கண்ணகி (பக்கவழி நெறிப்படுத்தல்)

விக்கிமீடியா பக்கவழி நெறிப்படுத்தல் பக்கம்

கண்ணகி என்பவர் தமிழ்க் காப்பியமான சிலப்பதிகாரத்தின் மையக் கதாபாத்திரமாக விளங்கும் பழம்பெரும் தமிழ்ப் பெண்மணி ஆவார்.

கண்ணகி என்ற தலைப்பு கீழ்கண்டவற்றைக் குறிப்பிடலாம்: