வார்ப்புரு:Taxonomy/Strigiformes

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

Ancestral taxa
திணை: மெய்க்கருவுயிரி  [Taxonomy; edit]
(வகைப்படுத்தா): ஓரிழையி  [Taxonomy; edit]
(வகைப்படுத்தா): Obazoa  [Taxonomy; edit]
(வகைப்படுத்தா): Opisthokonta  [Taxonomy; edit]
(வகைப்படுத்தா): Holozoa  [Taxonomy; edit]
(வகைப்படுத்தா): Filozoa  [Taxonomy; edit]
திணை: அனிமாலியா  [Taxonomy; edit]
Subkingdom: யூமெட்டசூவா  [Taxonomy; edit]
உயிரிக்கிளை: ParaHoxozoa  [Taxonomy; edit]
உயிரிக்கிளை: Bilateria  [Taxonomy; edit]
உயிரிக்கிளை: {{{1}}}  [Taxonomy; edit]
Superphylum: {{{1}}}  [Taxonomy; edit]
தொகுதி: [[முதுகுநாணி|{{{1}}}]]  [Taxonomy; edit]
..... .....
வகுப்பு: [[பறவை]] /skip  [Taxonomy; edit]
Infraclass: [[நியோக்னதாய்]]  [Taxonomy; edit]
உயிரிக்கிளை: [[நியோயேவ்ஸ்]]  [Taxonomy; edit]
உயிரிக்கிளை: Inopinaves  [Taxonomy; edit]
உயிரிக்கிளை: Telluraves  [Taxonomy; edit]
உயிரிக்கிளை: Afroaves  [Taxonomy; edit]
வரிசை: [[இசுடிரிங்கிபார்மிசு]]  [Taxonomy; edit]

Wikipedia does not yet have an article about [[இசுடிரிங்கிபார்மிசு]]. The page that you are currently viewing contains information about [[இசுடிரிங்கிபார்மிசு]]'s taxonomy. Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.

Parent: Afroaves [Taxonomy; edit]
Rank: ordo (displays as வரிசை)
Link: [[இசுடிரிங்கிபார்மிசு]]
Extinct: no
Always displayed: yes (major rank)
Taxonomic references: http://paleodb.org/cgi-bin/bridge.pl
Parent's taxonomic references:
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Taxonomy/Strigiformes&oldid=3357627" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது