பெங்களூரு கோட்டம்

பெங்களூரு பிரிவு இந்தியாவின் தென்பகுதி மாநிலங்களில் ஒன்றான கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள நான்கு பிரிவுகளில் ஒன்றாகும். இப் பிரிவில்,

ஆகிய ஏழு மாவட்டங்கள் அடங்கியுள்ளன.

இவற்றையும் பார்க்கவும்Edit