மகப்பேறியல்


மகப்பேறியல் (Obstetrics) என்பது கருத்தரிப்பு, குழந்தை பிறப்பு, குழந்தை பிறப்புக்குப் பின்னரான காலம் ஆகியவற்றைப் பற்றி ஆய்வு செய்யும் ஒரு துறையாகும். மகப்பேறியல் என்பது மகளிர் நலவியலுடன்(gynecology) தொடர்புடையது. மருத்துவத்தில் சிறப்பாக மகப்பேறியல் மற்றும் மகளிர் நோய் மருத்துவவியல் இரண்டும் அறுவை சிகிச்சைப் பிரிவுவைச் சார்ந்ததாகும்.

மகப்பேற்றுக்கான பராமரிப்புதொகு

மகப்பேற்றுக்கான பராமரிப்பு என்பது கருத்தரிப்புக் காலத்தில் ஏற்படும் பல்வெறு சிக்கல்களை இனங்கான உதவும். தொடர்ந்த மருத்துவப்பரிசோதனை மற்றும் மருத்துவ ஆலோசனைகள் ஆகியவையும் இதில் அடங்கும்.

முதல் மூன்று மாதங்கள்தொகு

ஆகியவை

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மகப்பேறியல்&oldid=3378512" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது