மலேசிய விலங்குகளின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்


உயிரினங்கள்
பட்டியல்கள்
உயிரினங்களை வகைப்படுத்தல்
விலங்குகள் பட்டியல்
பூச்சிகள் பட்டியல்
மீன் வகைகள் பட்டியல்
பறவைகள் பட்டியல்
ஊர்வன பட்டியல்
பாலூட்டிகள் பட்டியல்
முதுகெலும்பற்றவை பட்டியல்

தொகு

மலேசியா, பலவகையான விலங்குகளைக் கொண்ட நாடு. அங்கு காணப்படும் மழைக்காடுகள் காட்டு விலங்குகளுக்கு புகலிடமாக அமைகிறது. தீபகற்ப மலேசியக் காடுகளில் மட்டும், ஏறக்குறைய 210 வகையான பாலூட்டிகள்; 250 வகையான ஊர்வன; 150 வகையான தவளைகள்; 620 வகையான பறவைகள் உள்ளன.[1] பவள முக்கோணத்திற்குள் மலேசியா இருப்பதால், கடல் சார் உயிரினங்களும் பெருமளவில் உள்ளன. மலேசிய விலங்குகளின் பட்டியல் இங்கே தரப்படுகிறது.[2]

விலங்குவளம்தொகு

மேலும் படிக்கதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு