தேசியப் பட்டியல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்

தேசியப் பட்டியல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் (National List Member of Parliament) என்பவர் இலங்கை நாடாளுமன்றத்துக்கு அரசியல் கட்சி ஒன்றினால் அல்லது சுயேட்சைக் குழு ஒன்றினால் நியமிக்கப்படும் உறுப்பினர் ஆவார். ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்படும் தேசியப் பட்டியல் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அக்கட்சி நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் தேசிய அளவில் பெறும் வாக்குகளின் எண்ணிக்கையைக் கொண்டு தீர்மானிக்கப்படும். 225 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட இலங்கை நாடாளுமன்றத்துக்கு 29 தேசியப் பட்டியல் உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள். மீதமான 196 பேரும் நேரடியாக 22 தேர்தல் மாவட்டங்களில் இருந்து மக்களால் தேர்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் ஆவார்.

இவற்றையும் பார்க்கதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு