தேசிய நெடுஞ்சாலை 11 (இந்தியா)

தேசிய நெடுஞ்சாலை 11 (NH 11) ராஜஸ்தான் மாநிலத்திலுள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் ஒன்றாகும். இந்த நெடுஞ்சாலை ஜெய்சல்மேர், பாட்பூர் போன்ற பகுதிகளை 495 கிமீ (308 மைல்) தொலைவில் இணைக்கிறது.

இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை 11
11

தேசிய நெடுஞ்சாலை 11
வழித்தட தகவல்கள்
நீளம்:495 km (308 mi)
முக்கிய சந்திப்புகள்
தொடக்கம்:ஜெய்சல்மேர், ராஜஸ்தான்
To:பத்தேபூர், ராஜஸ்தான்
Script error: The function "locations" does not exist.
நெடுஞ்சாலை அமைப்பு
தே.நெ. 10 தே.நெ. 11எ
Ghat ki Guni Tunnel National Highway 11 Jaipur Agra NH11 Rajasthan India 2013.jpg


தேசியநெடுஞ்சலை 11, சுள்கிரி,ராஜஸ்தான்


சான்றுகள்தொகு