நாக்பூர் பல்கலைக்கழகம்

ராஷ்டிரசந்த் துக்கடோஜி மகாராஜ் நாக்பூர் பல்கலைக்கழகம், மகாராஷ்டிராவின் நாக்பூர் நகரத்தில் உள்ளது. இது துக்கடோஜி மகாராஜ் என்பவரின் நினைவாகப் பெயரிடப்பட்டது.

ராஷ்டிரசந்த் துக்கடோஜி மகாராஜ் நாக்பூர் பல்கலைக்கழகம்
Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University
Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University logo.jpg

நிறுவல்:4 August 1923
வகை:பொதுத்துறை
வேந்தர்:ஆளுநர்
துணைவேந்தர்:வி. எஸ். தேஷ்பாண்டே
அமைவிடம்:நாக்பூர், மகாராட்டிரம், இந்தியா
வளாகம்:நகர்ப்புறம்
முந்தைய பெயர்கள்:நாக்பூர் பல்கலைக்கழகம்
விளையாட்டில்
சுருக்கப் பெயர்:
RTMNU, NU
சார்பு:பல்கலைக்கழக மானியக் குழு, தேசிய மதிப்பீடு மற்றும் தரச்சான்று அவை இந்திய பல்கலைக்கழகங்களின் கூட்டமைப்பு
இணையத்தளம்:www.nagpuruniversity.org, rtmnu.digitaluniversity.ac
வளாகம்

முன்னாள் மாணவர்கள்தொகு

சான்றுகள்தொகு

இணைப்புகள்தொகு