பைரோகுளுட்டமிக் அமிலம்

பைரோகுளுட்டமிக் அமிலம் (Pyroglutamic acid) என்பது ஓர் அசாதாராண அமினோ அமிலம். இது குளுட்டமிக் அமிலத்தின் லாக்டம் வளைய வழிப்பெறுதியாகும். தைரோட்ரோபின் விடுவிக்கும் வளரூக்கி (Thyrotropin-releaing Hormone) உள்ளிட்ட சில புரதங்களில் பைரோகுளுட்டமிக் அமிலம் காணப்படுகிறது.

பைரோகுளுட்டமிக் அமிலம்
(S)-Pyroglutamic acid Structural Formulae.png
பெயர்கள்
விருப்பத்தெரிவு ஐயூபிஏசி பெயர்
5-ஆக்சோ புரோலின்
முறையான ஐயூபிஏசி பெயர்
5-ஆக்சோபிர்ரோலிடின்-2-கார்பாக்சிலிக் அமிலம்
வேறு பெயர்கள்
பிடோலிக் அமிலம்
5-ஆக்சோ புரோலின்
இனங்காட்டிகள்
98-79-3 (2S) Yes check.svgY
4042-36-8 (2R)
149-87-1 N
3DMet B01549
Abbreviations Glp
Beilstein Reference
82134
ChEBI CHEBI:16010 N
ChEMBL ChEMBL284718 N
ChemSpider 7127 (2S) Yes check.svgY
388752 (2R) Yes check.svgY
485 Yes check.svgY
8710094 (2S)(3,4-3H2) Yes check.svgY
DrugBank DB03088 N
EC number 205-748-3
Gmelin Reference
1473408
யேமல் -3D படிமங்கள் Image
KEGG C02237 N
ம.பா.த Pyrrolidonecarboxylic+acid
பப்கெம் 7405 (2S)
439685 (2R)
499
10534703 (2S)(3,4-3H2)
வே.ந.வி.ப எண் TW3710000
UNII SZB83O1W42 Yes check.svgY
பண்புகள்
C5H7NO3
வாய்ப்பாட்டு எடை 129.12 g·mol−1
உருகுநிலை
மட. P -0.89
காடித்தன்மை எண் (pKa) -1.76, 3.48, 12.76
காரத்தன்மை எண் (pKb) 15.76, 10.52, 1.24
சமமின்புள்ளி 0.94
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
 N verify (இதுYes check.svgY/N?)
Infobox references