முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

விடுதலைப் புலிகளின் படையணிகள்

(தரைப்புலிகள் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் தரைப்படை தரைப்புலிகள் என்றும் கூறப்படுகிறது. இது தரையில் முதன்மையாக இயங்கும் பல்வேறு படையணிகளைக் கொண்டது.

தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் படைப் பிரிவானது பின்வரும் தனிப்பட்ட பிரிவுகளைத் கொண்டிருந்தது.

  • தரைப்புலிகள் - புலிகளின் தரைப்படை பல சிறிய படையணிகளாக பிரித்து நிர்வாகிக்கப்பட்டது.

படையணிகளின் சின்னங்கள்தொகு

வெளி இணைப்புகள்தொகு