பகுப்பு:நந்தி விருதுகள்

நந்தி விருது என்பது ஆந்திர மற்றும் தெலங்காணா அரசுகளால் சிறந்த திரைப்படங்கள், திரைப்பட தொழில்வல்லுநர்களுக்கு அளிக்கப்படும் விருதாகும்.