இலங்கையின் தேர்தல் மாவட்டங்கள்

இலங்கையின் தேர்தல் மாவட்டங்கள் (Electoral districts in Sri Lanka) என்பது இலங்கையின் 1978 அரசியலமைப்பின் படி இலங்கை நாடாளுமன்றத்திற்கு விகிதாசார அடிப்படையில் உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்காக தேர்தல் நோக்கங்களுக்காக மட்டும் அமைக்கப்பட்ட அலகுகள் ஆகும். இதனடிப்படையில் 22 தேர்தல் மாவட்டங்கள் அமைக்கப்பட்டன. இவை 160 வாக்கெடுப்புப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த 22 தேர்தல் மாவட்டங்களுக்கும் விகிதாசார பிரதிநிதித்துவ முறையின் கீழ் தேர்தல் நடைபெறுகின்றது.

இரண்டு தேர்தல் மாவட்டங்களைத் தவிர மீதமான 20 தேர்தல் மாவட்டங்களும் அவற்றின் நிருவாக மாவட்டத்தின் பெயர்களையே தாங்கியுள்ளன. மாறாக, யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி ஆகிய நிருவாக மாவட்டங்கள் தேர்தல் நோக்கங்களுக்காக ஒன்றிணைக்கப்பட்டு யாழ்ப்பாணத் தேர்தல் மாவட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது. அதே போல், மன்னார், முல்லைத்தீவு, வவுனியா ஆகிய நிருவாக மாவட்டங்கள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு வன்னித் தேர்தல் மாவட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது.

இந்த 22 புதிய தேர்தல் மாவட்டங்களிலும் முதற்தடவையாக 1989 ஆம் ஆண்டில் பொதுத்தேர்தல் நடத்தப்பட்டது.

உறுப்பினர்கள்

தொகு

இலங்கை அரசியலமைப்பின் படி, நாடாளுமன்றம் 225 உறுப்பினர்களைக் (ஆசனம்) கொண்டிருக்க வேண்டும்:[1]

 • மாகாண அடிப்படையில், ஒவ்வொரு மாகாணத்திற்கும் 4 உறுப்பினர்கள் என்ற அடிப்படையில் (பகுதி 96(4)) 36 உறுப்பினர்கள் தேர்தெடுக்கப்படுவார்கள்.[2] ஒவ்வொரு மாகாணத்திற்குமான உறுப்பினர்கள் குறிப்பிட்ட மாகானத்துக்குள் அடங்கிய தேர்தல் மாவட்டங்களுக்கிடையேயான தொகுதிப் பங்கீட்டு அடிப்படையில் தேர்தெடுக்கப்படுவார்கள்.[2]
 • அனைத்துத் தேர்தல் மாவட்டங்களுக்கும் மொத்தம் 160 இடங்கள் (பகுதி 98) ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.[3] தேர்தல் ஆணையம் ஆண்டு தோறும் அந்தந்த தேர்தல் மாவட்டங்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கையைப் பொருத்து தேர்தல் மாவட்டங்களின் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை முடிவு செய்யும்.
 • 29 இடங்கள் தேசியப் பட்டியலில் இருந்து நியமிக்கப்படுவார்கள் (பகுதி 99A).[4]

தொகுதிச் சீரமைப்பு ஆணையம்

தொகு

தேர்தல் மாவட்டச் சீரமைப்புக்காகவும், 36 மாகாண இருக்கைகளை நிர்ணயிப்பதற்காகவும் அரசியலமைப்பின் படி தொகுதிச் சீரமைப்பு ஆணையம் (Delimitation Commission) ஒன்று அமைக்கப்பட்டது.[2][5] தேர்தல் மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை 20 முதல் 25 வரை இருக்கலாம் என அரசியலமைப்பு வரையறுத்தது.[2]

1978 நவம்பர் 29 இல் தொகுதிச் சீரமைப்பு ஆணையம் நிறுவப்பட்டது. இதன் முடிவுகள் 1981 சனவரு 15 இல் வெளியிடப்பட்டன. இதன் படி இலங்கை 22 தேர்தல் மாவட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டது. இந்த 22 தேர்தல் மாவட்டங்களில் 21 மாவட்டங்களின் பெயர்கள் அந்தந்த நிருவாக மாவட்டங்களின் பெயர்களை எடுத்துக் கொண்டன. நிருவாக மாவட்டங்களான மன்னார், முல்லைத்தீவு, வவுனியா புதிதாக அமைக்கப்பட்ட வன்னி தேர்தல் மாவட்டமாக இணைக்கப்பட்டன. 36 மாகாண இருக்கைகளும் பின்வருமாறு மாகாணவாரியாகப் பிரிக்கப்பட்டன:

1984 பெப்ரவரியில் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் தெற்குப் பகுதியில் இருந்து கிளிநொச்சி மாவட்டம் என்ற புதிய நிருவாக மாவட்டம் அமைக்கப்பட்டது. இதனை அடுத்து இந்த இரு நிருவாக மாவட்டங்களும் யாழ்ப்பாணத் தேர்தல் மாவட்டத்தில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது.

மாவட்ட அடிப்படையில் இட ஒதுக்கீடு

தொகு

தற்போதைய உறுப்பினர்கள்

தொகு

தேர்தல் மாவட்ட அடிப்படையில் தற்போது அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை:

தேர்தல்
மாவட்டம்
மாகாணம் பரப்பளவு
கிமீ2
[6]
தேர்தல்
தொகுதிகள்
மக்கள்தொகை
(2012)
[7]
பதிவு செய்யப்பட்ட
வாக்காளர்கள்
(2011)[8]
பகுதி.98
உறுப்பினர்கள்
(2011)
பகுதி.96(4)
உறுப்பினர்கள்
(1979)
மொத்த
உறுப்பினர்கள்
(2011)[9]
அம்பாறை கிழக்கு மாகாணம் 4,415 4 645,803 441,287 5 2 7
அனுராதபுரம் வடமத்திய மாகாணம் 7,179 7 855,373 606,508 7 2 9
பதுளை ஊவா மாகாணம் 2,861 9 811,138 591,292 7 2 9
மட்டக்களப்பு கிழக்கு மாகாணம் 2,854 3 525,166 347,099 4 1 5
கொழும்பு மேல் மாகாணம் 699 15 2,322,942 1,512,670 17 2 19
காலி தென் மாகாணம் 1,652 10 1,058,902 790,207 9 1 10
கம்பகா மேல் மாகாணம் 1,387 13 2,298,190 1,538,368 17 1 18
அம்பாந்தோட்டை தென் மாகாணம் 2,609 4 595,802 442,060 5 2 7
யாழ்ப்பாணம் வட மாகாணம் 2,304 11 695,867 482,342 5 1 6
களுத்துறை மேல் மாகாணம் 1,598 8 1,214,720 853,609 9 1 10
கண்டி மத்திய மாகாணம் 1,940 13 1,367,900 1,002,493 11 1 12
கேகாலை சபரகமுவா மாகாணம் 1,693 9 837,100 631,981 7 2 9
குருநாகல் வடமேல் மாகாணம் 4,816 14 1,611,230 1,216,286 14 2 16
மாத்தளை மத்திய மாகாணம் 1,993 4 482,294 359,796 4 1 5
மாத்தறை தென் மாகாணம் 1,283 7 810,629 595,867 7 1 8
மொனராகலை ஊவா மாகாணம் 5,639 3 448,080 319,557 4 2 6
நுவரெலியா மத்திய மாகாணம் 1,741 4 706,156 488,133 5 2 7
பொலன்னறுவை வடமத்திய மாகாணம் 3,293 3 403,827 294,365 3 2 5
புத்தளம் வடமேல் மாகாணம் 3,072 5 760,651 517,557 6 2 8
இரத்தினபுரி சபரகமுவா மாகாணம் 3,275 8 1,082,051 769,814 9 2 11
திருகோணமலை கிழக்கு மாகாணம் 2,727 3 376,337 245,363 3 1 4
வன்னி வட மாகாணம் 6,580 3 364,021 221,409 2 3 5
தேசியப் பட்டியல் 29
மொத்தம் 65,610 160 20,274,179 14,268,063 160 36 225

ஆண்டுகள் வாரியாக இட ஒதுக்கீடு

தொகு

தேர்தல் மாவட்டங்களுக்கு ஆண்டுகள் வாரியாக ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள்.[10][11]

ஆண்டு தேர்தல் மாவட்டம் மொத்தம்
அம் அனு பது மட் கொழு காலி கம் அம்பாந் யாழ் களு கண் கேகா குரு மொன மா-ளை மா-றை நுவ பொல புத் இர திரு வன்
2011 வாக்காளர்கள்[8] 441,287 606,508 591,292 347,099 1,512,670 790,207 1,538,368 442,060 482,342 853,609 1,002,493 631,981 1,216,286 319,557 359,796 595,867 488,133 294,365 517,557 769,814 245,363 221,409 14,268,063
பிரிவு 98 இடங்கள் 5 7 7 4 17 9 17 5 5 9 11 7 14 4 4 7 5 3 6 9 3 2 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள்[9] 7 9 9 5 19 10 18 7 6 10 12 9 16 6 5 8 7 5 8 11 4 5 196
2010 வாக்காளர்கள் 436,148 598,274 590,341 344,750 1,542,491 784,530 1,529,563 438,202 484,791 845,626 997,807 629,669 1,209,323 315,452 354,112 593,778 482,550 290,494 509,714 761,336 246,890 236,449 14,222,290
பிரிவு 98 இடங்கள் 5 7 7 4 17 9 17 5 5 9 11 7 14 3 4 7 5 3 6 9 3 3 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள்[12] 7 9 9 5 19 10 18 7 6 10 12 9 16 5 5 8 7 5 8 11 4 6 196
2009 வாக்காளர்கள் 426,109 585,934 581,971 335,882 1,503,310 770,570 1,497,814 428,636 816,005 826,921 976,789 620,090 1,193,228 308,230 345,104 584,800 467,103 284,279 500,751 746,029 245,155 270,707 14,315,417
பிரிவு 98 இடங்கள் 5 7 6 4 17 9 17 5 9 9 11 7 13 3 4 6 5 3 6 8 3 3 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள்[13] 7 9 8 5 19 10 18 7 10 10 12 9 15 5 5 7 7 5 8 10 4 6 196
2008 வாக்காளர்கள் 420,835 579,261 574,814 333,644 1,521,854 761,815 1,474,464 421,186 721,359 813,233 970,456 613,938 1,183,649 300,642 342,684 578,858 457,137 280,337 495,575 734,651 241,133 266,975 14,088,500
பிரிவு 98 இடங்கள் 5 7 6 4 17 9 17 5 8 9 11 7 13 3 4 7 5 3 6 8 3 3 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள்[14] 7 9 8 5 19 10 18 7 9 10 12 9 15 5 5 8 7 5 8 10 4 6 196
2007 வாக்காளர்கள் 414,523 569,417 561,021 331,269 1,560,593 753,172 1,458,295 414,112 716,435 801,326 955,108 605,626 1,171,881 294,761 338,946 576,208 452,395 277,056 489,852 713,205 240,632 262,539 13,958,372
பிரிவு 98 இடங்கள் 5 6 6 4 18 9 17 5 8 9 11 7 13 3 4 7 5 3 6 8 3 3 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள்[15] 7 8 8 5 20 10 18 7 9 10 12 9 15 5 5 8 7 5 8 10 4 6 196
2006 வாக்காளர்கள் 409,308 558,413 554,026 330,950 1,543,282 747,190 1,430,679 408,240 710,174 788,606 940,923 599,435 1,160,274 288,650 334,680 573,833 450,390 272,634 484,076 701,379 242,463 259,113 13,788,718
பிரிவு 98 இடங்கள் 5 6 6 4 18 9 17 5 8 9 11 7 13 3 4 7 5 3 6 8 3 3 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள்[16] 7 8 8 5 20 10 18 7 9 10 12 9 15 5 5 8 7 5 8 10 4 6 196
2005 வாக்காளர்கள் 399,395 547,303 541,331 324,387 1,502,967 736,813 1,397,358 401,540 707,309 772,999 923,017 589,676 1,140,125 282,724 328,938 568,125 449,539 266,652 476,781 684,529 242,112 254,751 13,538,371
பிரிவு 98 இடங்கள் 5 6 6 4 18 9 17 5 8 9 11 7 13 3 4 7 5 3 6 8 3 3 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள்[17] 7 8 8 5 20 10 18 7 9 10 12 9 15 5 5 8 7 5 8 10 4 6 196
2004 வாக்காளர்கள் 396,453 536,808 533,163 318,728 1,468,537 732,289 1,364,180 396,595 701,938 764,305 907,038 583,282 1,124,076 276,109 321,876 562,987 447,225 263,609 470,604 668,217 238,755 250,386 13,327,160
பிரிவு 98 இடங்கள் 5 6 6 4 18 9 16 5 8 9 11 7 14 3 4 7 5 3 6 8 3 3 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள்[18] 7 8 8 5 20 10 17 7 9 10 12 9 16 5 5 8 7 5 8 10 4 6 196
2003 வாக்காளர்கள் 387,512 523,485 518,958 310,172 1,450,845 723,080 1,339,715 389,998 651,361 753,327 891,356 574,917 1,104,895 268,517 316,847 555,929 439,861 259,039 460,084 655,248 229,315 229,535 13,033,996
பிரிவு 98 இடங்கள் 5 6 6 4 18 9 16 5 8 9 11 7 14 3 4 7 5 3 6 8 3 3 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள்[19] 7 8 8 5 20 10 17 7 9 10 12 9 16 5 5 8 7 5 8 10 4 6 196
2002 வாக்காளர்கள் 379,044 514,149 511,115 303,928 1,467,751 716,608 1,327,145 384,361 644,279 746,138 880,632 570,299 1,089,482 262,742 312,556 550,503 436,236 254,061 450,057 647,035 224,307 226,604 12,899,032
பிரிவு 98 இடங்கள் 5 6 6 4 18 9 16 5 8 9 11 7 14 3 4 7 5 3 6 8 3 3 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள் 7 8 8 5 20 10 17 7 9 10 12 9 16 5 5 8 7 5 8 10 4 6 196
2001 வாக்காளர்கள் 369,427 500,673 500,738 291,730 1,461,334 708,430 1,305,582 377,428 637,066 732,798 863,019 562,123 1,069,619 254,802 305,698 543,205 424,513 247,513 440,768 634,843 217,572 225,007 12,673,888
பிரிவு 98 இடங்கள் 5 6 6 4 18 9 16 5 8 9 11 7 14 3 4 7 5 3 6 8 3 3 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள் 7 8 8 5 20 10 17 7 9 10 12 9 16 5 5 8 7 5 8 10 4 6 196
2000 வாக்காளர்கள் 360,497 489,776 491,288 282,079 1,440,682 698,558 1,285,973 369,073 633,457 717,764 838,687 554,698 1,046,102 247,280 299,606 534,694 417,264 240,444 426,193 623,506 212,280 218,861 12,428,762
பிரிவு 98 இடங்கள் 5 6 6 4 19 9 17 5 8 9 11 7 13 3 4 7 5 3 5 8 3 3 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள் 7 8 8 5 21 10 18 7 9 10 12 9 15 5 5 8 7 5 7 10 4 6 196
1999 வாக்காளர்கள் 352,537 472,661 475,558 275,485 1,385,547 678,509 1,253,416 360,026 622,331 697,656 812,478 545,238 1,007,410 237,935 292,652 524,651 405,414 229,434 412,474 609,655 206,884 213,111 12,071,062
பிரிவு 98 இடங்கள் 5 6 6 4 18 9 17 5 8 9 11 7 13 3 4 7 5 3 6 8 3 3 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள் 7 8 8 5 20 10 18 7 9 10 12 9 15 5 5 8 7 5 8 10 4 6 196
1998 வாக்காளர்கள் 343,809 459,534 464,223 270,197 1,337,083 660,585 1,228,908 350,809 612,770 682,723 794,453 534,980 980,725 230,576 286,174 515,847 397,711 220,903 404,050 595,791 201,808 205,541 11,779,200
பிரிவு 98 இடங்கள் 5 6 6 4 18 9 17 5 8 9 11 7 13 3 4 7 5 3 6 8 3 3 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள் 7 8 8 5 20 10 18 7 9 10 12 9 15 5 5 8 7 5 8 10 4 6 196
1997 வாக்காளர்கள் 336,165 448,098 454,913 268,200 1,326,487 652,734 1,213,589 342,347 622,957 676,963 780,136 528,107 961,240 224,077 281,089 510,310 391,585 217,318 398,055 584,998 197,620 202,108 11,619,096
பிரிவு 98 இடங்கள் 5 6 6 4 18 9 17 5 9 9 11 7 13 3 4 7 5 3 5 8 3 3 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள் 7 8 8 5 20 10 18 7 10 10 12 9 15 5 5 8 7 5 7 10 4 6 196
1996 வாக்காளர்கள் 329,929 436,002 449,901 269,906 1,305,511 642,990 1,196,445 336,158 596,639 675,528 766,300 520,720 938,583 217,508 275,882 503,602 388,455 213,174 393,318 574,591 195,867 196,128 11,423,137
பிரிவு 98 இடங்கள் 5 6 6 4 18 9 17 5 8 9 11 7 13 3 4 7 5 3 6 8 3 3 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள் 7 8 8 5 20 10 18 7 9 10 12 9 15 5 5 8 7 5 8 10 4 6 196
1995 வாக்காளர்கள் 327,824 429,790 447,187 269,385 1,296,243 640,065 1,187,657 335,273 596,373 669,224 752,817 515,976 921,601 210,972 270,920 503,039 388,114 209,546 391,053 568,481 195,897 184,708 11,312,145
பிரிவு 98 இடங்கள் 5 6 6 4 18 9 17 5 8 9 11 7 13 3 4 7 5 3 6 8 3 3 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள் 7 8 8 5 20 10 18 7 9 10 12 9 15 5 5 8 7 5 8 10 4 6 196
1994 வாக்காளர்கள் 325,566 411,899 445,298 267,463 1,299,879 641,360 1,185,288 332,541 596,373 665,135 744,055 508,691 901,027 202,889 263,700 504,676 390,335 204,631 388,335 561,186 191,722 181,232 11,213,281
பிரிவு 98 இடங்கள் 5 6 6 4 18 9 17 5 8 9 11 7 13 3 4 7 6 3 5 8 3 3 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள் 7 8 8 5 20 10 18 7 9 10 12 9 15 5 5 8 8 5 7 10 4 6 196
1993 வாக்காளர்கள் 312,006 406,926 435,260 261,898 1,235,959 632,422 1,140,808 326,913 596,366 646,199 726,192 500,947 876,591 199,391 259,271 503,470 386,668 200,192 380,192 554,607 184,090 178,697 10,945,065
பிரிவு 98 இடங்கள் 4 6 6 4 18 9 17 5 9 9 11 7 13 3 4 7 6 3 5 8 3 3 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள் 6 8 8 5 20 10 18 7 10 10 12 9 15 5 5 8 8 5 7 10 4 6 196
1992 வாக்காளர்கள் 315,101 398,936 433,862 254,057 1,263,667 622,127 1,116,072 323,653 596,413 639,275 719,289 494,706 858,638 200,601 255,493 493,503 367,189 196,031 371,192 546,992 181,168 174,177 10,822,142
பிரிவு 98 இடங்கள் 5 6 6 4 19 9 16 5 9 9 11 7 13 3 4 7 5 3 5 8 3 3 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள் 7 8 8 5 21 10 17 7 10 10 12 9 15 5 5 8 7 5 7 10 4 6 196
1991 வாக்காளர்கள் 308,086 389,052 430,752 243,659 1,255,273 619,880 1,101,017 321,252 596,413 634,383 708,758 489,914 864,279 194,956 251,484 487,807 363,291 196,255 362,255 538,308 177,830 166,860 10,701,764
பிரிவு 98 இடங்கள் 5 6 6 4 19 9 16 5 9 9 11 7 13 3 4 7 5 3 5 8 3 3 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள் 7 8 8 5 21 10 17 7 10 10 12 9 15 5 5 8 7 5 7 10 4 6 196
1990 வாக்காளர்கள் 294,088 369,468 417,274 229,244 1,190,630 606,611 1,057,474 314,304 596,410 611,288 694,516 478,144 847,524 186,614 244,473 476,841 342,786 184,366 349,068 517,784 166,367 166,031 10,341,305
பிரிவு 98 இடங்கள் 5 6 6 4 18 9 16 5 9 10 11 7 13 3 4 7 5 3 5 8 3 3 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள் 7 8 8 5 20 10 17 7 10 11 12 9 15 5 5 8 7 5 7 10 4 6 196
1989 வாக்காளர்கள் 289,668 360,811 397,323 229,244 1,177,720 599,504 1,033,334 308,109 596,410 601,756 682,807 469,209 823,261 179,408 236,115 467,338 336,815 177,700 341,856 505,097 160,093 166,193 10,139,771
பிரிவு 98 இடங்கள் 5 6 6 4 19 9 16 5 9 9 11 7 13 3 4 7 5 3 5 8 3 3 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள் 7 8 8 5 21 10 17 7 10 10 12 9 15 5 5 8 7 5 7 10 4 6 196
1988 வாக்காளர்கள் 271,792 349,888 385,865 216,420 1,158,088 585,181 1,009,845 301,015 592,210 588,439 669,276 463,476 811,373 175,029 226,866 458,005 308,953 171,260 331,893 499,486 155,548 141,448 9,871,356
பிரிவு 98 இடங்கள் 4 6 6 3 19 9 16 5 10 10 11 8 13 3 4 7 5 3 5 8 3 2 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள் 6 8 8 4 21 10 17 7 11 11 12 10 15 5 5 8 7 5 7 10 4 5 196
1987 வாக்காளர்கள் 265,951 334,063 329,464 217,276 1,088,640 571,109 969,634 295,181 591,074 570,194 628,373 437,171 784,989 161,927 214,939 451,926 229,510 163,745 318,755 457,225 152,289 141,445 9,374,880
பிரிவு 98 இடங்கள் 4 6 6 4 18 10 16 5 10 10 11 7 13 3 4 8 4 3 5 8 3 2 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள் 6 8 8 5 20 11 17 7 11 11 12 9 15 5 5 9 6 5 7 10 4 5 196
1986 வாக்காளர்கள் 255,783 324,317 319,127 209,926 1,060,813 560,709 943,343 284,948 580,798 554,855 612,723 423,246 762,468 153,477 211,351 443,821 220,675 159,265 308,215 447,426 149,916 135,065 9,122,267
பிரிவு 98 இடங்கள் 4 6 5 4 19 10 16 5 10 10 11 7 13 3 4 8 4 3 5 8 3 2 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
Total Seats 6 8 7 5 21 11 17 7 11 11 12 9 15 5 5 9 6 5 7 10 4 5 196
1985 வாக்காளர்கள் 248,179 315,911 313,697 205,122 1,060,830 555,527 923,981 277,084 569,743 548,186 618,817 439,753 738,892 154,896 206,461 439,469 215,560 154,391 298,893 449,178 149,495 132,593 9,016,658
பிரிவு 98 இடங்கள் 4 5 5 4 19 10 16 5 10 10 11 8 13 3 4 8 4 3 5 8 3 2 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள் 6 7 7 5 21 11 17 7 11 11 12 10 15 5 5 9 6 5 7 10 4 5 196
1984 வாக்காளர்கள் 238,647 308,332 306,111 196,965 1,047,904 552,856 910,981 269,298 555,302 540,316 609,248 436,052 730,696 152,136 203,025 432,689 215,910 148,853 294,358 440,731 148,064 132,081 8,870,555
பிரிவு 98 இடங்கள் 4 6 5 3 19 10 16 5 10 10 11 8 13 3 4 8 4 3 5 8 3 2 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள் 6 8 7 4 21 11 17 7 11 11 12 10 15 5 5 9 6 5 7 10 4 5 196
1979 வாக்காளர்கள் 185,286 245,950 255,749 157,765 911,251 483,005 778,344 222,040 463,414 469,501 530,517 386,962 670,230 111,405 175,225 380,107 187,101 112,411 243,581 375,005 119,872 108,493 7,573,214
பிரிவு 98 இடங்கள் 4 5 6 3 19 10 17 5 10 10 11 8 14 2 4 8 4 2 5 8 3 2 160
பிரிவு 96(4) இடங்கள் 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 36
மொத்த இடங்கள் 6 7 8 4 21 11 18 7 11 11 12 10 16 4 5 9 6 4 7 10 4 5 196

தேர்தல் மாவட்டங்களும், வாக்கெடுப்புப் பிரிவுகளும்

தொகு

 1. கொழும்பு - வடக்கு
 2. கொழும்பு - மத்தி
 3. பொரளை
 4. கொழும்பு - கிழக்கு
 5. கொழும்பு - மேற்கு
 6. தெகிவளை
 7. இரத்மலானை
 8. கொலன்னாவ
 9. கோட்டை
 10. கடுவலை
 11. அவிசாவளை
 12. ஹோமாகமை
 13. மகரகமை
 14. கெஸ்பாவ
 15. மொரட்டுவை
 1. வத்தளை
 2. நீர்கொழும்பு
 3. கட்டானை
 4. திவுலப்பிட்டியா
 5. மீரிகமை
 6. மினூவாங்கொடை
 7. அத்தனகலை
 8. கம்பஹா
 9. யா-எலை
 10. மகரை
 11. தொம்பே
 12. பியகமை
 13. களனி

 1. கலகெதரை
 2. ஹாரிஸ்பத்துவை
 3. பாததும்பறை
 4. உடதும்பறை
 5. தெல்தெனியா
 6. குண்டசாலை
 7. ஹேவாஹெட்ட
 8. செங்கடகலை
 9. கண்டி
 10. யட்டிநுவரை
 11. உடுநுவரை
 12. கம்பளை
 13. நாவலப்பிட்டி
 1. தம்புள்ளை
 2. லக்கலை
 3. மாத்தளை
 4. இரத்தோட்டை
 1. மஸ்கெலியா
 2. கொத்மலை
 3. ஹங்குரன்கெத்தை
 4. வலபனை
 1. சேருவிலை
 2. திருகோணமலை
 3. மூதூர்

 1. பலபிட்டி
 2. அம்பலாங்கொடை
 3. கரந்தேனியா
 4. பெந்தரை-எல்பிட்டியா
 5. கினிதுமை
 6. பத்தேகமை
 7. இரத்கமை
 8. காலி
 9. அக்மீமனை
 10. ஹபராதுவை
 1. தெனியாயை
 2. ஹக்மனை
 3. அக்குரஸ்ஸை
 4. கம்புருபிட்டியை
 5. தெவிநுவரை
 6. மாத்தறை
 7. வெலிகாமம்
 1. முல்கிரிகலை
 2. பெலியத்தை
 3. தங்காலை
 4. திஸ்ஸமகராமை

 1. பாணந்துறை
 2. பண்டாரகமை
 3. ஹொரனை
 4. புளத்சிங்களை
 5. மத்துகமை
 6. களுத்துறை
 7. பேருவளை
 8. அகலவத்தை
 1. ஊர்காவற்துறை
 2. வட்டுக்கோட்டை
 3. காங்கேசன்துறை
 4. மானிப்பாய்
 5. கோப்பாய்
 6. உடுப்பிட்டி
 7. பருத்தித்துறை
 8. சாவகச்சேரி
 9. நல்லூர்
 10. யாழ்ப்பாணம்
 11. கிளிநொச்சி
 1. வவுனியா
 2. மன்னார்
 3. முல்லைத்தீவு
 1. கல்குடா
 2. மட்டக்களப்பு
 3. பட்டிருப்பு
 1. அம்பாறை
 2. சம்மாந்துறை
 3. கல்முனை
 4. பொத்துவில்

 1. கல்கமுவை
 2. நிக்கவரட்டிய
 3. யாப்பகுவை
 4. கிரியாலை
 5. வாரியபொலை
 6. பண்டுவஸ்நுவரை
 7. பிங்கிரியை
 8. கட்டுகம்பொலை
 9. குளியாப்பிட்டி
 10. தம்பதெனியா
 11. பொல்காவலை
 12. குருநாகல்
 13. மாவதகமை
 14. தொடன்கஸ்லந்தை
 1. புத்தளம்
 2. ஆனைமடுவை
 3. சிலாபம்
 4. நாத்தாண்டியா
 5. வென்னப்புவை
 1. மதவாச்சி
 2. ஹொரவபொத்தானை
 3. அனுராதபுரம் - கிழக்கு
 4. அனுராதபுரம் - மேற்கு
 5. கலாவெவை
 6. மிகிந்தலை
 7. கெக்கிராவை
 1. மின்னேரியா
 2. மெதிரிகிரியை
 3. பொலன்னறுவை

 1. பதுளை
 2. பண்டாரவளை
 3. ஹாலி-எலை
 4. ஹப்புத்தளை
 5. மகியங்கனை
 6. பசறை
 7. ஊவா-பரணகமை
 8. வெலிமடை
 9. வியளுவை
 1. பிபிலை
 2. மொனராகலை
 3. வெள்ளவாயை
 1. எகலியகொடை
 2. இரத்தினபுரி
 3. பெல்மதுளை
 4. பலாங்கொடை
 5. இறக்குவானை
 6. நிவித்திகலை
 7. கலவானை
 8. கொலொன்னை
 1. தெடிகமை
 2. கலிகமுவை
 3. கேகாலை
 4. இரம்புக்கனை
 5. மாவனல்லை
 6. அறநாயக்கை
 7. எட்டியாந்தொட்டை
 8. ருவான்வெல்லை
 9. தெரனியாகலை

இவற்றையும் பார்க்கவும்

தொகு

மேற்கோள்கள்

தொகு
 1. "THE CONSTITUTION OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA: 62 Parliament". LawNet. Archived from the original on 2011-09-28. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2011-10-10.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 "THE CONSTITUTION OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA: 96 Electoral districts". LawNet. Archived from the original on 2011-09-28. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2011-10-10.
 3. "THE CONSTITUTION OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA: 98 Number of members to be returned by the several electoral districts and their apportionment among such electoral districts". LawNet. Archived from the original on 2011-09-28. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2011-10-10.
 4. "THE CONSTITUTION OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA: 99A Election of Members of Parliament on the basis of the total number of votes polled at a General Election". LawNet. Archived from the original on 2011-09-28. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2011-10-10.
 5. process.php?chapterid=1981Y1V1C&sectionno=95&title=THE%20CONSTITUTION%20OF%20THE%20DEMOCRATIC%20SOCIALIST%20REPUBLIC%20OF%20SRI%20LANKA&path=6 "THE CONSTITUTION OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA: 95 Delimitation Commission". LawNet. {{cite web}}: Check |url= value (help)[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 6. "Area of Sri Lanka by province and district" (PDF). Statistical Abstract 2010. Department of Census and Statistics, Sri Lanka.
 7. R1.pdf "Preliminary Report (Provisional) - Census of Population and Housing 2011" (PDF). Department of Census and Statistics, Sri Lanka. {{cite web}}: Check |url= value (help)[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 8. 8.0 8.1 "Number of Voters in Electoral Register 2011" (PDF). இலங்கைத் தேர்தல் திணைகக்ளம். Archived from the original (PDF) on 2013-06-20. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2012-11-24.
 9. 9.0 9.1 02/1771 02%20(E).pdf "PART I : SECTION (I) — GENERAL Government Notifications THE CONSTITUTION OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA Order under Article 98(8)". இலங்கை அரச வர்த்தமானி Extraordinary 1771/2. 13 August 2012. http://www.documents.gov.lk/Extgzt/2012/PDF/Aug/1771 02/1771 02%20(E).pdf. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 10. "Summary of Polling Divisions" (PDF). Department of Elections, Sri Lanka. Archived from the original (PDF) on 2011-10-15. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2012-11-24.
 11. "Special Media Release(Members of Parliament)" (PDF). இலங்கைத் தேர்தல் திணைக்களம். Archived from the original (PDF) on 2011-10-15. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2012-11-24.
 12. 04/1715 04%20(E).pdf "PART I : SECTION (I) — GENERAL Government Notifications THE CONSTITUTION OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA Order under Article 98(8)". இலங்கை அரச வர்த்தமானி Extraordinary 1715/4. 18 July 2011. http://www.documents.gov.lk/Extgzt/2011/PDF/July/1715 04/1715 04%20(E).pdf. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 13. 05/1674 05%20(E).pdf "PART I : SECTION (I) — GENERAL Government Notifications THE CONSTITUTION OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA Order under Article 98(8)". இலங்கை அரச வர்த்தமானி Extraordinary 1674/5. 5 October 2010. http://www.documents.gov.lk/Extgzt/2010/PDF/Oct/1674 05/1674 05%20(E).pdf. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 14. 18/1621 18%20(E).pdf "PART I : SECTION (I) — GENERAL Government Notifications THE CONSTITUTION OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA Order under Article 98(8)". இலங்கை அரச வர்த்தமானி Extraordinary 1621/18. 30 September 2009. http://www.documents.gov.lk/Extgzt/2009/PDF/Sep/1621 18/1621 18%20(E).pdf. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 15. 20/1569 20E.pdf "PART I : SECTION (I) — GENERAL Government Notifications THE CONSTITUTION OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA Order under Article 98(8)". இலங்கை அரச வர்த்தமானி Extraordinary 1569/20. 3 October 2008. http://www.documents.gov.lk/Extgzt/2008/pdf/Oct/1569 20/1569 20E.pdf. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 16. 6e.pdf "PART I : SECTION (I) — GENERAL Government Notifications THE CONSTITUTION OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA Order under Article 98(8)". இலங்கை அரச வர்த்தமானி Extraordinary 1514/6. 11 September 2007. http://www.documents.gov.lk/Extgzt/2007/pdf/Sep/1514-6/1514 6e.pdf. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 17. "PART I : SECTION (I) — GENERAL Government Notifications THE CONSTITUTION OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA Order under Article 98(8)". இலங்கை அரச வர்த்தமானி Extraordinary 1469/10. 30 October 2006. http://www.documents.gov.lk/Extgzt/2006/Pdf/Oct/1469-10/1469-10e.pdf. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 18. "PART I : SECTION (I) — GENERAL Government Notifications THE CONSTITUTION OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA Order under Article 98(8)". இலங்கை அரச வர்த்தமானி Extraordinary 1397/20. 15 June 2005. http://www.documents.gov.lk/Extgzt/2005/JunEx3.htm. பார்த்த நாள்: 24 நவம்பர் 2012. 
 19. "PART I : SECTION (I) — GENERAL Government Notifications THE CONSTITUTION OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA Order under Article 98(8)". இலங்கை அரச வர்த்தமானி Extraordinary 1359/30. 24 September 2004. http://www.documents.gov.lk/Extgzt/2004/pdf/Sep/1359-30/1359-30e.pdf. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]