கும்பகோணம் தமிழ் இலக்கியங்கள்

தமிழ்நாட்டில் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கும்பகோணத்துடன் தொடர்புடைய பல தமிழ் இலக்கியங்கள் காணப்படுகின்றன.[1] அவை அந்தாதி, கலம்பகம், குறவஞ்சி, பதிகம், பிள்ளைத்தமிழ், புராணம், மான்மியம், வெண்பாமாலை என்ற நிலைகளில் அமையும்.

அந்தாதி தொகு

கலம்பகம் தொகு

குறவஞ்சி தொகு

பதிகம் தொகு

பிள்ளைத்தமிழ் தொகு

புராணம் தொகு

மான்மியம் தொகு

வெண்பா மாலை தொகு

மேற்கோள்கள் தொகு

  1. மகாமகம் 1992 சிறப்பு மலர்