கோப்பாய் தேர்தல் தொகுதி

கோப்பாய் தேர்தல் தொகுதி (Kopay Electorate) என்பது ஆகத்து 1947 முதல் பெப்ரவரி 1989 வரை இலங்கையில் நடைமுறையில் இருந்த ஒரு அங்கத்தவர் தேர்தல் தொகுதியாகும். இத்தேர்தல் தொகுதி இலங்கையின் வட மாகாணத்தில், யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் கோப்பாய் நகரை உள்ளடக்கியதாகும்.

1978 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புதிய அரசியலமைப்பின் படி, இலங்கையில் விகிதாசாரப் பிரதிநிதித்துவத் தேர்தல் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து, நடைமுறையில் இருந்த 160 தேர்தல் தொகுதிகள் கலைக்கப்பட்டு பதிலாக 22 பல-அங்கத்தவர்களைக் கொண்ட தேர்தல் மாவட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன[1]. 1989 தேர்தலில் கோப்பாய் தேர்தல் தொகுதி யாழ்ப்பாணத் தேர்தல் மாவட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டது.

1947 தேர்தல்கள்

தொகு

1வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் 1947 ஆகத்து 23 முதல் செப்டம்பர் 20 வரை நடைபெற்றது. முடிவுகள் வருமாறு[2]:

வேட்பாளர் கட்சி சின்னம் வாக்குகள் %
  சி. வன்னியசிங்கம் அகில இலங்கைத் தமிழ் காங்கிரஸ் கை 9,619 58.90%
  எஸ். ராசரத்தினம் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி யானை 5,266 32.24%
சி. இரகுநாதன் சுயேட்சை வண்டிச் சில்லு 1,447 8.86%
தகுதியான வாக்குகள் 16,332 100.00%
நிராகரிக்கப்பட்டவை 276
மொத்த வாக்குகள் 16,608
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் 32,999
வீதம் 50.33%

1952 தேர்தல்கள்

தொகு

24 மே 1952 முதல் 30 மே 1952 வரை நடைபெற்ற 2வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்[3]:

வேட்பாளர் கட்சி சின்னம் வாக்குகள் %
  சி. வன்னியசிங்கம் இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி[4] சாவி 9,410 44.89%
  சி. அருளம்பலம் அகில இலங்கைத் தமிழ் காங்கிரஸ் யானை 9,200 43.88%
ஆர். ஆர். தர்மரத்தினம் நட்சத்திரம் 2,354 11.23%
தகுதியான வாக்குகள் 20,964 100.00%
நிராகரிக்கப்பட்டவை 283
மொத்த வாக்குகள் 21,247
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் 32,903
வீதம் 64.57%

1956 தேர்தல்கள்

தொகு

5 ஏப்ரல் 1956 முதல் 10 ஏப்ரல் 1956 வரை நடந்த 3வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்[5]:

வேட்பாளர் கட்சி சின்னம் வாக்குகள் %
  சி. வன்னியசிங்கம் இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி[4] வீடு 12,804 53.83%
சி. அருளம்பலம் குடை 10,983 46.17%
தகுதியான வாக்குகள் 23,787 100.00%
நிராகரிக்கப்பட்டவை 304
மொத்த வாக்குகள் 24,091
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் 34,465
வீதம் 69.90%

சி. வன்னியசிங்கம் 1959 செப்டம்பர் 17 இல் காலமானார்.

1960 (மார்ச்) தேர்தல்கள்

தொகு

19 மார்ச் 1960 இல் நடைபெற்ற 4வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்[6]:

வேட்பாளர் கட்சி சின்னம் வாக்குகள் %
  மு. பாலசுந்தரம் இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி[4] வீடு 10,279 48.63%
  டி. குணரத்தினம் அகில இலங்கைத் தமிழ் காங்கிரஸ் சைக்கிள் 4,936 23.35%
எஸ். கே. நல்லதம்பி சூரியன் 3,494 16.53%
  கே. வி. எஸ். சண்முகநாதன் லங்கா சமசமாஜக் கட்சி திறப்பு 1,777 8.41%
  எஸ். பி. நடராஜா இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சூரியன் 458 2.17%
எஸ். சிவசுப்பிரமணியம் சேவல் 192 0.91%
தகுதியான வாக்குகள் 21,136 100.00%
நிராகரிக்கப்பட்டவை 351
மொத்த வாக்குகள் 21,487
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் 27,858
வீதம் 77.13%

1960 (சூலை) தேர்தல்கள்

தொகு

20 சூலை 1960 இல் நடைபெற்ற 5வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்[7]:

வேட்பாளர் கட்சி சின்னம் வாக்குகள் %
  மு. பாலசுந்தரம் இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி[4] வீடு 12,088 67.64%
  ரி. குணரத்தினம் அகில இலங்கைத் தமிழ் காங்கிரஸ் சைக்கிள் 5,782 32.36%
தகுதியான வாக்குகள் 17,870 100.00%
நிராகரிக்கப்பட்டவை 188
மொத்த வாக்குகள் 18,058
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் 27,858
வீதம் 64.82%

1965 தேர்தல்கள்

தொகு

22 மார்ச் 1965 இல் நடைபெற்ற 6வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்[8]:

வேட்பாளர் கட்சி சின்னம் வாக்குகள் %
  சி. கதிரவேலுப்பிள்ளை இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி[4] வீடு 12,339 51.93%
  ரி. குணரத்தினம் அகில இலங்கைத் தமிழ் காங்கிரஸ் சைக்கிள் 8,230 34.64%
  எம். துரைராஜா லங்கா சமசமாஜக் கட்சி திறப்பு 2,625 11.05%
மு. பாலசுந்தரம் குடை 568 2.39%
தகுதியான வாக்குகள் 23,762 100.00%
நிராகரிக்கப்பட்டவை 361
மொத்த வாக்குகள் 24,123
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் 33,091
வீதம் 72.90%

1970 தேர்தல்கள்

தொகு

27 மே 1970 இல் நடைபெற்ற 7வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்[9]:

வேட்பாளர் கட்சி சின்னம் வாக்குகள் %
  சி. கதிரவேலுப்பிள்ளை இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி[4] வீடு 16,428 55.85%
  ரி. குணரத்தினம் அகில இலங்கைத் தமிழ் காங்கிரஸ் சைக்கிள் 11,288 38.38%
எம். எஸ். கனகசுந்தரம் தராசு 983 3.34%
  எம். துரைராஜா இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி கை 713 2.42%
தகுதியான வாக்குகள் 29,412 100.00%
நிராகரிக்கப்பட்டவை 189
மொத்த வாக்குகள் 29,601
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் 37,464
வீதம் 79.01%

1977 தேர்தல்கள்

தொகு

21 சூலை 1977 இல் நடைபெற்ற 8வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்[10]:

வேட்பாளர் கட்சி சின்னம் வாக்குகள் %
  சி. கதிரவேலுப்பிள்ளை தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி சூரியன் 25,840 77.20%
  வி. நடராஜா லங்கா சமசமாஜக் கட்சி திறப்பு 3,487 10.42%
  எஸ். ஜெகநாதன ஐக்கிய தேசியக் கட்சி யானை 2,699 8.06%
வி. ரி. ஜெயதேவன் சுயேட்சை கப்பல் 1,444 4.31%
தகுதியான வாக்குகள் 33,470 100.00%
நிராகரிக்கப்பட்டவை 149
மொத்த வாக்குகள் 33,619
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் 41,824
வீதம் 80.38%

சி. கதிரவேலுப்பிள்ளை 1981 மார்ச் 31 இல் இறக்கவே, அவருக்குப் பதிலாக எம். ஆலாலசுந்தரம் 1981 சூலை 23 இல் நியமிக்கப்பட்டார்[11].

இலங்கைத் தமிழ்ப் போராளிகளின் அழுத்தத்தாலும், தமிழ் ஈழத்துக்கு ஆதரவளிப்பதில்லை என நாடாளுமன்றத்தில் சத்தியப்பிரமாணம் எடுப்பதற்கான ஆறாம் திருத்தச் சட்டமூலத்துக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்தும், கருப்பு சூலை வன்முறைகளில் சிங்கள காடையர்களினால் 3,000 தமிழ் மக்கள் கொல்லப்பட்டமைக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்தும், அனைத்து தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி உறுப்பினர்களும் 1983 முதல் நாடாளுமன்றத்தை ஒன்றியொதுக்கல் செய்தார்கள். மூன்று மாதங்கள் நாடாளுமன்றத்துக்குச் சமூகமளிக்காத நிலையில், 1983 அக்டோபர் 22 இல் எம். ஆலாலசுந்தரம் நாடாளுமன்ற இருக்கையை இழந்தார்[12].

எம். ஆலாலசுந்தரம் 1985 செப்டம்பர் 2 ஆம் நாள் யாழ்ப்பாணத்தில் வைத்து படுகொலை செய்யப்பட்டார்[13].

மேற்கோள்களும் குறிப்புகளும்

தொகு
 1. "The Electoral System". இலங்கை நாடாளுமன்றம்.
 2. "Result of Parliamentary General Election 1947" (PDF). Department of Elections, Sri Lanka. Archived from the original (PDF) on 2015-09-24. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2011-12-29.
 3. "Result of Parliamentary General Election 1952" (PDF). Department of Elections, Sri Lanka. Archived from the original (PDF) on 2015-09-24. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2011-12-29.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 சமஷ்டிக் கட்சி எனவும் அழைக்கப்பட்டது.
 5. "Result of Parliamentary General Election 1956" (PDF). Department of Elections, Sri Lanka. Archived from the original (PDF) on 2015-09-24. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2011-12-29.
 6. "Result of Parliamentary General Election 1960-03-19" (PDF). Department of Elections, Sri Lanka. Archived from the original (PDF) on 2015-07-12. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2011-12-29.
 7. "Result of Parliamentary General Election 1960-07-20" (PDF). Department of Elections, Sri Lanka. Archived from the original (PDF) on 2015-09-24. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2011-12-29.
 8. "Result of Parliamentary General Election 1965" (PDF). Department of Elections, Sri Lanka. Archived from the original (PDF) on 2015-07-13. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2011-12-29.
 9. "Result of Parliamentary General Election 1970" (PDF). Department of Elections, Sri Lanka. Archived from the original (PDF) on 2009-12-09. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2011-12-29.
 10. "Result of Parliamentary General Election 1977" (PDF). Department of Elections, Sri Lanka. Archived from the original (PDF) on 2011-07-17. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2011-12-29.
 11. KT Rajasingham (16 February 2002). "Chapter 27 - Horsewhip Amirthalingham". SRI LANKA: THE UNTOLD STORY. Asia Times. Archived from the original on 22 ஜூன் 2002. பார்க்கப்பட்ட நாள் 23 March 2010. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help)
 12. Wickramasinghe, Wimal (18 January 2008). "Saga of crossovers, expulsions and resignations etc. Referendum for extention of Parliament". The Island, Sri Lanka இம் மூலத்தில் இருந்து 17 ஜூன் 2011 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20110617063609/http://www.island.lk/2008/01/18/features11.html. 
 13. KT Rajasingham. "Chapter 33: India shows its hand". SRI LANKA: THE UNTOLD STORY. Asia Times. Archived from the original on 19 மே 2010. பார்க்கப்பட்ட நாள் 23 March 2010.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கோப்பாய்_தேர்தல்_தொகுதி&oldid=3552121" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது