முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

வார்ப்புரு:ஈழப் போர் காரணங்கள்