாத சமாதானம்) சமூகத்தின் எந்தவொரு அமைப்பிற்கும் எதிராக எதிர்ப்பதற்கு; அரசியல், பொருளாதார அல்லது சமூக இலக்குகளை பெற உடல் ரீதியான வன்முறையை பயன்படுத்துவதை நிராகரித்தல்; எந்த சூழ்நிலையிலும் வன்முறைக்கு எதிரானது, சுயத்தையும் மற்றவர்களுடைய பாதுகாப்பையும் உள்ளடக்கியது.

அமைப்புக்கள்

தொகு

ஐக்கிய நாடுகள்

தொகு

சர்வதேச சட்டம், சர்வதேச பாதுகாப்பு, பொருளாதார அபிவிருத்தி, சமூக முன்னேற்றம், மனித உரிமைகள் மற்றும் உலக சமாதானத்தை அடைதல் ஆகியவற்றில் ஒத்துழைப்புகளை வழங்குவதற்கான ஒரு குறிக்கோள் ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஆகும். நாடுகள் இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பின்னர், நாடுகளுக்கு இடையில் போர்களை நிறுத்தவும், பேச்சுவார்த்தைக்கான தளத்தை வழங்கவும் 1945 இல் ஐ.நா. நிறுவப்பட்டது.

பாதுகாப்பு சபை (Security Council) ஒப்புதல் அளித்த பின்னர், சமாதான உடன்படிக்கைகளை நடைமுறைப்படுத்தவும், போராளிகளைத் தொடர்ந்து போராடுவதைத் தடுக்கவும் ஆயுதமேந்திய மோதல்கள் சமீபத்தில் நிறுத்தப்பட்ட அல்லது இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன. ஐ.நா. அதன் சொந்த இராணுவத்தை பராமரிக்காததால், அமைதி காக்கும் சக்திகள் ஐ.நா.வின் உறுப்பு நாடுகளால் தானாக வழங்கப்படுகின்றன. ஐ.நா. உடன்படிக்கைகளை செயல்படுத்தும் "நீலத்தலைபாகைகள்" (Blue Helmets) என்று அழைக்கப்படும் படைகள் ஐக்கிய நாடுகள் பதக்கங்கள் வழங்கப்படுகின்றன, அவை இராணுவ அலங்காரங்களுக்கு பதிலாக சர்வதேச அலங்காரங்கள் என்று கருதப்படுகின்றன. அமைதிகாக்கும் படை 1988 ல் நோபல் பரிசு பெற்றது.

உலக நாடுகள் சங்கம்

தொகு

ஐ.நாவின் முக்கிய முன்னோடி நாடுகள் சங்கம் ஆகும். இது 1919 ஆம் ஆண்டின் பாரிஸ் அமைதி மாநாட்டில் உருவாக்கப்பட்டது, மற்றும் முதல் உலகப் போரின் போது வுட்ரோவ் வில்சன் மற்றும் பிற கருத்தியல்வாதிகளின் வாதிகளிலிருந்து வெளிவந்தது. 1919 இல் வெர்சாய் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டது, லீக் ஆப் நேஷன்ஸ், மற்றும் லீக் ஜெனீவா இரண்டாம் உலகப் போரின் விளைவாக அதன் கலைப்பு வரை மற்றும் ஐ.நா. 1920 களில் லீகிற்கு லீக் போட்டியிடுவதற்கான உயர்ந்த நம்பிக்கைகள், 1930 களில் லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் யூனியன் உறுப்பினர்கள் மத்தியில், நாஜி ஜேர்மனி, பாசிச இத்தாலி மற்றும் ஜப்பான் ஆகியவற்றிலிருந்து சவால்களை எதிர்கொள்வதற்கு லீக் போராடியதால் 1930 களில் பரந்தளவிலான ஏமாற்றத்திற்கு வழிவகுத்தது.

ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள்

தொகு

19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் அமைதிக்கான கருத்தொத்த இலட்சியவாதிகளால், அமைதிக்கான நோபல் பரிசு தோன்ற வழிவகுத்தது, மற்றும் ரோட்ஸ் உதவித்தொகை, சர்வதேச சமாதானத்திற்கான கார்னிஜி எண்டௌமென்ட், மற்றும் இறுதியாக நாடுகளின் கூட்டமைப்பு (லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ்) ஆகியவற்றையும் உருவாக்கியது, மேலும் பண்டைய ஒலிம்பிக் இலட்சியத்தின் மறு வெளிப்பாடு கண்டது. பியரி டி கோபெர்டின் தலைமையில், நவீன ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் முதன் முறையாக 1896 ஆம் ஆண்டில் இது நடைபெற்றது.

நோபல் அமைதிப் பரிசு

தொகு

அமைதிக்கான மிக உயர்ந்த பரிசு அல்லது கௌரவம் 1901 ஆம் ஆண்டு நோர்வே நோபல் குழுவினால் வழங்கப்பட்டது. ஆல்ஃபிரட் நோபலின் விருப்பத்தின் பேரில் பரிசை உருவாக்கியதன் பின்னர் இது சர்வதேச அளவில் குறிப்பிடத்தக்க நபர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படுகிறது. நோபல் இன் விருப்பத்தின்படி, சமாதான பரிசு "... நாடுகளுக்கு இடையேயான உறவுக்கான மிகச் சிறந்த அல்லது மிகச் சிறந்த வேலை செய்யப்படும், போர் நின்றுவிடுதல் அல்லது நின்று இராணுவம் மற்றும் சமாதான காங்கிரஸின் முன்னேற்றத்திற்காகவும் வழங்கப்படுகிறது.[5]

சர்வதேச மகாத்மா காந்தி அமைதிப் பரிசு

தொகு

மகாத்மா காந்தி பெயரிடப்பட்ட சர்வதேச காந்தி அமைதி விருது, இந்திய அரசால் ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படுகிறது. 1995 ஆம் ஆண்டு காந்தியின் 125 வது பிறந்த ஆண்டு விழாவைக் கருத்தில் கொண்டு வழங்கப்படுகிறது. இது அஹிம்சை மற்றும் பிற காந்திய வழிமுறைகளால் சமூக, பொருளாதார மற்றும் அரசியல் மாற்றம் தொடர்பாக தனிநபர்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் வழங்கிப்படும் ஆண்டு விருது. விருது தொகை ஒரு கோடி (10 million ) ரூபாய்கள் இது உலகில் எந்த நாணயத்திலும் மாற்றத்தக்கதாகும், ஒரு தகடு (plaque) மற்றும் சான்று (citation). இது தேசிய, இனம், மதம் அல்லது பாலியல் ஆகியவற்றைப் பொருட்படுத்தாமல் அனைவருக்கும் பொதுவானது.

அமைதியின் அளவீடும், தரவரிசையும்

தொகு

அமைதி என்பது தொட்டுணர முடியாத ஒன்றாக இருப்பினும், அதனை பல அமைப்புக்கள் அளவிட்டு தரவரிசைப்படுத்த முயற்சி செய்கின்றன. வன்முறைகள் நடக்கின்றனவா, இல்லையா என்பதன் அடிப்படையில் எடுக்கப்படும் 23 வெவ்வேறு குறியீடுகளைக்கொண்டு அமைதியின் அளவு கணிப்பிட்டு, உலக அமைதிச் சுட்டெண் இல் நாடுகள் தரவரிசைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன[6].

மேற்கோள்கள்

தொகு
  1. Online Etymology Dictionary, "Peace".
  2. Benner, Jeff: Ancient Hebrew Research centre: http://www.ancient-hebrew.org/27_peace.html பரணிடப்பட்டது 2014-04-26 at the வந்தவழி இயந்திரம்
  3. Benner, Jeff: Ancient Hebrew Research Center:http://www.ancient-hebrew.org/27_messiah.html பரணிடப்பட்டது 2014-04-26 at the வந்தவழி இயந்திரம்>
  4. Šmihula, Daniel (2013): The Use of Force in International Relations, p. 129, பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-80-224-1341-1.
  5. "Excerpt from the Will of Alfred Nobel". Nobel Foundation. Archived from the original on 26 October 2007. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-03-31.
  6. "Vision of Humanity". visionofhumanity.org.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அமைதி&oldid=3931428" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது