ஆவணக் காப்பகம்

ஆவணக் காப்பகம் அல்லது ஆவணகம் என்பது, ஒரு நாடு, சமூகம் அல்லது ஒரு நிறுவனத்தின் வரலாற்று ஆவணங்களைப் பல்வேறு தேவைகளுக்காகப் பாதுகாத்து வைக்கும் ஒரு இடமாகும். பல ஆவணக் காப்பகங்கள், நூற்றாண்டுகள் பழமைவாய்ந்த ஆவணங்களைப் பாதுகாத்து வருகின்றன. இதனால் இவை அந் நாடுகளினதும், சமுதாயங்களினதும் நினைவுகளைப் பொதிந்து வைத்திருக்கின்றன என்று கூற முடியும். "மக்களுடைய நடவடிக்கைகள், கொடுக்கல் வாங்கல்கள் போன்றவற்றுக்கான சான்றுகளைச் சேகரித்து வைத்திருப்பதன் மூலம், ஆவணக் காப்பகங்கள், நிர்வாகத்துக்கு உதவி செய்வதுடன், தனிப்பட்டவர்களினதும், நிறுவனங்களினதும், நாடுகளினதும் உரிமைகளுக்கு அடிப்படியாக அமைந்துள்ளன" என்றும், "நாட்டு மக்கள், அதிகாரபூர்வத் தகவல்களையும், தமது வரலாறு தொடர்பான தகவல்களையும் பெற்றுக்கொள்ளும் உரிமையை உறுதி செய்வதன் மூலம், ஆவணக் காப்பகங்கள், குடியாட்சி, பொறுப்புத் தன்மை, நல்ல நிர்வாகம் ஆகியவற்றுக்கு அடித்தளமாக அமைவதாகவும், ஆவணக் காப்பகங்களின் அனைத்துலக சபையின் இணையத் தளம் சுட்டிக் காட்டுகின்றது.

காப்பகத்தின் பதிவு செய்யப்பட்ட பெட்டிகள்.

பொதுவாக, ஆவணக் காப்பகங்களில் உள்ள பதிவுகள் நிரந்தரமாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள அல்லது நீண்டகால கலாச்சார, வரலாற்று, அல்லது தெளிவான மதிப்பீட்டின் அடிப்படை. காப்பகப் பதிவுகள் பொதுவாக வெளியிடப்படாதவையகவும், தனித்துவமயகவும் இருக்கும், புத்தகங்கள் அல்லது இதழ்கள் போன்ற பல ஒத்த பிரதிகள் காப்பகங்களுக்கு இருக்காது. இதன் பொருள், காப்பகங்கள் தங்கள் பணிகளை மற்றும் அமைப்பிற்கான நூலகங்களில் இருந்து மிகவும் வித்தியாசமானதாக இருக்கின்றன, இருப்பினும் காப்பக சேகரிப்புகள் பெரும்பாலும் நூலக கட்டிடங்களில் காணப்படுகின்றன.

காப்பகங்களில் பணியாற்றும் ஒரு நபர் ஒரு காப்பாளர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். காப்பகங்களின் தகவல்களை ஒருங்கிணைத்தல், பராமரித்தல் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்துதல் காப்பக விஞ்ஞானம் என அழைக்கப்படுகின்றன. சேமிப்பிர்க்கன இடமாக காப்பகத்தயும், களஞ்சியத்தயும் குறிப்பிடுவர்.[1]

வரலாற்றுப் பதிவுகள் அல்லது அதை வைத்திருக்கும் இடங்களைக் குறிப்பிடும் போது, பன்மடங்கு வடிவம் காப்பகங்கள் என்று பயன்படுத்துவர்.[2]

சொற்பிறப்பு

தொகு

ஆரம்பத்தில் கிரேக்கம் மொழியில் 'ஆர்கியொன்(archeion)' என்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சொல், அதாவது தலைவரின் வீடு அல்லது இருப்பிடத்தை குறிக்கும், இதில் முக்கியமான உத்தியோகபூர்வ மாநில ஆவணங்களை பதிவு செய்யப்பட்டு, ஆர்கோன்(தலைவன்) அதிகாரத்தின் கீழ் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

காப்பகத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட பெயர்ச்சொல் காப்பகம் ஆகும்.

வரலாறு

தொகு

உத்தியோகபூர்வ ஆவணங்களை சேமித்து வைத்திருப்பது பழமையானது. மூன்றாம் மற்றும் இரண்டாவது நூற்றாண்டுகளுக்கும் கி.மு. முன்பு தொல்பொருள் ஆய்வாளர்கள் எப்லாவிலிருந்து, மாரி, Amarna, Hattusas, உகரிட், மற்றும் Pylons போன்ற தளங்களில் நூற்றுக்கணக்கான (சில நேரங்களில் ஆயிரக்கணக்கான) களிமண் மாத்திரை காப்பகங்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இந்த கண்டுபிடிப்புகள் மூலம் பண்டைய எழுத்துக்கள், மொழிகள், இலக்கியம், மற்றும் அரசியலை அறிய அடிப்படையாக அமைந்ததுள்ளது.

காப்பகங்களை பண்டைய சீனர்கள், பண்டைய கிரேக்கர்கள், மற்றும் பழங்கால ரோமர்கள் (தபுலூரியா என்று அழைத்தவர்கள்) நன்கு வளர்த்துவந்தர்கள். இருப்பினும், அவை அழிக்கப்பட்டுவிட்டன, ஏனெனில் பாப்பிரஸ் மற்றும் காகித போன்ற பொருட்களில் எழுதப்பட்ட ஆவணங்கள் கல் மாத்திரையைப் போலல்லாமல் வேகமாக மோசமாகிவிட்டன. மத்திய காலங்களிலிருந்து தேவாலயங்கலள், ராஜ்யங்கள் மற்றும் நகரங்களின் ஆவணக் காப்பகங்கள் உயிர் வாழ்கின்றன, மேலும் அவற்றின் அதிகாரப்பூர்வ நிலை இன்றும் தடையின்றி வைக்கப்படுகின்றன. அதுவே இன்ந்காலாகட்டத்தின் வரலாற்று ஆராய்ச்சிக்கான அடிப்படை கருவியாகும்.

நவீன காப்பக சிந்தனை பிரெஞ்சு புரட்சியின் காலத்திலிருன்து பல வேர்களைக் கொண்டுள்ளது. பிரான்சின் தேசிய ஆவணக் காப்பகம், உலகின் மிகப் பெரிய காப்பகத் தொகுப்பைக் கொண்டிருக்கிறது, 625 ஏ.டி. வரை பதிவுசெய்யப்பட்ட பதிவுகள், 1790 ல் பிரெஞ்சு புரட்சியின் போது பல்வேறு அரசாங்கங்கள், சமய மற்றும் தனிப்பட்ட ஆவணங்களை புரட்சியாளர்களால் கைப்பற்றப்பட்டன.

ஆவணக் காப்பகங்களும் நூலகங்களும்

தொகு

ஆவணக் காப்பகங்களும் நூலகங்களும் எந்த வகையான சேகரிப்புக்களைக் கொண்டிருக்கின்றன, எந்த வகையான அணுக்கத்தை வழங்குகின்றன என்பதில் கணிசமான வேறுபடுகின்றன. காப்பகங்கள் மூல ஆவணங்களையும், வெளியிடப்பட்டாத சேகரிப்புக்களையும் கொண்டிக்கும். நூலகம் வெளியிடப்பட்ட ஆக்கங்களைப் பெரிதும் கொண்டு இருக்கும். நூலகத்தின் நோக்கம் தனது சேகரிப்பில் உள்ள ஆக்கங்களுக்கு விரிவான அணுக்கத்தை வழங்குதல் ஆகும். காப்பகம் தனது சேகரிப்பைப் பாதுகாத்து கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணுக்கத்தை வழங்கும். எண்ணிம ஆவணக் காப்பகங்கள், நூலகங்கள் இந்த வேறுபாட்டைக் குறைத்துள்ளன.

காப்பகத்தின் வகைகள்

தொகு

வரலாற்றாசிரியர்கள், மரபுவழியலாளர்கள், வக்கீல்கள், மக்கள் கணிப்பலர்கலள், திரைப்பட இயக்குனர்கள், மற்றும் பலர் காப்பகங்களில் ஆய்வு நடத்தினர்[3]. ஒவ்வொரு காப்பகத்திலும் ஆராய்ச்சி செயல்முறை தனித்துவமானது, காப்பகத்தை உள்ளடக்கிய நிறுவனத்தை சார்ந்துள்ளது. பல வகையான காப்பகங்கள் இருந்தாலும், ஐக்கிய மாகாணங்களில் மிக சமீபத்திய மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புகள் ஐந்து பிரதான வகைகள்: கல்வி, வியாபாரம் (இலாபத்திற்காக), அரசு, இலாபமற்றவை மற்றும் பிற காப்பகங்களுடன் தொடர்புடைய நான்கு முக்கிய பகுதிகள் உள்ளன: பொருள் தொழில்நுட்பங்கள், அமைப்புக் கோட்பாடுகள், புவியியல் இடங்கள், மனிதர்கள் மற்றும் மனிதரல்லாத சிக்கலான உருவங்கள். இந்தத் தளங்கள் மேலும் எந்த வகை காப்பகத்தை உருவாக்குகின்றன என்பதை மேலும் வகைப்படுத்த உதவும்.

பயனர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள்

தொகு

கல்வி நிறுவனங்கள்

தொகு

கல்லூரிகளில், பல்கலைக்கழகங்கள், மற்றும் பிற கல்வி வசதிகளில் உள்ள ஆவணங்களை ஒரு நூலகத்திற்குள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன மற்றும் கடமைகளை காப்பாளர் கண்கானிப்பார், மேலும் ஒரு காப்பகத்தினால் கல்விக் நிறுவன வரலாற்றைப் பாதுகாப்பதோடு, கல்விசார் சமூகத்திற்கு சேவை செய்வும் உதவுகின்ரன[4]. கல்விசார் காப்பகம் நிறுவனத்தின் நிர்வாக பதிவுகள், முன்னாள் பேராசிரியர்களின் மற்றும் ஜனாதிபதிகளின் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் சார்ந்த ஆவணங்கள், பள்ளி நிறுவனங்கள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் தொடர்பான நினைவுச்சின்னங்கள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியிருக்கும், மேலும் அரிய புத்தகங்கள் அல்லது ஆய்வு நகல் போன்றவை ஒரு மூடிய உருவம் உள்ள பெடிக்குள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். கல்விக் காப்பகத்தின் பயனர்கள் பட்டதாரிகள், பட்டதாரி மாணவர்கள், ஆசிரியர்களும் பணியாளர்களும், அறிஞர் ஆராய்ச்சியாளர்களும் பொது மக்களும் போன்றவர்களே இருக்க முடியும்.

அரசாங்கம்

தொகு

அரசு ஆவணங்களில் உள்ளூர், மாநில அரசுகள் மற்றும் தேசிய (அல்லது கூட்டாட்சி) அரசின் காப்பகங்கள் அடங்கும். யார் வேன்டுமானலும் அரசாங்க காப்பகத்தை பயன்படுத்தலாம் இதை அதிகம் பயன்படுத்துவோர் நிருபர்கள், மரபுசார் வல்லுனர்கள், எழுத்தாளர்கள், வரலாற்று ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் ஒருவரின் வீடு அல்லது பிராந்தியத்தின் வரலாற்றைப் பற்றிய தகவல்களைத் தேடும் நபர்கள். பல அரசாங்க ஆவணங்கள் பெரும்பாலும் பொதுமக்களுக்கு திறந்திருக்கும் மற்றும் சந்திப்புமுன்பதிவு தேவைப்படாது.[5]

இந்தியாவில், தேசிய ஆவணக் காப்பகம் (NAI) புது டெல்லியில் அமைந்துள்ளது.

இலாப நோக்கற்ற நிறுவனங்கள்

தொகு

இலாப நோக்கமற்ற காப்பகங்களில் வரலாற்று சமூகங்கள், மருத்துவமனைகள், அடித்தளங்களில் உள்ள களஞ்சியங்கள் உள்ளங்கும். இலாப நோக்கமற்ற காப்பகங்கள் வழக்கமாக நன்கொடையாளர்களிடமிருந்து தனிப்பட்ட நிதிகளுடன் குறிப்பிட்ட நபர்களின் அல்லது இடங்களின் ஆவணங்களையும் வரலாறையும் பாதுகாக்கின்றன. பெரும்பாலும் இந்த நிறுவனங்கள் அரசு மற்றும் தனியார் நிதிகளிலிருந்து மானிய நிதியளிப்பை ஆதரிக்கின்றன[6]. கிடைக்கும் நிதிகளைப் பொறுத்து, இலாப நோக்கற்ற காப்பகங்கள் கிராமப்புற நகரத்தில் வரலாற்றுச் சமுதாயமாக ஒரு அரசாங்க வரலாற்று சமுதாயத்தை எதிர்க்கும் ஒரு மாநில வரலாற்று சமுதாயமாக பெரியதாக இருக்கலாம். காப்பகத்தின் இந்த வகை பயனர்கள் அவற்றை வைத்திருக்கும் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கையைவிட அதிகமாக இருக்கலாம். இலாப நோக்கமற்ற காப்பகங்களில் ஊழியர்கள் தொழில்முறை ஆர்வலர்களாகவோ, பேராசிரியர்களாகவோ அல்லது தன்னார்வலர்களாகவோ இருக்கக்கூடும், ஏனெனில் இலாப நோக்கமற்ற காப்பகத்தில் ஒரு நிலைக்குத் தேவையான கல்வி, சேகரிப்பு பயனர் தளத்தின் கோரிக்கைகளுடன் வேறுபடும்.

உசாத்துணைகள்

தொகு

ஆவணக் காப்பகங்களின் அனைத்துலக சபை

இவற்றையும் பார்க்கவும்

தொகு

தேசிய ஆவணக் காப்பகங்களின் பட்டியல்

 
விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Archives
என்பதில் ஊடகங்கள் உள்ளன.
  1. "archives | Society of American Archivists", www2.archivists.org (in ஆங்கிலம்), பார்க்கப்பட்ட நாள் 2018-04-29
  2. "Oxford University Press", Wikipedia (in ஆங்கிலம்), 2018-04-28, பார்க்கப்பட்ட நாள் 2018-04-29
  3. "National Museum of American History", Wikipedia (in ஆங்கிலம்), 2018-03-30, பார்க்கப்பட்ட நாள் 2018-04-29
  4. Kennesaw State University Archives, 2007-04-14, archived from the original on 2007-04-14, பார்க்கப்பட்ட நாள் 2018-04-29{{citation}}: CS1 maint: unfit URL (link)
  5. "Directions for Change - About Us - Library and Archives Canada", archive.is, 2007-02-27, archived from the original on 2007-02-27, பார்க்கப்பட்ட நாள் 2018-04-29{{citation}}: CS1 maint: unfit URL (link)
  6. "Business Archives Council - Home", www.businessarchivescouncil.org.uk (in ஆங்கிலம்), பார்க்கப்பட்ட நாள் 2018-04-29 {{citation}}: horizontal tab character in |title= at position 26 (help)
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஆவணக்_காப்பகம்&oldid=3791538" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது