ஆரஞ்சு வயிற்று பச்சைக்குருவி

ஆரஞ்சு வயிற்று பச்சைக்குருவி
ஆண்
பெண்
உயிரியல் வகைப்பாடு
திணை: விலங்கு
பிரிவு: முதுகுநாணி
வகுப்பு: பறவை
வரிசை: பசாரிபார்மிசு
குடும்பம்: குளோரப்செடே
பேரினம்: குளோரோப்சிசு
இனம்: கு. செருதோனி
இருசொற் பெயரீடு
குளோரோப்சிசு கார்ட்விக்கி
(சார்டைன் & செல்பை, 1844)

ஆரஞ்சு வயிற்று பச்சைக்குருவி (Orange-bellied leafbird)(குளோரோப்சிசு கார்ட்விக்கி) என்பது மத்திய மற்றும் கிழக்கு இமயமலை, யுன்னான் மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவின் வடக்குப் பகுதிகளில் மட்டும் காணப்படும் ஒரு அகணிய பறவையாகும். ஆய்னானில் காணப்படும் சாம்பல் கொண்டை பச்சைக்குருவி, முன்பு இணை இனமாகக் கருதப்பட்டது.[2] இதன் சிற்றினப் பெயர் ஆங்கில இயற்கை ஆர்வலர் தாமசு கார்ட்விக்கை நினைவுபடுத்துகிறது.

விளக்கம் தொகு

ஆரஞ்சு-வயிற்று பச்சைக்குருவி, ஆரஞ்சு நிற வயிற்றினையும், பச்சை முதுகினையும், நீல வாலினையும் கொண்டுள்ளது. இது நீண்ட, வளைந்த அலகினைக் கொண்டுள்ளது. இது பூச்சிகள், சிலந்திகள் மற்றும் தேன் ஆகியவற்றை உண்கிறது. ஆரஞ்சு-வயிற்றை உடைய பச்சைக்குருவி மரக்கிளையின் நுனியில் உள்ள கிளைகளின் விளிம்புகளிலிருந்து இடை வேர்கள் மற்றும் இழைகளிலிருந்து தங்கள் கூடுகளை உருவாக்குகின்றன. இவை இடம்பெயர்வதில்லை .

மேற்கோள்கள் தொகு

  • Birds of the World by Colin Harrison and Alan Greensmith, Eyewitness Handbooks