போபால் சந்திப்பு தொடருந்து நிலையம்

(போபால் சந்திப்பு இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

போபால் சந்திப்பு, (நிலையக் குறியீடு: BPL) இந்திய மாநிலமான மத்தியப் பிரதேசத்தின் போபால் நகரத்தில் அமைந்துள்ள தொடருந்து நிலையம் ஆகும்.[1] இது இந்திய இரயில்வேயின் மேற்கு மத்திய ரயில்வே மண்டலத்துக்கு உட்பட்டது.

வண்டிகள் தொகு

ராசதானி விரைவுவண்டி தொகு

  • பெங்களூர் ராஜதானி விரைவுவண்டி
  • சென்னை ராஜதானி விரைவுவண்டி
  • சிகந்தராபாத் ராஜதானி விரைவுவண்டி
  • பிலாஸ்பூர் ராஜதானி எக்ஸ்பிரஸ்

சம்பர்க் கிராந்தி விரைவுவண்டி தொகு

பிற விரைவுவண்டிகள் தொகு

சான்றுகள் தொகு