குருணாகல் தேர்தல் மாவட்டம்

குருணாகல் தேர்தல் மாவட்டம் (Kurunegala electoral district) எனப்படுவது இலங்கையின் 1978 அரசியலமைப்பின் படி அமைக்கப்பட்ட 22 தேர்தல் மாவட்டங்களில் ஒன்றாகும். இலங்கை நாடாளுமன்றம், மாகாணசபைகள் போன்றவற்றுக்கு உறுப்பினர்களைத் தெரிவு செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு புவியியல் அலகு. இத்தேர்தல் மாவட்டம் வடமேல் மாகாணத்தின் குருணாகல் நிருவாக மாவட்டத்தை மட்டும் உள்ளடக்கிய அலகாகும். 225 இருக்கைகள் கொண்ட இலங்கை நாடாளுமன்றத்திற்கு இத்தேர்தல் மாவட்டத்தில் இருந்து 15 உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்படுகின்றனர். இம்மாவட்டத்தில் 2010 ஆம் ஆண்டில் 1,183,649 பேர் வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்றனர்.[1]

குருணாகல்
இலங்கைத் தேர்தல் மாவட்டம்
மாகாணம் வடமேற்கு
நிருவாக
மாவட்டங்கள்
குருணாகல்
தேர்தல்
தொகுதிகள்
14
வாக்காளர்கள் 1,183,649[1] (2010)
மக்கள்தொகை 1,535,000[2] (2008)
பரப்பளவு 4,816 கிமீ2[3]
உறுப்பினர்களின்
எண்ணிக்கை
15
உறுப்பினர்கள் அசோக அபயசிங்க, ஐதேமு
கே. டபிள்யூ. சாந்த பண்டார, ஐமசுகூ
இந்திக பண்டாரநாயக்க, ஐமசுகூ
தரநாத் பசநாயக்கா, ஐமசுகூ
சாலிந்த திசாநாயக்க, ஐமசுகூ
ரி. பி. ஏக்கநாயக்க, ஐமசுகூ
ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ, ஐமசுகூ
ஜயரத்ன ஹேரத், ஐமசுகூ
தயசிரி ஜயசேகர, ஐதேமு
அகில விராஜ் காரியவசம், ஐதேமு
எஸ். பி. நாவின்ன, ஐமசுகூ
காமினி ஜயவிக்கிரம பெரேரா, ஐதேமு
நிரஞ்சன் விக்கிரமசிங்க, ஐமசுகூ
சேனரத் விஜயசிங்க, ஐதேமு
அனுர பிரியதர்சன யாப்பா, ஐமசுகூ

தேர்தல் தொகுதிகள்

தொகு

குருணாகல் தேர்தல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தேர்தல் தொகுதிகள் பின்வருமாறு:

 1. பிங்கிரிய தேர்தல் தொகுதி
 2. தம்பதெனியா தேர்தல் தொகுதி
 3. தொடங்கசுலந்தை தேர்தல் தொகுதி
 4. கல்கமுவை தேர்தல் தொகுதி
 5. இரியாலை தேர்தல் தொகுதி
 6. கட்டுகம்பொலை தேர்தல் தொகுதி
 7. குளியாப்பிட்டி தேர்தல் தொகுதி
 8. குருணாகல் தேர்தல் தொகுதி
 9. மாவத்தகமை தேர்தல் தொகுதி
 10. நிக்கவரெட்டி தேர்தல் தொகுதி
 11. பண்டுவஸ்நுவர தேர்தல் தொகுதி
 12. பொல்காவலை தேர்தல் தொகுதி
 13. வாரியப்பொலை தேர்தல் தொகுதி
 14. யாப்பஹுவை தேர்தல் தொகுதி

மேற்கோள்கள்

தொகு
 1. 1.0 1.1 "Presidential Election - 2010 Badulla District". இலங்கைத் தேர்தல் திணைக்களம். Archived from the original on 2010-01-28. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2013-02-01.
 2. "Estimated mid year population by district, 2004 – 2008" (PDF). Statistical Abstract 2009. இலங்கை புள்ளிவிபரவியல் திணைக்களம். Archived from the original (PDF) on 2010-11-13. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2013-02-01.
 3. "Area of Sri Lanka by province and district" (PDF). Statistical Abstract 2009. இலங்கை புள்ளிவிபரவியல் திணைக்களம். Archived from the original (PDF) on 2010-11-13. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2013-02-01.