டிராகன்கள் என்பவை கட்டுக்கதைகளில் காணப்படும் உயிரினங்களாகும். இவை பல கலாச்சாரங்களின் புராணங்களிலும், குறிப்பிடத்தக்களவில் பாம்புபோன்று நெளியும் வகையாகவோ அல்லது ஊர்வனவற்றின் சாயற்கூறைக் கொண்டிருக்கும் உயிரினமாகவோ குறிப்பிடப்படுகின்றன.

பிஜீங்கில் வளைந்த ஏகாதிபத்திய டிராகன்

பல்வேறு ஐரோப்பிய நாட்டுப்புற கலாச்சாரங்களில் காணப்படும் ஐரோப்பிய டிராகன்களும், சீன டிராகன்கள் (பாரம்பரியமாக: 龍; எளிமையாக; 龙; பின்யென்; லாங் ) போன்ற சார்பற்ற கீழைநாட்டு டிராகன்களுமே பெரும்பாலும் பொதுவழக்கில் கூறப்படும் டிராகன்களாகும். "டிராகன், பெரிய அளவில் பாம்புபோன்று நெளியும் தன்மையுடன், தண்ணீர்-பாம்பு போன்றிருக்கும்" என்ற அர்த்தத்தை உடைய கிரேக்க வார்த்தையான δράκων (டிரேகொன் ) என்பதிலிருந்து ஆங்கில வார்த்தையான "டிராகன்" பெறப்பட்டிருக்கிறது, இது "தெளிவாக பார்க்க" என்ற அர்த்தத்தைக் கொண்ட δρακεῖν (டிரேகின் ) என்ற வினைச்சொல்லில் இருந்து வந்திருக்கக் கூடும்.

சுருக்கம்

தொகு
 
டிராகனின் ஒரு வரைபடம்

டிராகன்கள் இன்றைய காலத்தில் பொதுவாக, அவற்றின் வாய்களில் இருந்து நெருப்பை உமிழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு பெரிய பல்லியைப் போன்ற உடலமைப்புடனோ, அல்லது பல்லியின் இரண்டு ஜோடி கால்களைக் கொண்ட ஒரு பாம்பு போன்றோ காட்டப்படுகின்றன. ஐரோப்பிய டிராகன்கள், அதன் முதுகுபகுதியில் வௌவால் போன்ற இறகுகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. முன்னங்கால்கள் இல்லாத ஒரு டிராகன் போன்ற உயிரினம் வெய்வெர்ன் (wyvern) என்று அழைக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு பறக்கும் பல்லிகள் தரையில் நடந்தன என்பதை கண்டறிந்ததன் மூலம், முன்னங்கால்கள் இல்லாமல், தரையிலும் இருக்கும் போது இறகுகளையே முன்னங்கால்களாக பயன்படுத்தும் பறக்கும் பல்லி வகையைச் சேர்ந்த சில டிராகன்கள் வரையப்பட்டன.

உலகெங்கிலும் பல கட்டுக்கதைகளில் டிராகன் பற்றி காணப்பட்டாலும் கூட, டிராகன்களின் பெயரில் சேர்க்கப்பட்ட பல உயிரினங்களின் பல்வேறு கதைகள் பல்வேறு கலாச்சாரங்களில் காணப்படுகின்றன. சில டிராகன்கள் நெருப்பை உமிழக்கூடியவையாகவும், விஷத்தன்மை கொண்டவையாகவும் இருந்ததாக கூறப்படுகின்றன. இவை பொதுவாக முட்டைகளில் இருந்து வெளியாகும் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்களவில் செதில்களைக் கொண்ட அல்லது இறகுகளைக் கொண்ட பாம்புபோன்ற நெளியும்தன்மை கொண்ட உயிரினமாகவோ அல்லது ஊர்வனவாகவோ தான் வரைந்து காட்டப்படுகின்றன. சில நேரங்களில் இவை பெரிய கண்களுடனோ அல்லது மிகவும் ஊக்கத்துடன் வேட்டையைப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது போலவும் வரைந்து காட்டப்படுகின்றன. இந்த இரண்டாவதில் இருந்து தான் டிராகன் என்ற வார்த்தை தோன்றி இருக்கக்கூடும் (கிரேக்க வார்த்தையான டிரேகின் என்பது "தெளிவாக பார்க்க" என்பதை அர்த்தப்படுத்துகிறது).[1] சில கட்டுக்கதைகள் அவற்றை முள்ளெலும்பு தண்டைக் கொண்ட ஒரு வரிசையுடன் வரைந்து காட்டுகின்றன. ஐரோப்பிய டிராகன்கள் பெரும்பாலும் சிறகுகளைக் கொண்டிருக்கும், ஆனால் கீழைநாட்டு டிராகன் வகைகள் பெரிய பாம்புகளைப் போல காட்டப்படுகின்றன. டிராகன்களுக்கு பல கால்கள் இருக்கக்கூடும்: எத்தனை என்று சொல்ல முடியாது, ஐரோப்பிய இலக்கியத்தைப் பொறுத்த வரையில் இரண்டு, நான்கு, அல்லது அதற்குமேலும் கூட எத்தனை என்று சொல்ல முடியாத அளவிற்கு இருக்கும்.

டிராகன்கள் உலகெங்கிலும் உள்ள பல பிராந்தியங்களிலும், கலாச்சாரங்களிலும் பெரும்பாலும் முக்கிய ஆன்மீக முக்கியத்துவத்ததையும் கொண்டிருக்கின்றன. பல ஆசிய கலாச்சாரங்களில், இப்போதும் கூட சில கலாச்சாரங்களில், டிராகன்கள் இயற்கையின், மதத்தின் மற்றும் பிரபஞ்சத்தின் முக்கிய சக்திகளின் பிரதிநிதியாக போற்றி மதிக்கப்படுகின்றன. அவை மெய்யறிவுடனும்—பெரும்பாலும் மனிதர்களை விட புத்திசாலியாக கூறப்படுகின்றன—நீண்ட ஆயுளுடன் தொடர்புபடுத்தப்படுகின்றன இவை ஏதோவொரு வகை மந்திரத்தைக் கொண்டிருக்கும் அல்லது பிற இயற்கைக்கு மேற்பட்ட சக்தியைக் கொண்டிருக்கின்றன என்றும், கூறப்படுகிறது. மேலும் கிணறுகள், மழை மற்றும் ஆறுகளோடு இவை பொதுவாக தொடர்புபட்டிருக்கின்றன என்றும் தெரிகிறது. சில கலாச்சாரங்களில், மனிதர்களைப் போல பேசும் தன்மையும் இவை பெற்றிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

டிராகூன் (dragoon) என்ற வார்த்தை, இன்றும் காலாட்படைக்கு எதிராக சண்டையிடும் குதிரைப்படைகளில் இடம் பெற்று இருக்கும், அதன் முந்தைய சுடும்ஆயுதம் என்பதிலிருந்து, அதாவது "டிராகன்" என்பதில் இருந்து பெறப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு பெரிய துளையிட்ட துப்பாக்கியைக் கொண்டு சுடும்போது, அது நெருப்புப்பிழம்பைக் கக்குவது போல இருக்கும். இந்த வகையில் அந்த புராண உயிரினத்திற்கு பெயர் அளிக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

தோற்றமும், சொல்வரலாறும்

தொகு
 
இஸ்தார் கேட், கலிபோர்னியாவில் டிராகன் கி.மு. 600

டிராகன் என்ற வார்த்தை, இலத்தீன் வார்த்தையான டிராகோ (draco) என்பதன் வழியாக, கிரேக்க வார்த்தையான δρακω என்பதிலிருந்து வருகிறது. இது 13-ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து மத்திய ஆங்கிலத்தில், மத்தியகால விலங்கியல் ஏடுகளின் எழுத்துக்களிலும், புராணங்களிலும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது.

கிரேக்க மற்றும் இலத்தீன் வார்த்தைகள் ஏதோவொருவகை பெரிய பாம்புபோன்ற நெளியும் உயிரினத்தைக் குறிக்கிறது, இது கட்டுக்கதையாக தான் இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. மேலும் இது 18-ஆம் நூற்றாண்டு வரை ஆங்கிலத்திலும் புழக்கத்தில் இருந்தது. இன்று மிகப்பெரிய கொமோடோ உயிரினமான வரானஸ் கொமோடோன்சிஸ் (Varanus komodoensis) என்பது ஆங்கிலத்தில் கொமோடோ டிராகன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அரசர் ஜேம்ஸ் விவிலியம் , "பாம்புபோன்று நெளியும் உயிரினம்", "டிராகன்" மற்றும் "இராட்சஷ உயிரினம்" போன்ற வார்த்தைகளை மாற்றி மாற்றி முறையாக பயன்படுத்துகிறார்.

ஒரு பயங்கர எதிராளியுடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்ட பெரியவகை பாம்பினம் ஒரு வீர தேவனால் வென்றெடுக்கப்பட்டது என்பது கனடியன், ஹீப்ரூ, உகாரிய, ஹிட்டெட் மற்றும் மெசபட்டோமியா உட்பட பண்டைய கிழக்கு பிராந்தியத்திற்கு அருகில் இருந்த புராணங்களில் அதன் வேர்களைக் கொண்டிருக்கிறது. இந்திய மற்றும் ஜேர்மனிய பொருள்சார் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் பெரியபாம்புவகை கற்பனைக்கரு ஏற்கனவே இந்தோ-ஐரோப்பிய புராணங்களின் முன்வரலாற்றின் பாகமாக இருந்திருக்கக்கூடும் என்ற போதினும், சோஸ்க்ஆம்ப் (Chaoskampf) கற்பனைக்கரு கிரேக்க புராணங்களில் நுழைந்தது. அத்துடன் இறுதியாக கிறிஸ்துவ புராணங்களிலும் நுழைந்தது.

"ஐரோப்பிய டிராகன்" பற்றிய கட்டுக்கதை, சீன டிராகனில் இருந்து சற்றே வேறுபட்ட பாத்திரத்தையும், தோற்றங்களையும் கொண்டிருக்கிறது.

டைனோசர்கள் மற்றும் பாலூட்டிகளின் புதைப்படிமானங்கள் சிலசமயங்களில் டிராகன்களின் எலும்புகள் என்றும், புராணங்களில் இருக்கும் வேறுசில உயிரினங்களுடையது என்றும் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது; எடுத்துக்காட்டாக, ஊசெங், சீசுவாங், சீனா ஆகிய இடங்களில் 300 கி.மு. -இல் கண்டறியப்பட்டவை சாங் க்யூ போன்றவற்றால் அடையாளப்படுத்தப்பட்டன.[2] புராணங்களில் தமக்கு ஏற்பட்ட ஆர்வத்திற்கு இந்த உயிரினங்களே காரணம் என்று அட்ரென்னி மேயர் இவற்றைப் பற்றி முதல் புதைப்படிமான வேட்டைக்காரர்கள் என்ற தம்முடைய புத்தகத்திலும், ஆரம்பத்தில் இருந்த புவியமைப்பியலின் கலைக்களஞ்சியம் என்பதிலும் பின்வருமாறு எழுதினார்: "உயிரினங்களைக் கண்டறிவதற்கான அடையாளத்திலும், அவற்றின் அழிவிற்கான காரணங்களையும் சந்தேகத்திற்குள்ளாக்கி, புதைப்படிமானங்கள் பல்வேறு வகையான புவிசார் கட்டுக்கதைகளை உருவாக்கிவிட்டிருக்கின்றன. சீனா மற்றும் இந்தியாவிலிருந்து கிரேக்கம், அமெரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா வரைக்கும் இருக்கும் பல பண்டைய கலாச்சாரங்கள், அவர்கள் ஒருபோதும் பார்த்திராத மிருகங்களின் புதைப்படிமானங்களைக் கணக்கில் எடுத்துகொண்டு டிராகன்களின், பயங்கர இராட்சச உயிரினங்களின், மற்றும் போர்குணம் கொண்ட பிரமாண்ட மிருகங்களின் கதைகளைச் சொல்லி இருந்தன."[3]

டிராகன்களைப் பற்றிய ஓர் உள்ளுணர்வு [4] என்ற புத்தகத்தில் மனிதவியலாளர் டேவிட் E. ஜோன்ஸ் ஒரு பகுப்பாய்வைப் பரிந்துரைக்கிறார். குரங்குகளைப் போன்றிருக்கும் மனிதர்கள் பாம்புகளுக்கும், பெரிய வகை பூனைகளுக்கும் மற்றும் உணவிற்கான பறவைகளுக்கும் உள்ளார்ந்த உள்ளுணர்வு பிரதிபலிப்பைக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார். இந்த மூன்றின் கலவையையும் டிராகன்கள் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த மூன்றிற்கும் பயப்படும் நம்முடைய உள்ளுணர்வு, எல்லா நாடுகளிலும் தன்னிச்சையான கலாச்சாரங்களின் கதைகளில் இதேபோன்ற தன்மைகளுடன் டிராகன்கள் ஏன் இருக்கின்றன என்பதை விவரிக்கக் கூடும். குறிப்பாக போதைகள் அல்லது கனவுகளின் பாதிப்பில் இருக்கும் பிற ஆசிரியர்கள், இந்த உள்ளுணர்வுகள் டிராகன்கள், பாம்புகள், சிலங்திகள், இதர பிறவற்றைப் பற்றிய கற்பனைகளுக்கு உயர்வளிக்கின்றன என்று கூறி இருக்கிறார்கள். இந்த அடையாளங்கள் ஏன் மருத்துவ துறையில் பிரபலமாக உள்ளன என்பதை இது விளக்குகிறது. எவ்வாறிருப்பினும், நாட்டுப்புற டிராகன்கள் பற்றிய பாரம்பரிய போக்கின் விளக்கங்கள் மனித உள்ளுணர்வைச் சார்ந்து இல்லை, மாறாக டினோசர்களின் புதைப்படிமானங்கள் உலமெங்கிலும் இதுபோன்ற ஊகங்களுக்கு உயர்வை அளித்திருக்கிறது என்ற எண்ணத்தை சார்ந்து இருக்கிறது.

பிராந்திய அடிப்படையில்

தொகு

கிரேக்க நம்பிக்கை

தொகு

பண்டைய கிரேக்கத்தில் டிராகனைக் குறித்து முதன்முதலாக ஐலியாட்டில் (Illiad) இருந்து பெறப்படுகிறது. இதில், கிரேக்க புராணங்களில் கூறப்படும் அரசர் அகமெம்னான் (Agamemnon) அவருடைய வாள்பட்டையில் ஒரு நீலநிற டிராகன் கற்பனைக்கருவையும், அவருடைய மார்புகவசத்தில் மூன்று-தலையுள்ள டிராகனை உள்ளடக்கி இருந்ததாகவும் கூறப்பட்டிருக்கிறது.[5] எவ்வாறிருப்பினும், பயன்படுத்தப்பட்ட கிரேக்க வார்த்தை (δράκων டிரேகொன் , மரபார்ந்த δράκοντοϛ டிரேகொண்டோஸ் ) "பாம்பையும்" கூட குறித்திருக்கக்கூடும். δράκων (டிரெகொன் ) என்பது கிரேக்க δέρκομαι (டெர்கோமைய் ), அதாவது "நான் பார்க்கிறேன்" என்பதையும், டெர்கெயின் , அதாவது "பார்க்க வேண்டிய" என்பதன் வரையறையில்லாத ஆக்கப்பூர்வமான பங்களிப்பாளரின் ஒரு வடிவத்தில் இருக்கிறது, இது உண்மையில் "பார்க்கும் அது" என்பதையோ, அல்லது "மின்னும் அல்லது பளிச்சிடும்" (ஒருவேளை பிரதிபலிக்கும் அளவுகளைக் குறிப்பிட்டிருக்கலாம்) என்பதையோ குறிக்கும். இதுவே "டிராகன்" என்ற வார்த்தை தோன்றிய விதம். (மேலும் பார்க்கவும், ஹெசியோடின் கடவுளைப்பற்றிய மரபணுவியல், 322.)

217 கி.பி.-இல், தாய்னாவின் அப்போலோனியஸின் வாழ்க்கை என்பதில் இந்தியாவில் டிராகன்களைக் (δράκων, டிரெகொன்) குறித்து பிலோஸ்டிரேடஸ் விவரித்தார். (II,17 and III,6-8). "பெரும்பாலான சமயங்களில் பெருமளவிலான பன்றிகள் யானைகளின் தந்தத்தைப் போலிருக்கின்றன, ஆனால் அவை வடிவத்தில் சிறியதாகவும், முறுக்கியும் இருக்கின்றன, மேலும் அவை திமிங்கலத்தின் பற்களைப் போல கூர்மையாக இருக்கின்றன" என்று பண்டைய லியோப் நூலகத்தின் மொழிபெயர்ப்பு (எழுதியவர் F.C.கோனிபெயர்) (III,7) குறிப்பிடுகிறது.

ஆலியனின் (Aelian) விலங்குகளைப் பற்றி (On Animals) என்பதன் கருத்துப்படி, யானைகளைக் கொன்ற டிராகன்கள் என்கிற உயிரினங்கள் எதியோப்பியாவில் வாழ்ந்தன என்கிறார். அது 180 அடி நீளத்திற்கு வளரக்கூடியவை. மேலும் அதிக காலம் உயிர்வாழும் விலங்குகளுக்குப் போட்டியாக ஒரு நீண்ட ஆயுளை அது கொண்டிருந்தது.[6]

ஐரோப்பா

தொகு

ஐரோப்பிய டிராகன்கள், ஐரோப்பிய கலாச்சாரங்களில் இருக்கும் நாட்டுபுறவியலிலும், கட்டுக்கதைகளிலும் நிலவுகின்றன. இறகுகளுடன் இருந்தாலும் கூட, டிராகன்கள் பொதுவாக குகைகளையும், பொந்துகளையும் கொண்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது இதை பூமியில் வாழ்ந்த ஒரு பழங்கால உயிரினமாக எடுத்துக்காட்டுகிறது.

சீனா

தொகு

சீன டிராகன்கள் (எளிய சீனம்: ; மரபுவழிச் சீனம்: பின்யின்: lóng) மற்றும் கீழைநாட்டு டிராகன்கள் பொதுவாக, மனித உடலை எடுக்கக்கூடியவையாகவும், வழக்கமாக இரக்க குணம் கொண்டவையாகவும் எடுத்துக்காட்டப்படுகின்றன. ஆனால் வழக்கமாக ஐரோப்பிய டிராகன்களில் விதிவிலக்காக சில டிராகன்கள் விடுபட்டாலும், பெரும்பாலும் பழிவாங்கும்தன்மை கொண்டவையாகவும் காட்டப்படுகின்றன. (விதிவிலக்காக இருப்பவைகளில் ஒன்று Y D டிரியாங் கோச், வேல்ஸின் சிவப்பு டிராகன்) பிற இடங்களைப் பொறுத்தவரையில் ரஷ்யா மற்றும் பெர்சியாவின் (பார்க்கவும், அஜீ தஹாகா) கட்டுக்கதைகளில் பழிவாங்கும் டிராகன்கள் காணப்படுகின்றன.

குறிப்பாக, டிராகன்கள் சீனாவில் பிரபலமாக இருக்கின்றன. ஐந்து-நகங்கொண்ட டிராகன் சீன பேரரசுகளின் ஓர் அடையாளமாக இருந்தது. போனிக்ஸ் அல்லது பென்ங்ஹூவாங் ஆகியவற்றுடன் சீன சக்ரவர்த்தியினியின் அடையாளமாக இருந்தது. பல்வேறு மக்களால் மாற்றி அமைக்கப்படும் டிராகனின் உடையலங்காரங்களை சீன திருவிழாக்களில் பொதுவாக காணப்படுகின்றன.

ஜப்பான்

தொகு

ஜப்பானிய டிராகன் கட்டுக்கதைகள் சீனா, கொரியா மற்றும் இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட டிராகன்களைப் பற்றிய கதைகளை உள்ளூர் புராணங்களில் கலந்துவிட்டனர்.இதை போலவே, ஏனைய ஆசிய டிராகன்கள், பெரும்பாலான ஜப்பானிய டிராகன்கள் நீர் தெய்வங்களாக, மழை மற்றும் நீர்நிலைகளுடன் தொடர்புபடுத்தப்படுகின்றன. மேலும் இவை பெரியதாகவும், இறகுகள் இல்லாதவையாகவும், நெளியும்தன்மைகொண்ட உயிரினங்களாகவும், பெரிய நகங்களுடன் கூடிய பாதங்களைக் கொண்டனவாகவும் எடுத்துக்காட்டப்படுகின்றன. "மூன்று பெரியநகங்களைக் கொண்டவையாக மாற்றமில்லாமல் வரைந்து காட்டப்படுகின்றன என்று ஜப்பானிய டிராகன்கள் குறித்து கௌல்டு (1896:248),[7] எழுதுகிறார்

வேதங்களில்

தொகு

முந்தைய வேத காலங்களில், வ்ரித்ரா (சமஸ்கிருதத்தில்: वृत्र (தேவநகரி) அல்லது (IAST)) அல்லது "உறையிடுபவர்" என்ற ஒரு அசுரன் இருந்தான். அதேபோல ஒரு "நாகம்" (பாம்புபோன்ற உயிரினம்) அல்லது டிராகன்-போன்ற உயிரினம், வறட்சிக்காக அடையாளப்படுத்தப்பட்டது மற்றும் இந்திரனின் எதிரியாக கருதப்பட்டது. வ்த்ரா வேதங்களில் அஹி ("பாம்பு") என்று அழைக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தது, மேலும் அதற்கு மூன்று தலைகள் இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்தியா

தொகு

பின்வரும் விபரங்கள் ஃபிலேவியஸ் பிலோஸ்டிரேடஸால் எழுதப்பட்ட தயானாவின் அப்போலோனியஸின் வாழ்க்கை என்பதிலிருந்து வருகிறது:

பாரசீகம்

தொகு

அஹி தஹாகா என்பது நவீன பாரசீக வார்த்தையான azhdahā மற்றும் ezhdehā اژدها (மத்திய பாரசீக அஜ்தஹாக், அதாவது "டிராகன்" என்ற அர்த்தத்தில்) என்ற ஆதாரங்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது. பெரும்பாலும் யுத்த பதாகைகளில் ஒரு டிராகன் போல வரைந்துகாட்டப்பட்டது. குட்டி டிராகன் தாயின் கண்களின் நிறத்தையே கொண்டிருக்கும் என்று பாரசீகர்கள் நம்புகிறார்கள். மத்திய பாரசீகத்தில், இது தஹாக் (Dahāg) அல்லது Bēvar-Asp என்று அழைக்கப்படுகிறது, இரண்டாவதாக சொல்லப்பட்டதன் அர்த்தம் "10,000 குதிரைகளைக் [கொண்டிருப்பவர்]." ஏனைய பல டிராகன்களும், டிராகன்-போன்ற உயிரினங்களும், அவை அனைத்துமே பழிவாங்கும்தன்மை கொண்டவை, ஜிரோஸ்டிரெயின் திருமறையில் குறிப்பிடப்படுகிறது. (பார்க்கவும் ஜஹ்ஹாக்).

யூதம்

தொகு

யூதமத எழுத்துக்களில், டிராகன் போன்ற உயிரினம் வேலையின் விவிலியம் பணிகள் என்பதிலும், இசாய்ஹா என்பதிலும் முதன்முதலாக குறிப்பிடப்பட்டது. இதில் இது நசாஷ் பரீச் (Nachash Bare'ach) அல்லது ஒரு "துருவ பாம்பு" என்றழைக்கப்பட்டது.[9] டேனிம் ((תנינים)) என்ற வார்த்தையிலிருந்து (அதாவது கடவுள் இந்த பெரிய கடல்உயிரைப் படைத்தார்) லிவியதான் என்று 1:21 தொடக்கத்தில் மிட்ரஸ் ரப்பாவில் என்று அடையாளம் காணப்படுகிறது.[10]நவீன ஹீப்ரூவில் டேனிம் என்ற வார்த்தை முதலைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது - எவ்வாறிருந்தபோதினும், 20ஆம் நூற்றாண்டு வார்த்தையான இது எவ்வகையிலும் நிஜமான விவிலியத்தின் அர்த்தத்துடன் பொருந்தாது.[சான்று தேவை]

யூத ஜோதிடத்தில் இது வடதுருவத்துடன் அடையாளம் காணப்படுகிறது, சுமார் 1,500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்த துபான் என்ற நட்சத்திரம் தான் டிராகோ நட்சத்திரக்கூட்டத்தின் "வாலில்" இருந்த நட்சத்திரம் என்று கூறப்படுகிறது.[9] எவ்வாறிருப்பினும், இது வான்துருவமாகவோ (celestial pole) அல்லது முட்டைவடிவ துருவமாகவோ (ecliptic pole) இருக்கக்கூடும். டிராகோ, வான்துருவத்தின் மேலே இருந்ததாக பண்டைய ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிட்டார்கள், நட்சத்திரங்கள் அதிலிருந்து "தொங்கி" கொண்டிருப்பது போல அதன் தோற்றம் இருந்ததாகவும் குறிப்பிட்டார்கள். எபிரேயவில் இது (תלה) தலாஹிலிருந்த தெலி - தொங்கவிடு என்பதாக குறிப்பிடப்படுகிறது.[11] அரேபிய மொழி பேசும் இடங்களில் தெலி என்பது அல்ஜஹார் என்று அறியப்படுவதாக எபிரேய எழுதுகிறார்கள், இது பாரசீக வார்த்தையில் ஒரு "முடிச்சாக" அல்லது ஒரு "கணுவாக" கருதப்படுகிறது, ஏனென்றால் இதுபோன்ற இரண்டு கணுக்களை உருவாக்கும் முட்டைவடிவத்திலிருந்து ஒரு கிரகத்தின் சுற்றுவட்டப்பாதையின் சாய்வின் குறுக்குவெட்டாக இருந்தது. நவீன ஜோதிடத்தில் இவை ஏற்றவரிசைக் கணு மற்றும் இறக்கவரிசைக் கணு என்றழைக்கப்படுகிறது, ஆனால் மத்தியகால ஜோதிடத்தில் இவை "டிராகனின் தலை" மற்றும் "டிராகனின் வால்" என்று குறிக்கப்படுகிறது.[12]

பசால்ம்ஸ் 89:9-10-லும், இசயாஹ் 51:9-10-விலும் விவரிக்கப்பட்ட வகையில், ரஹாப்பும் "டிராகன்-போன்ற" தன்மைகளைக் கொண்டிருக்கின்றன.[சொந்தக் கருத்து?]

நவீன விளக்கங்கள்

தொகு

20ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில், நார்வீஜியன் கலைஞர் குஸ்தவ் வேஜ்லேண்டின் சிற்ப வேலைகள் மத்தியகால கலைகளால் ஈர்க்கப்பட்டிருந்தன, அடிக்கடி டிராகன்களின் வடிவங்களே செய்யப்பட்டன - ஒரு பாவத்தின் அடையாளமாக இது செய்யப்பட்டது, ஆனால் ஒரு இயற்கை சக்தியாகவும், மனிதனுக்கு எதிராக சண்டையிடும் ஓர் உயிரினமாகவும் செய்யப்பட்டது.

நவீன இலக்கியங்களில், குறிப்பாக மாயமந்திர படைப்புகளில் டிராகன்களைப் பற்றி பல எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்கின்றன.

1937-ல் J.R.R. டோல்கின் என்பவரால் எழுதப்பட்ட மந்திர புதினமான தி ஹோபிட் என்பதில் ஸ்மௌக் என்ற பெயருடைய ஒரு டிராகன் முக்கிய எதிரியாக பாத்திரப்படுத்தப்பட்டது. ஸ்மௌக் ஒரு பெரிய புதையலை குவித்து வைத்திருக்கிறது, ஆனால் இறுதியில் ஸ்மௌக்கின் இடுப்பிற்குகீழ் புஜத்தில் இருக்கும் ஒரு மென்மையான பகுதியைப் பற்றி கேட்டிருந்த ஒரு வில்லாளனால் ஓர் அம்பினால் கொல்லப்படுகிறது. ""டிராகன்களுக்கு எல்லாம் தந்தை" என்று மோர்கோத்தால் உருவாக்கப்பட்ட கிலௌரங், மற்றும் கருப்பு நிறத்திலான அன்கலகன் மற்றும் ஸ்காதா ஆகியவை டோல்கினின் படைப்புகளில் காணப்படும் பிற டிராகன்களாகும். மேலும், டோல்கினின் ஃபார்மர் கிலெஸ் ஆப் ஹாம் என்பதில் கிறிஸோபிலேக்ஸ் டைவ்ஸ் என்று பெயரிடப்பட்ட ஒரு டிராகன் எதிர்த்து கொல்லப்படுகிறது.

டிராகன்ரைடர்ஸ் ஆஃப் பெம் என்பது ஒரு மிகவும் மந்திர/விஞ்ஞான கற்பனை புதினங்களிலும், சிறுகதைகளிலும் வந்த படைப்பாகும். இது முதன்மையாக அன் மெக்கேஃப்ரேயினால் எழுதப்பட்டது. 2004-ல் இருந்து, மெக்கேஃப்ரேயின் மகன் டோட் மெக்கேஃப்ரே பெம்மும் நாவல்களைப் பதிப்பித்தார், இருவருமே அன்னுடன் இணைந்து இதை செய்தார்கள், அவராகவும் செய்தார். பெர்னெஸ் புத்திசாலித்தனமான நெருப்பை உமிழும் டிராகன்களைப் பயன்படுத்துகிறது, இது அதை ஓட்டுனர்களுடன் ஒரு டெலிபதி இணைப்பைப் பெற்றிருக்கும். இது முட்டையை உடைத்துக் கொண்டு வெளியில் வரும் போது டிராகன்கள் பெறும் மனரீதியான தன்மைகளால் இந்த டெலிபதி அமைப்பு கிடைக்கிறது.

ஒரு புத்திசாலித்தனமான சிறிய ஊர்ந்து ஏறும் உயிரினத்திற்கு உயிரியல் நிஜ உலகில் டிராகனின் மரபார்ந்த பெயரான டிராகோ என்பது வழங்கப்பட்டாலும் கூட, டிராகன்களைப் பற்றிய சில நவீன போலி-உயிரியல் கணக்குகளும், அவற்றிற்கு அவற்றிற்குரிய மரபார்ந்த பெயரான டிராகோ என்பதை வழங்குகின்றன

உயிரினவாதிகளின் கண்டனங்கள்

தொகு

கென்ட் ஹோவிண்த் மற்றும் பில் கூப்பர் உட்பட சில உயிரினவாதிகள், டிராகன்கள் டினோசரின் ஒருவகை என்றும், அவை இன்றும் இருக்கின்றன, ஆனால் மறைந்து வாழ்கின்றன என்றும் நம்புகின்றனர்.[13]

வரைபடவியல்

தொகு

பயங்கரமான அல்லது மர்மமான பிரதேசங்களைக் குறிப்பிட, ஆரம்பகால வரைபடவியலாளர்கள் இலத்தீன் வார்த்தையான ஹிக் சண்ட் டிராகோன்ஸ் (hic sunt dracones), அதாவது, "டிராகன்கள் இங்கே இருக்கின்றன", அல்லது "டிராகன்கள் இங்கேயும் இருக்கின்றன" என்ற வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தியதாக பரவலாக நம்பப்படுகிறது. அதைப் பின்பற்றி, சமீபத்திய மத்தியகால பயிற்சிகளிலும் கடல்பாம்புகள் மற்றும் பிற புராண உயிரினங்களை வரைபடங்களின் காலியான பகுதிகளில் வரைந்துவிடுவது பழக்கத்தில் இருந்தது. எவ்வாறிருப்பினும், அறியப்பட்டவகையில் இலத்தீனில் இந்த வார்த்தையின் பயன்பாடு லெனொக்ஸ் குளோப்பின் மீது "HC SVNT DRACONES" என்று இருக்கிறது. (கலிபோர்னியா 1503-07).[14]

மேலும் பார்க்க

தொகு
 • வௌவால் (கட்டியம்)
 • இச்னியூமொன் (மத்தியகால விலங்கியலில்)
 • கொமோடோ டிராகன்
 • புராணங்களிலும், நாட்டுப்புறவியலிலும் இருக்கும் டிராகன்களின் பட்டியல்
 • இலக்கியத்தில் இருக்கும் டிராகன்களின் பட்டியல்
 • ஜார்ஜ் சாதுவும், டிராகனும்

குறிப்புதவிகள்

தொகு
 1. Wiktionary.org
 2. "Dinosaurs And Cave People". Abc.net.au. 2005-04-14. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-02-11.
 3. புவியமைப்பியலின் களைக்களஞ்சியத்தில் அட்ரென் மேயர், எட். ரிச்சர்டு ஷெல்லே, ராபின் காக்ஸ், மற்றும் ஐயன் பால்மர். எல்சேவெர்: 2004
 4. David E. Jones (2000). An Instinct for Dragons. New York: Routledge. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-415-92721-8.
 5. பக்கம்.79, ட்ரூரி, நெவெல், எசோடிரிக் அகராதி, books.google.com
 6. Theoi.com
 7. கௌல்டு, சார்லஸ். 1896. புராணங்களில் இருக்கும் பயங்கர விலங்குகள்". W. H. ஆலன் & கம்பெனி
 8. Flavius Philostratus, The Life of Apollonius of Tyana, translated by F. C. Conybeare, volume I, book III. chapters VI, VII, VIII, 1921, pp. 243- 247..
 9. 9.0 9.1 பக்கம்.233, காப்லன்
 10. பக்கம்.51, ஃப்ரீட்மேன்
 11. பக்கம்.1670, ஜாஸ்ட்ரோ ஜெனீசெஸிற்கான ஆதாரம் 38:14, Y.Sot.I 16d (bot.)
 12. பக்கம்.235, காப்லன்
 13. Bill Cooper, BA (1995). After The Flood, The Early Post-Flood History of Europe. New Wine Press. {{cite book}}: Text "chapters 10 & 11" ignored (help)
 14. Erin C. Blake (1999). "Where Be "Here be Dragons"?". MapHist Discussion Group. Maphist.nl. Archived from the original on ஏப்ரல் 1, 2018. பார்க்கப்பட்ட நாள் February 10, 2006. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)

ஆதாரங்கள்

தொகு
 
விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Dragon
என்பதில் ஊடகங்கள் உள்ளன.

மேலும் படிக்க

தொகு

புற இணைப்புகள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=டிராகன்&oldid=3931438" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது