கர்நாடக மாவட்டப் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

கர்நாடக மாநிலத்தின் மாவட்டங்கள், இந்தியாவின் கர்நாடகம் மாநிலத்தில் உள்ள 30 மாவட்டங்கள், பெங்களூர், பெல்காம், குல்பர்கா, மைசூர் ஆகிய நான்கு ஆட்சிப்பிரிவுகளுள் அடங்கும்.

Map of 30 districts in region
கருநாடக மாவட்டங்கள்
குறியிடு[1] மாவட்டம் தலைமையிடம்[2] நிறுவப்பட்ட ஆண்டு[3][4] வருவாய் வட்டம் மக்கட்தொகை[2](As of 2001) பரப்பளவு[2] மக்கள் அடர்த்தி வரைபடம்
BK பாகல்கோட் பாகல்கோட் 15 ஆகஸ்டு 1997[5]
 • பதாமி
 • பாகல்கோட்
 • பில்கி
 • ஹங்குண்ட்
 • ஜம்கண்டி
 • முதோல் [6]
1,651,892 6,575 km2 (2,539 sq mi) 251/km2 (650/sq mi)[6] Karnataka Bagalkot locator map.svg
BN பெங்களூர் பெங்களூரு 1 நவம்பர் 1956
 • அனேகல்
 • பெங்களூரு வடக்கு
 • பெங்களூரு கிழக்கு
 • பெங்களூரு தெற்கு
6,537,124 100,000 km2 (39,000 sq mi) 2,985/km2 (7,730/sq mi)[7] Karnataka Bangalore Urban locator map.svg
BR பெங்களூரு ஊரக மாவட்டம் பெங்களூரு 15 ஆகஸ்டு 1986[8]
 • தேவனஹள்ளி
 • தொட்டப்பல்லபுரா
 • ஹோஸ்கொடெ
 • நிலமங்களா
850,968[9] 2,259 km2 (872 sq mi) 377/km2 (980/sq mi) Karnataka Bangalore Rural locator map.svg
BG பெல்காம் பெல்காம் 1 நவம்பர் 1956
 • அத்னி
 • பைலாஹோங்கல்
 • சிக்கோடி
 • கொகாக்
 • ஹுக்கேரி
 • கானாப்பூர்
 • கிட்டூர்
 • ராய்பாக்
 • ராம்துர்க்
 • சௌந்தட்டி
4,214,505 13,415 km2 (5,180 sq mi) 314/km2 (810/sq mi)[10] Karnataka Belgaum locator map.svg
BL பெல்லாரி மாவட்டம் பெல்லாரி 1 நவம்பர் 1956
 • பெல்லாரி
 • ஹொஸாபேட்டை
 • காம்பிலி
 • ஹோவினா ஹடகல்லி
 • குட்லிகி
 • சந்துரு
 • சிறுகுப்பா
2,027,140 8,450 km2 (3,260 sq mi) 240/km2 (620/sq mi)[11] Karnataka Bellary locator map.svg
BD பீதார் பீதார் 1 நவம்பர் 1956
 • பீதார்
 • பசவகல்யாண்
 • பகால்கி
 • ஹொம்னாபாத்
 • ஔராத்
1,502,373 5,448 km2 (2,103 sq mi) 276/km2 (710/sq mi)[12] Karnataka Bidar locator map.svg
BJ விஜயபுரம் பிஜப்பூர் 1 நவம்பர் 1956
 • விஜயபுரம்
 • இண்டி
 • முட்டெபிஹால்
 • சிண்ட்கி
 • பசவன்னா பகவதி
1,806,918 10,494 km2 (4,052 sq mi) 171/km2 (440/sq mi)[10] Karnataka Bijapur locator map.svg
CJ சாமராஜநகர் சாமராசநகர் 15 ஆகஸ்டு 1997[5] 965,462 5,101 km2 (1,970 sq mi) 189/km2 (490/sq mi)[13] Karnataka Chamarajanagar locator map.svg
சிக்கபல்லப்பூர் சிக்கபல்லப்பூர் 10 செப்டம்பர் 2007[5]
 • பாகெபள்ளி
 • சிக்கபல்லாப்பூர்
 • சிந்தாமணி
 • கௌரிபிதானூர்
 • குடிபண்டா
 • சித்லாகட்டா
1,149,007[14] 4,524 km2 (1,747 sq mi)[14] 308/km2 (800/sq mi)[14] Karnataka Chikballapur locator map.svg
CK சிக்கமகளூரு சிக்கமகளூரு 1 நவம்பர் 1956 1,140,905 7,201 km2 (2,780 sq mi) 158/km2 (410/sq mi)[13] Karnataka Chikmagalur locator map.svg
CT சித்திரதுர்கா சித்திரதுர்க்கா 1 நவம்பர் 1956
 • சல்லக்கரே
 • சித்திரதுர்கா
 • ஹிரியூர்
 • ஹொலால்கரே
 • ஹொசாதுர்கா
 • மொலக்கால்மூரு
1,517,896 8,440 km2 (3,260 sq mi) 180/km2 (470/sq mi)[15] Karnataka Chitradurga locator map.svg
DK தெட்சின கன்னடம் மங்களூரு 1 நவம்பர் 1956
 • பந்த்வால்
 • பெல்டாங்கடி
 • மங்களூரு
 • புத்தூர்
 • சுல்லியா
1,897,730 4,560 km2 (1,760 sq mi) 416/km2 (1,080/sq mi)[13] Karnataka DK locator map.svg
DA தாவண்கரே தாவண்கரே 15 ஆகஸ்டு 1997[5]
 • சன்னாகிரி
 • தவணகெரே
 • ஹரிஹர்
 • ஹர்பனாஹல்லி
 • ஹொன்னாலி
 • ஜகலூர்
1,790,952 5,924 km2 (2,287 sq mi) 333/km2 (860/sq mi)[16] Karnataka Davanagere locator map.svg
DH தார்வாட் தார்வாட் 1 நவம்பர் 1956
 • தார்வாட்
 • ஹப்பள்ளி
 • கல்காட்கி
 • குண்ட்கோல்
 • நவல்குண்டு
1,604,253 4,260 km2 (1,640 sq mi) 376/km2 (970/sq mi)[10] Karnataka Dharwad locator map.svg
GA கடக் கடக் 24 ஆகஸ்டு 1997[5]
 • கடக்-பெடிகெரி
 • முந்தர்கி
 • நார்குண்டு
 • ரோன்
 • ஷிர்ஹாட்டி
971,835 4,656 km2 (1,798 sq mi) 209/km2 (540/sq mi)[10] Karnataka Gadag locator map.svg
GU குல்பர்கா காலாபுராகி 1 நவம்பர் 1956
 • அப்சல்பூர்
 • ஆலந்து
 • சின்ஞ்சோலி
 • சித்தாப்பூர்
 • காலாபுராகி
 • ஜெவர்கி
 • செடம்
2,174,742[17] 10,951 km2 (4,228 sq mi) 198.5/km2 (514/sq mi) Karnataka Gulbarga locator map.svg
HS ஹசன் ஹசன் 1 நவம்பர் 1956
 • ஆலூர்
 • அர்க்கல்குட்
 • அர்சிகரா
 • பேலூர்
 • சென்னராயப்பட்டினம்
 • ஹசன்
 • ஹொலெநரசிப்பூர்
 • சக்லெஷ்பூர்
1,721,669 6,814 km2 (2,631 sq mi) 287/km2 (740/sq mi)[13] Karnataka Hassan locator.svg
HV ஹவேரி ஆவேரி 24 ஆகஸ்டு 1997[5]
 • பைத்கி
 • ஹங்கல்
 • ஹவேரி
 • ஹிரேகேரூர்
 • ராணிபென்னூர்
 • சவனூர்
 • ஷிக்கோன்
1,439,116 4,823 km2 (1,862 sq mi) 298/km2 (770/sq mi)[10] Karnataka Haveri locator map.svg
KD குடகு மடிகேரி 1 நவம்பர் 1956 548,561 4,102 km2 (1,584 sq mi) 194/km2 (500/sq mi)[18] Karnataka Kodagu locator map.svg
KL கோலார் கோலார் 1 நவம்பர் 1956
 • பங்காராப்பேட்
 • கோலார்
 • மாலூர்
 • முல்பாகல்
 • சீனிவாசபுரம்
1,387,062[19] 3,969 km2 (1,532 sq mi)[19] 348/km2 (900/sq mi)[19] Karnataka Kolar locator map.svg
KP கொப்பல் கொப்பள் 24 ஆகஸ்டு 1997[5]
 • கங்காவதி
 • கொப்பல்
 • குஷ்தகி
 • எல்பர்கா
1,196,089 7,189 km2 (2,776 sq mi) 166/km2 (430/sq mi)[20] Karnataka Koppal locator map.svg
MA மாண்டியா மாண்டியா 1 நவம்பர் 1956
(29 August 1939)[21][22]
1,763,705 4,961 km2 (1,915 sq mi) 355/km2 (920/sq mi)[23] Karnataka Mandya locator map.svg
MY மைசூர் மைசூர் 1 நவம்பர் 1956
 • ஹெக்கடாதேவன் கோட்டை
 • ஹன்சூர்
 • கிருஷ்ணராஜாநகரம்
 • மைசூர்
 • நஞ்சங்கூடு
 • பிரியா பட்டனம்
 • டி. நரசிப்பூர்
2,641,027 6,854 km2 (2,646 sq mi) 419/km2 (1,090/sq mi)[24] Karnataka Mysore locator map.svg
RA ராய்ச்சூர் ராய்ச்சூர் 1 நவம்பர் 1956 1,669,762 6,827 km2 (2,636 sq mi) 244/km2 (630/sq mi) Karnataka Raichur locator map.svg
ராமநகரம் ராமநகரம் 10 செப்டம்பர் 2007[5]
 • சென்னப்பட்டினம்
 • கனகபுரம்
 • ராமநகரம்
 • மகடி
1,030,546 3,556 km2 (1,373 sq mi) 290/km2 (750/sq mi) Karnataka Ramanagara locator map.svg
SH சிமோகா சிமோகா 1 நவம்பர் 1956
 • பத்திராவதி
 • ஹொசன் நகரம்
 • சாகர்
 • ஷிகாரிபுரம்
 • சிவமோகம்
 • சொராப்
 • தீர்த்தஹள்ளி
1,642,545 8,477 km2 (3,273 sq mi) 194/km2 (500/sq mi)[25] Karnataka Shimoga locator map.svg
TU தும்கூர் தும்கூர் 1 நவம்பர் 1956
 • சிக்கநாயக்கன்ஹள்ளி
 • குப்பி
 • கொரடாகெரே
 • குனிகல்
 • மதுகிரி
 • பாகவதா
 • சிரா
 • திப்பூர்
 • துமாகுரு
 • துருவெகெரே
2,584,711 10,597 km2 (4,092 sq mi) 244/km2 (630/sq mi)[26] Karnataka Tumkur locator map.svg
UD உடுப்பி உடுப்பி 25 ஆகஸ்டு 1997[5] 1,112,243 3,880 km2 (1,500 sq mi) 287/km2 (740/sq mi)[13] Karnataka Udupi locator map.svg
UK உத்தர கன்னடம் கார்வார் 1 நவம்பர் 1956
 • அங்கோலா
 • பட்கல்
 • ஹலியால்
 • ஹொன்னாவார்
 • ஜொய்தால்
 • கார்வார்
 • கும்தா
 • முன்கோட்
 • சித்தாபுரம்
 • சிர்சி
 • எல்லாப்பூர்
1,353,644 10,291 km2 (3,973 sq mi) 132/km2 (340/sq mi)[10] Karnataka UK locator map.svg
யாதகிரி யாதகிரி 30 டிசம்பர் 2009
 • ஷாப்பூர்
 • சோராப்பூர்
 • யதுகிரி
956,180 5,273 km2 (2,036 sq mi) 181.4/km2 (470/sq mi) Karnataka Yadgir locator map.svg
விஜயநகரம் ஹோஸ்பேட் 8 பிப்ரவரி 2021
 • ஹோஸ்பேட் வட்டம்
 • குட்லிகி வட்டம்
 • ஹகரிபொம்மனஹள்ளி வட்டம்
 • கோட்டூரு வட்டம்
 • ஹூவின ஹடகல்லி வட்டம்
 • ஹரபனஹள்ளி வட்டம்

மேற்கோள்கள்தொகு

 1. "NIC Policy on format of e-mail Address: Appendix (2): Districts Abbreviations as per ISO 3166–2" (PDF) 5–10. Ministry Of Communications and Information Technology, Government of India (2004-08-18). மூல முகவரியிலிருந்து 2008-09-11 அன்று பரணிடப்பட்டது. பார்த்த நாள் 2008-11-24.
 2. 2.0 2.1 2.2 "Know India — Districts of Karnataka". Government of India portal. பார்த்த நாள் 16 November 2010.
 3. Here 'Established' means year of establishment as a district of Karnataka. If the district was formed earlier to the formation of district in the state of Karnataka, 1 November 1956 will be considered as the day of establishment of the district.
 4. "STATES REORGANISATION ACT 1956 - Formation of a new Mysore State". மூல முகவரியிலிருந்து 16 மே 2008 அன்று பரணிடப்பட்டது. பார்த்த நாள் 17 November 2010.
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 "A Handbook of Karnataka — Administration" (pdf) 354, 355. Government of Karnataka. மூல முகவரியிலிருந்து 8 அக்டோபர் 2011 அன்று பரணிடப்பட்டது. பார்த்த நாள் 16 November 2010.
 6. 6.0 6.1 "Bagalkot district statistics- Area and Population" (PDF). பார்த்த நாள் 17 November 2010.
 7. "District at a glance". மூல முகவரியிலிருந்து 14 டிசம்பர் 2010 அன்று பரணிடப்பட்டது. பார்த்த நாள் 18 November 2010.
 8. "District Profile". மூல முகவரியிலிருந்து 29 நவம்பர் 2010 அன்று பரணிடப்பட்டது. பார்த்த நாள் 18 November 2010.
 9. "Bengaluru Rural — District at a glance" (pdf). பார்த்த நாள் 18 November 2010.
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 "Geography & population information(Census-2001) Belagavi Division". மூல முகவரியிலிருந்து 15 செப்டம்பர் 2008 அன்று பரணிடப்பட்டது. பார்த்த நாள் 18 November 2010.
 11. "Ballari profile". மூல முகவரியிலிருந்து 21 ஜூலை 2011 அன்று பரணிடப்பட்டது. பார்த்த நாள் 18 November 2010.
 12. "Bidar district — Statistics at a glance" (pdf). Bidar district administration. பார்த்த நாள் 17 November 2010.
 13. 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 "Census 2001". Regional commissioner office Mysuru. பார்த்த நாள் 18 November 2010.
 14. 14.0 14.1 14.2 "District Profile — Area and population". மூல முகவரியிலிருந்து 25 நவம்பர் 2010 அன்று பரணிடப்பட்டது. பார்த்த நாள் 18 November 2010.
 15. "District at a glance". பார்த்த நாள் 18 November 2010.
 16. "Davanagere district — A profile". மூல முகவரியிலிருந்து 26 ஆகஸ்ட் 2010 அன்று பரணிடப்பட்டது. பார்த்த நாள் 18 November 2010.
 17. "Kalaburagi district profile". பார்த்த நாள் 18 November 2010.
 18. "Kodagu district profile". DSERT. பார்த்த நாள் 18 November 2010.
 19. 19.0 19.1 19.2 "Kolar district at a glance" (pdf). பார்த்த நாள் 18 November 2010.
 20. "Koppal District Statistics — Area & Population". மூல முகவரியிலிருந்து 11 ஜூலை 2010 அன்று பரணிடப்பட்டது. பார்த்த நாள் 18 November 2010.
 21. Note: This date means the day when the district was initially formed , even before the formation of the state of Karnataka(Mysuru). Hence 1 November 1956 will be considered as the day of formation of district in the state of Karnataka
 22. "Formation of Mandya district". மூல முகவரியிலிருந்து 2 ஆகஸ்ட் 2010 அன்று பரணிடப்பட்டது. பார்த்த நாள் 18 November 2010.
 23. "district statistics". மூல முகவரியிலிருந்து 21 ஜூலை 2011 அன்று பரணிடப்பட்டது. பார்த்த நாள் 18 November 2010.
 24. "Mysuru district profile". DSERT. பார்த்த நாள் 18 November 2010.
 25. "Shivamogga district statistics booklet p5". பார்த்த நாள் 18 November 2010.
 26. "Ground water information booklet p5". Central ground water board. பார்த்த நாள் 18 November 2010.