சிதம்பரம் என்பது பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றாக இருக்கலாம்:

நபர்கள்
வேறு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சிதம்பரம்&oldid=2455240" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது